v = V

📝„v = V“ – to bolo všetko, čo otec Maximilián napísal na tabuľu. Všetky oči sa upierali na neho, keď začal vysvetľovať túto zvláštnu rovnicu. „Je to veľmi jednoduché, bratia. Malé ‚v‘ zastupuje moju vlastnú vôľu a to veľké ‚V‘ je zasa Božia vôľa. Ak je moja vôľa v rozpore s Božou vôľou, tieto ‚véčka sa križujú. Ak sa však namiesto toho vždy snažíme plniť Božiu vôľu tak, že ho poslúchame, tieto ‚véčka‘ sa nikdy neskrížia.“

Zozadu miestnosti sa ozval povzdych. „Otče, vy to poviete a znie to tak jednoducho, stať sa svätým!“ mierne protestoval jeden mladý brat.

„Ale, brat môj, to je jednoduché, naozaj!“ rýchlo ho ubezpečoval otec Maximilián. „Len maj na pamäti, že nás Boh chce mať všetkých dobrých a svätých. Jediné, čo máme robiť, je spolupracovať s ním… A toto si pamätajte tak dlho, ako budete žiť…“

Naliehanie v hlase a oheň v jeho čiernych očiach zosilneli, keď pokračoval:

,,Nejestvuje dobrý skutok, ktorý by sme urobili bez pomoci našej Nepoškvrnenej Matky!“

Ⓜ️ ,,Keby niekto povedal, že nechce slúžiť Matke Božej, ten je poslušný diablovi, lebo Božou vôľou je, aby sme neodmietali Matku Božiu.“

⛪ „Kresťanská dokonalosť totiž spočíva v zjednotení našej vôle s Božou vôľou. Nuž a vôľa Nepoškvrnenej je tak úzko zjednotená s Božou vôľou, že sa zdá, akoby to bola jedna vôľa. Keď teda hovoríme o plnení Božej vôle, môžeme rovnako smelo hovoriť, že plníme ‚vôľu Nepoškvrnenej.‘ Tým Pánu Bohu neuberáme chválu, práve naopak, rozširujeme ju, lebo keď tak konáme, poukazujeme na dokonalosť Panny Márie ako najdokonalejšieho Božieho stvorenia a na úplné zjednotenie jej vôle s vôľou Božou. Nebojte sa teda, drahí moji, hovoriť ‚vôľa Nepoškvrnenej‘, lebo to je to isté, čo vôľa Božia,“ zdôraznil.

podporte nás sdzr

❤️‍🔥 ,,Naozaj, o nič iné sa každý z nás nemá snažiť, iba o zosúladenie, prispôsobenie, akoby úplné <<zliatie» svojej vôle s jej vôľou, tak ako jej vôľa je úplne zjednotená s vôľou Božou, jej srdce so Srdcom jej Syna Ježiša. Je to teda jediná vec.“

,,Povedal som – jediná. Pretože: ‚Ona je nepochybne najdokonalejším nástrojom v rukách Božích; my zase máme byť nástrojmi v jej nepoškvrnených rukách.'“ 🖌️

,,Celú našu pozornosť musíme teda sústrediť na to, aby sme sa užšie zjednotili, <<zliali» s rukou našej Učiteľky, aby ona nami mohla disponovať podľa svojej vôle. A to je posledná podmieka: 👇

<<Úplne sa odovzdať Nepoškvrnenej ako nástroj v jej nepoškvrnených rukách,»“ dodal na záver otec Maximilián.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▪️ Maximilián Kolbe/Patricia Edward Jablonski

▪️Sv. Maximilián Mária Kolbe – svedok Bezhraničnej Lásky/Dariusz Żuk-Olszewski

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

v = V 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

v = V 2

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás