Najsvätejšie a najláskavejšie Srdce Ježišovo (prvopiatková pobožnosť)

Nekonečná Božia Prozreteľnosť a dobrota ľudstvu pohrúženému v hriechu dáva v každej dobe lieky na neduhy proti hriechu a nerestiam. Už celé stáročia je v Cirkvi prítomná, ako jedna z najrozšírenejších a najbezpečnejších ciest do večnosti, úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.  Apoštol a evanjelista Ján v opise ukrižovania na konci poznamená: ,,Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to … Čítať ďalej Najsvätejšie a najláskavejšie Srdce Ježišovo (prvopiatková pobožnosť)