Sv. Hyacinta Marto – predvoj armády zachraňujúcej duše

Azda žiadne zjavenie sa nemôže pochváliť takou bohatosťou a plnosťou ako fatimské: spiritualita, teológia a asketika odkazujú na seba v súvislom celku; eucharistický život, mariánsky život a cirkevný život sú vo vzájomnej obdivuhodnej harmónii; adorácia, obeta a kresťanská láska sa vzájomne prelínajú tvoriac jeden pevný celok. Týmto spôsobom sme my, veriaci, dostali dokonalý návod na to, ako … Čítať ďalej Sv. Hyacinta Marto – predvoj armády zachraňujúcej duše