Sestra Emmanuela: moc svätého ruženca

Svätý ruženec je modlitbou pre dnešné časy. Panna Mária nás na viacerých miestach pri zjaveniach prosí, aby sme sa modlili svätý ruženec. Keď sa Panna Mária 1. mája 1983 zjavuje otcovi Stefanovi Gobbimu, prosí nás a odkazuje nám: ,,(…) Darujte mi modlitbu ruženca! Modlite sa ho intenzívnejšie a častejšie. Zhromažďujte okolo seba rehoľné osoby a veriacich vo večeradlách horlivej a neprestajnej modlitby. Konajte ich spolu so mnou. Zvlášť teraz vás prosím o horlivú a radostnú modlitbu ruženca. Je to zbraň, ktorú musíte dnes používať, aby ste túto krvavú bitku vybojovali víťazne; je to zlatá reťaz, ktorá vás pripútava k môjmu Srdcu; je to hromozvod, ktorý od vás a vašich milých odvádza oheň trestov; je to spoľahlivý prostriedok, ktorým ma privolávate do svojej blízkosti. (…)“ (MKH, 1. mája 1983) 

Pre Pátra Pia, či pre Matku Terezu bol svätý ruženec základnou modlitbou. Páter Pio sa modlil desiatky ružencov denne a tiež dostal dar mystickej modlitby ruženca, tzn. pracoval a rozprával sa s inými a súčasne sa dokázal modliť svätý ruženec. A keď chcela Matka Tereza niečo dosiahnuť, vždy sa spoliehala na modlitbu svätého ruženca. V nasledujúcich dvoch skutočných príbehoch sa ukazuje neskutočná sila tejto krásnej modlitby, o ktorú nás prosí samotná Panna Mária. 

Otec sestry Emmanuely zachránený pred smrťou v koncentračnom tábore 

,,Počas II. svetovej vojny patril môj otec ku skupine odporovateľom Nemcov. V tejto skupine bolo desať mužov, ale nanešťastie si jedného z nich vybrali Nemci a pýtali od neho mená ostatných mužov. Tak bol môj otec a ostatných deväť mužov odvedených do Nemecka, kde sa dostali do koncentračného tábora. Vlastne, môj otec bol vo viacerých táboroch a celá cesta trvala 3 roky. Počas tohto času bol môj otec veľmi veľkým ctiteľom Panny Márie a často sa modlil svätý ruženec. Bol jediným synom vdovy, ktorá na neho čakala doma vo Francúzsku, nevediac o ňom nič. Ale modlila sa ruženec za ružencom s veľkou vierou, že naša Pani privedie jej syna naspäť. Počas otcovho väzenia sa stalo veľa vecí – naša Pani ho zázračne chránila. Otec bol vyčerpaný, vyhladovaný ako ostatní väzni a mali vtedy príkaz od esesákov priniesť kamene z kameňolomu na miesto, kde nacisti plánovali niečo postaviť. Každý väzeň dostal kameň a keď môj otec uvidel kameň, ktorý bol pre neho, uvedomil si, že prišla jeho posledná hodina. Kameň bol taký veľký, že v takom stave vyčerpania ho nebolo možné preniesť. Vedel, že ak ho neprenesie, tak psy, ktoré tam boli, ho budú hrýzť do krvi a esesák ho potom zabije. V tejto úzkosti pozdvihol oči a neďaleko zahliadol dom, kde bol na stene malý výklenok. V tomto výklenku bola maličká socha Svätej Panny Márie. Keď môj otec zbadal sochu, nabral odvahu a vo svojom srdci kričal: ,Mama, zachráň, zachráň ma!´ Hneď v ten moment bol kameň ako ľahučké pierko. Môj otec ho s ľahkosťou odniesol a to zachránilo jeho život. Z desiatich mužov, ktorí boli Gestapom zatknutí vo Francúzsku, bol môj otec jediný, ktorý sa vrátil domov na radosť svojej matky. Aj na moju radosť, lebo vďaka tomu som sa narodila, pretože moji rodičia sa vzali po II. svetovej vojne. Od tohto dňa nevynechal môj otec každodennú modlitbu svätého ruženca.“ 

Nové rehoľné povolania 

,,Niektoré náboženské komunity musia byť zatvorené pre nedostatok povolania. Medzi takéto komunity patril v roku 1984 aj karmelitánsky kláštor v Quite. Bol veľmi chudobný a skromný a hrozil mu zánik, pretože nemali nové povolania už niekoľko rokov. Sestry boli staré a noviciát bol zavretý, pretože nové sestry neprichádzali. Predstavená z kláštora – matka Mária Elena zo Srdca Ježišovho raz počula o Medžugorí. Krátko potom mala návštevu – rehoľnú sestru z Talianska, ktorá povedala, že na ďalší deň ide do Medžugoria. Matka predstavená bola nadšená, že táto sestra putuje do Medžugoria. Poprosila ju, aby sa pokúsila odchytiť niektorého z vizionárov, aby počas zjavenia poprosil Pannu Máriu o nové povolania do ich karmelitánskeho kláštora. Táto sestra počas púte nestretla žiadneho vizionára, pretože oni nie sú k dispozícii len tak na ulici. Mala však veľkú príležitosť zúčastniť sa verejného zjavenia. Po zjavení vizionárka zdieľala s prítomnými ľuďmi slová Panny Márie. Posolstvo od Panny Márie znelo: ,Všetky komunity, ktoré sa budú denne modliť celý svätý ruženec, rozumejúc všetkých 15 desiatkov na úmysly môjho Nepoškvrneného Srdca, ja sama sa o nich postarám a ja sama im vyberiem povolania.´ Po púti v Medžugorí sa táto sestra vrátila do Quita a stretla sa s predstavenou, ktorá sa veľmi tešila. Na ďalší deň zhromaždila všetky sestry v komunite, rozprávali sa o posolstve a rozhodli sa urobiť všetko podľa požiadaviek Panny Márie. Spravili si program tak, aby sa mohli každý deň modliť tri časti svätého ruženca – radostný, bolestný, slávnostný aj počas práce i v kaplnke. Po niekoľkých rokoch zaklopala na dvere kláštora nejaká mladá slečna, ktorá cítila povolanie. Bola prvá, ktorá prišla po toľkých rokoch. Potom prišla ďalšia, a ďalšia. O 14 rokov neskôr (1998) bolo v karmelitánskom kláštore 21 sestier. Kláštor bol plný, pretože na Karmeli nemôže byť viac sestier ako 21. Založili preto ďalší kláštor v Santo Domingo. Sestry v Santo Domingo si pamätali tradíciu z Quito a tiež sa spoločne každý deň modlili sväté ružence. O niekoľko ďalších rokov museli sestry založiť nový kláštor v Paname, pretože aj tento kláštor bol plný. V januári 2017 tam bolo 500 ľudí, biskupov a kňazov, aby zasvätili tento kláštor Bohu. Sestra Mária Elena, ktorá bola prvým svedkom zázraku, podala svedectvo rôznym komunitám v okolí. Tieto komunity učinili rovnaké rozhodnutie modliť sa spoločne každý deň svätý ruženec a videli ovocie.“

Ak chceme, aby naša Pani rozdrvila hadovi hlavu, musíme sa modliť svätý ruženec. Ona rozšliape hadovi hlavu kdekoľvek pôjde a vždy ak sa my modlíme svätý ruženec. Každé Zdravas´ Mária, ktoré ponúkame Panne Márii je, akoby sme Jej darovali ružu. Ona miluje ruže. Vo februári 2017 Panna Mária povedala: ,,Drahé deti, apoštoli mojej lásky, modlite sa srdcom a ukážte svojim správaním lásku môjho Syna. Toto je vaša jediná nádej pre večný život. Ja, ako vaša Matka, som s vami a modlitby, ktoré mi prinášate, sú pre mňa najkrajšie ruže lásky. Ja nemôžem nebyť tam, kde cítim vôňu týchto ruží – je tam nádej.“  

Vo Fatime Panna Mária hovorí, že cez svätý ruženec môžeme dostať požehnanie a v Medžugorí nám odkazuje, že touto mocnou modlitbou môžeme zabrániť vojnám a zmeniť fyzikálne, či prírodné zákony. Vidíme, že sila posvätného ruženca je naozaj obrovská. Na to, aby sme dokázali niečo zmeniť, či dosiahnuť to, o čo prosíme, potrebujeme len otvorené srdce. 

„Modlitba ruženca je moje každodenné stretnutie s Pannou Máriou, ktoré si nikdy nenechám ujsť.“ (Ján Pavol II.)

Spracovala: Dominika Knapová

ONLINE RELÁCIU SO SESTROU EMMANUELOU – MOC SVÄTÉHO RUŽENCA SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás