PROSBA O ZASVÄTENIE A SILA OBETOVANÉHO UTRPENIA (Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí – 3. časť)

Text je spracovaný z prednášky sestry Emmanuely, ktorú si môžete pozrieť nižšie.

Emmanuela Maillard známa ako sestra Emmanuela z Medžugoria, rehoľníčka Komunity Blahoslavenstiev – už od roku 1989 žije a pôsobí v Medžugorí. Sama bola svedkom mnohých zázračných situácií, kde sa zjavila Božia moc a ochrana Panny Márie.

Emmanuela

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu 

Zasvätenie sa Panne Márií je veľmi dôležitá vec. Aj sama Mária nás o to prosí: ,,Drahé deti, dnes vás pozývam k modlitbe zasvätenia sa môjmu Synovi. Taktiež vás pozývam aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.” Panna Mária si želá aby sme sa zasvätili osobne, ako rodičia, rodiny a farnosti. Chce aby všetko patrilo Bohu cez Jej Srdce. Zanechala nám veľmi veľké posolstvo. Nič nechce pre seba, ale všetko chce pre spásu našich duší. ,,Satan je silný a preto sa vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu Materinskému Srdcu.”  Naša Pani nás na viacerých miestach žiada o jedno a to isté. Zasväťme sa jej. Buďme oddaný jej Srdcu. Dnes je Satan vypustený z reťazí a my musíme bojovať, je to posledný boj. No my vieme, že Nepoškvrnené Srdce Márie zvíťazí. Zasväťme sa Márií a buďme na strane víťazov.

Ó, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie prekypujúce dobrotou, ukáž nám svoju lásku, ktorú máš pre nás. Nech plameň tvojho srdca ó, Mária, zostúpi na všetkých ľudí. Nesmierne ťa milujeme. Vtlač do našich sŕdc pravú lásku. Nech naše srdcia túžia po tebe. Ó, Mária, tichá a pokorná srdcom, spomeň si na nás keď zhrešíme. Ty vieš, že my ľudia sme hriešni. Cez tvoje Najsvätejšie a Nepoškvrnené Srdce, vylieč nás z každej duchovnej choroby. Urob nás schopnými pozerať sa na tvoje nádherné materinské srdce, aby sme sa obrátili skrz plameň tvojho srdca. 

Dovoľme Ježišovi aby nám obviazal rany

Všetci trpíme, všetci máme skúšky, všetci nesieme svoj kríž. Či už to je choroba, opustenie, zrada alebo staroba, zlomené srdce… Existuje mnoho utrpení, ktoré sa dejú a nezmenšujú sa. Avšak utrpenie je základná súčasť života tých, ktorí chcú patriť Márii. Treba si uvedomiť, že:  ,,Veľmi málo ľudí pochopilo obrovskú hodnotu utrpenia ak je obetované Ježišovi.” Trpela aj Mária? Samozrejme. Tak ako každý človek na zemi, tak aj ona mala svoj kríž. Kto by vedel lepšie rozprávať o utrpení ako Matka, ktorej dušu preniklo sedem mečov? Ona žila a trpela spolu s Ježišom, okúsila bolesť. No my nechápeme význam bolesti. Musíme pochopiť, že cez Božiu lásku musíme prijať aj bolesť, niektorí viac iní zas menej. No každý z nás ju zažije. ,, S pokojom v duši a v stave milosti máte nádej.

„Môj Syn znášal bolesť, vzal na seba vaše hriechy. A preto vy, ktorí trpíte vedzte, že vaše utrpenie sa premení na svetlo a slávu. Drahé deti, keď trpíte, nebo vstupuje do vás a vy dávate nádej a kúsok neba ľuďom, ktorí sú okolo vás.”  Ako je to možné, že cez utrpenie do nás vstupuje nebo ? 

Keď trpíme, máme tendenciu búriť sa, byť zúfalí, nahnevaní, žiarliví… Dokonca prichádza pokušenie aj o spáchaní samovraždy. Všetky tieto zlé vlastnosti prichádzajú s bolesťou. Sú až také silné, že sa dokážeme vzbúriť aj Bohu. Veľakrát sa pýtame: ,,Bože, ako sa opovažuješ dať mi túto skúšku?” A práve vtedy prichádza satan a jeho pokušenia. Satan nám chce dať jed do našich rán. Nedovoľme mu to! Potom je tu Ježiš, ktorý chce naše rany obviazať. Milujúcim hlasom sa k nám prihovorí: ,,Dieťa moje, dáš mi, prosím, svoje rany ?” Aká by bola naša odpoveď ? Nech je našou odpoveďou jasné: ,,Áno, Pane, vezmi si ich.” Ježiš nás tak nezbaví utrpenia no zjednotí naše ranené srdce s Jeho srdcom. Naša rana a tá jeho bude jedno. Vyšla z Ježišovho srdca niekedy nenávisť, zatrpknutosť, žiarlivosť.. ? Nie, z jeho srdca na kríži prúdila láska. A keď budú naše srdcia jednotné skrz bolesť, všetky milosti preniknú do nášho srdca. No musíme našu bolesť odovzdať Ježišovi. Povedzme to ešte dnes: ,,Pane, vezmi si moje rany, obviaž ich. Odovzdávam ti moje utrpenie.”

O vaše srdce bude bojovať aj satan. Ak z nášho srdca vyjde zlosť, zatrpknutosť, povedzme Ježišovi : ,,Toto zlo nie je moje, to je iba snaha satana dostať sa do môjho srdca. Ja ho v srdci mať nechcem. Chcem v srdci teba Ježišu, chcem tvoju lásku. “   

Obetujme naše utrpenie Ježišovi! Jeho Srdce je našim útočiskom.

Najlepším spôsobom ako pomôcť Ježišovi zachraňovať duše je aj obeta utrpenia. Jedenému kňazovi pri upratovaní kostola spadla na nohu ťažká socha svätého Jozefa a vážne mu ju zranila. Veľmi trpel, mal niekoľko operácií, no nedokázali mu ju napraviť. Nakoniec sa vydal za mystičkou aby prosil o milosť u Pána. No mystička mu hneď povedala: ,, Otče, vedzte, že teraz s vašou nohou robíte oveľa viac pre Božie kráľovstvo ako ste kedy urobili vašim kázaním. “Nemáme ani tušenia aký obrovský dar dáme Ježišovi keď mu obetujeme naše utrpenie. Nech je to čokoľvek, skúšky, bolesti… Obetujme to ! Tak zachránime mnoho duší. Keď prídeme do neba budeme prekvapení, koľko duší nám bude za malé každodenné obety ďakovať.

Panna Mária nás v mnohých posolstvách prosí o modlitby za záchranu duší. Satan je dennodenne na love a hľadá zranené duše aby si ich mohol privlastniť. Nachádzame sa v boji a našou zbraňou je modlitba. ,, Nech vaša viera, drahé deti, nezakolíše v žiadnej situácií a to ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so vzkrieseným Kristom k nebu, ktoré je vašim cieľom. Ja vás sprevádzam na tejto ceste a všetkých vás vkladám do môjho Nepoškvrneného Srdca. Skúšky prídu a vy nebudete silní, bude vládnuť hriech. Ale keď ste moji, zvíťazíte, pretože vašim útočiskom bude moje Srdce a Srdce môjho syna Ježiša.” Veľa ľudí pýta: kde je naše útočisko v tejto ťažkej dobe, kde je naša istota? Naša istota je v Ježišovom srdci. Vo vzťahu s ním. Musíme sa modliť, žiť podľa Ježiša, žiť s ním, milovať ho, slúžiť mu, milovať ako Ježiš… A keď toto všetko robíme, sme v útočisku, sme v Ježišovom Srdci a On je v nás. Ak sa modlíme doma, náš dom je útočiskom, nepotrebujeme stavať hrubé múry aby sme boli v bezpečí. Bezpečie je v Ježišovom Srdci. 

Boží plán je dokonalý 

Dnešný svet je veľmi zložitý, sú to ťažké časy, no majme na mysli, že Boh má svoj plán a Jeho plán je dokonalý. On nie je len pozorovateľ ktorý nič nerobí. Ježiš všetko vidí a ťažko pracuje na víťazstve. Jeho moc je oveľa väčšia ako tá satanova. Musíme iba dôverovať Otcovi v Jeho pláne spásy. Dnes je počiatok človeka v nebezpečenstve, cez nové zákony ktoré dovoľujú potraty zadarmo v akomkoľvek štádiu tehotenstva. A nie len to… No my sa musíme odovzdať do Božích rúk. Boh má plán! Ak budem nasledovať cestu, ktorú mi ukazuje cez Božie slovo, cez modlitbu, jeho plán sa uskutoční. A jeho plán je cesta svätosti.

Keď nás Boh stvoril mal sen, nádhernú túžbu, že sa staneme svätými. On to pre nás pripravil. A naša Pani berie našu ruku aby nás na tejto ceste sprevádzala. Nebeský Otec túži, aby sme sa stali svätými. Každý z nás máme rovnaké šance. Aj keď je možno náš kríž rôzne veľký, On berie do úvahy každú našu životnú situáciu, každé naše rozhodnutie. No tí, ktorí sa odovzdajú Márií, nebudú pociťovať prechod z tohto sveta, pretože už tu na zemi budú pociťovať radosti neba. Nikto nemá tušenie čo bude zajtra. No musíme sa odovzdať do Božieho Srdca cez ruky Panny Márie. Odovzdanie sa nie je lenivosťou, že Boh všetko urobí za nás. Odovzdanie sa je ešte väčšmi ako nič nerobenie. Ak odovzdáme celé naše jestvovanie, budeme sa neustále viac a viac podobať Bohu. Naše telo sa bude búriť. Bude to boj medzi telom a duchom. Musíme neustále bojovať, aby sme povedali áno Svätému duchu. ,,Čo bolo zasiate do tela, nebude nič. Ale to čo bolo zasiate do ducha bude životom.”

Spracovala: Soňa Jurčišinová

PREDNÁŠKU: Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí – 3. časť SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás