Príhovor k slávnostnému ukončeniu Za Slovensko pred Eucharistiou

Začiatkom tohto roku vznikla myšlienka činiť pokánie za hriechy nášho národa. Slovensko i celý svet zaplavila vlna nečakaných situácií. Epidémie, vojna, neistá budúcnosť i duchovný boj, ktorý mnohí cítime nasvedčuje tomu, že sme ako ľudstvo odbočili z cesty, ktorú nám pripravil Boh. Tieto nešťastia sú len ovocím toho čo sme zasiali. A čo náš národ? Rešpektujeme Božie zákony? Môžeme ešte nazývať Slovensko kresťanskou krajinou? Mnohí sme sa odklonili od našej viery a nechali sa strhnúť prúdom tohto sveta. Je ešte možná záchrana nášho národa?

V Starom zákone, knihe Genezis čítame:

“Možno, že je v meste päťdesiat spravodlivých. Vari ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli päťdesiatim spravodlivým, čo sú v ňom?
26 Pán mu povedal: „Ak v meste Sodome nájdem päťdesiat spravodlivých, kvôli nim odpustím celému mestu.“ (Gn 18: 24 – 26)

Vieme ako príbeh pokračuje – Pane ak nájdem štyridsať, …tridsať, …dvadsať, …desať spravodlivých odpustíš celému mestu? Pán odpovedal ÁNO. Nájde na Slovensku desať spravodlivých?

Mnohé z hriechov nášho národa (potrat, zadržiavanie mzdy, sužovanie chudobných…) sú:
⦁ do neba volajúce
⦁ pod vplyvom verejnej mienky bagatelizované, zľahčované a podceňované
⦁ sú legitímne zvolenými autoritami schvaľované
⦁ mnohými členmi Cirkvi zostávajú neuznané, nevyznané a neodčinené.

Aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás


A preto vznikla táto iniciatíva, ktorá dostala názov ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU. Počas takmer celého uplynulého roku sme vždy na prvý piatok v mesiaci odprosovali za hriechy slovenského národa voči jednotlivým Božím prikázaniam a následne sme verejne odprosovali Všemohúceho Boha za hriechy našich svetských predstaviteľov i mnohých neverných členov Cirkvi. Zapojilo sa množstvo farností po celom Slovensku – kňazi i laici. Skrze dôkladné spracovanie jednotlivých odprosení a starostlivé vedenie našich kňazov sme si hlbšie uvedomili závažnosť hriechov pri konkrétnom prikázaní.


Našlo sa aspoň desať spravodlivých, ktorí úprimne a z hĺbky srdca prosili nášho Pána o odpustenie?


Veríme, že áno. Mnohí ste nám písali, že už teraz vidíte ovocie, ktoré táto iniciatíva prináša. Záchrana existuje – je ňou osobné obrátenie, odvrátenie sa od hriechu, konanie pokánia a to všetko najprv na úrovni jednotlivca, odtiaľ prichádza zmena do rodín a následne aj do celého národa.


Ostáva nám poslednýkrát sa postaviť ako národ spoločne pred Boha a ešte raz verejne, úprimne a z hĺbky svojho srdca zhrnúť a potvrdiť svoje rozhodnutie odvrátiť sa od hriechu. Zasvätiť seba a celý národ Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vyprosovať pre Slovensko požehnanie.


Pozývame k tomu Vás drahí kňazi i všetci veriaci už tento piatok – 2.12. vo svojich farnostiach, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Pripojiť sa môžete aj k živému vysielaniu, ktoré bude z Litmanovej o 20:00.

Živé vysielanie nájdete tu: 2.12. piatok o 20:00 ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU – ODPROSENIE ZA HRIECHY SLOVENSKÉHO NÁRODA ZÁVER – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)


Srdečne ďakujeme d. o. Martinovi, ktorý starostlivo každý mesiac pripravoval námety na odprosenie, všetkým farnostiam, kňazom i laikom ktorí sa zapojili do tejto iniciatívy a spoločne s nami sa modlili. Veríme, že aj skrze toto odprosenie budú na Slovensko plynúť milosti.


Všetko pre väčšiu česť a slávu Božiu!

Natália Senderáková

Za Slovensko pred Eucharistiou

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás