PRIDAJ SA ŽIŤ PÄŤ DIAMANTOV V ŠKOLE PANNY MÁRIE

Skúsenosti viery vychádzajúce z mariánskych zjavení v Medžugorí môžu byť pre každého z nás inšpiráciou k osobnému rastu. ,,Nebeský Otec chce, aby sme dozrievali k pravej slobode a duchovnej dospelosti. Pri tomto duchovnom raste dostávame na vedomie, že Mária je našou matkou,“ zdôrazňuje profesor C. V. Pospíšil. A preto viac neotáľajme a prijmime výzvu ,,žiť päť diamantov v škole Panny Márie.“

5️⃣ DIAMANTOV z MEDŽUGORSKÝCH POSOLSTIEV UKAZUJÚCICH CESTU DUCHOVNÉHO RASTU:

1. MODLITBA 💎

„Drahé deti! Znovu vás pozývam k modlitbe srdcom. Nech vám je modlitba, drahé deti, každodenným pokrmom…“ (Posolstvo Kráľovnej Pokoja – Medžugorie, 30.5.1985)

Modlitba srdcom – znamená, že mám svoj pravidelný každodenný program modliby – ráno, na obed a večer. Matka Božia, Panna Mária obzvlášť žiada, aby som sa denne modlieval srdcom sv. ruženec. Okrem toho existuje aj vnútorná modlitba srdca, keď si v myšlienkach pri práci alebo pri plnení svojich povinností spomeniem na Boha, ďakujem mu, chválim ho a prosím (takisto i na Pannu Máriu, anjelov a zvlášť na svojho anjela strážneho, nebeského pomocníka, ktorého mi Boh daroval).

2. EUCHARISTIA 💎

,,…Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb, pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichádza. Tieto moje slová sú vám známe, pretože sú pravdou a pravda sa nemení. Ale mnohé moje deti na ne zabudli…“ (Posolstvo Kráľovnej Pokoja – Medžugorie, 2.5.2016)

Eucharistia – s veľkou láskou a vierou v prítomnosť živého Boha sa zúčastním na sv. omši tak často, ako len môžem. Využijem aj chvíle adorácie pred pánom Ježišom vystaveným vo Sviatosti oltárnej, z ktorej prúdia lúče svetla a milosti, ktoré pretvárajú, posväcujú, uzdravujú a oslobodzujú moju dušu.

3. SVÄTÉ PÍSMO 💎

,,Dnes vás pozývam, aby ste vo svojich domovoch každý deň čítali Bibliu a nech je na viditeľnom mieste, aby vás stále podnecovala do čítania a modlitby.“ (Posolstvo Kráľovnej Pokoja – Medžugorie, 18.10.1984)

Sväté písmo – dám si ho na osobitné miesto v dome, aby som si vážil slovo živého Boha, ktoré je Pravda. Každý deň si prečítam kúsok, najlepšie ráno pri rannej modlitbe, aby vo mne mohlo pôsobiť počas celého dňa. Vzbudím si úmysel – čo mi chce Duch Svätý povedať a ako chce meniť moju dušu. Žiaden úžitok nebudem mať vtedy, ak budem Božie slovo čítať iba z povinnosti alebo teoreticky a nebudem odhodlaný podľa neho meniť svoj život.

PRIDAJ SA ŽIŤ PÄŤ DIAMANTOV V ŠKOLE PANNY MÁRIE 1

4. PÔST 💎

,,…Nech sa v stredu a v piatok prísne postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec: radostný, bolestný a slávnostný.“ (Posolstvo Kráľovnej Pokoja – Medžugorie, 14.8.1984)

Pôst – veľká zbraň proti hriechu, zvlášť proti zvykovým nerestiam a proti všetkým spôsobom Zlého. Môžem si vybrať pôst podľa formy, ktorú dokážem zvládnuť. Ak som zdravý, môžem sa postiť napr. v stredu a v piatok o chlebe a vode. Ak mám zdravotné problémy (napr. potrebujem pravidelný príjem stravy v dôsledku cukrovky, mám anémiu a pod.), môžem si vybrať niečo náhradné, čoho sa zrieknem (alkohol, cigarety, televízia…), alebo si skromnejšie prispôsobím stravu. Najlepšie je spôsob pôstu konzultovať so svojím duchovným otcom.

5. SVÄTÁ SPOVEĎ 💎

,,Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom obrátenia a potom sa, drahé deti, rozhodnite pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie a rozhodnutie pre svätosť začnú dnes a nie zajtra.“ (Posolstvo Kráľovnej Pokoja – Medžugorie, 25.11.1998)

Mesačná sv. spoveď – je veľmi dôležitá. Bez Boha nemôžem nič urobiť. Ak by som zhrešil a potreboval prísť skôr, nebudem čakať a prídem hneď. Najdôležitejšie je nezamlčať nič, ani keby som sa veľmi hanbil. Spovedám sa Pánovi Ježišovi, ktorý úplne vidí do môjho srdca. Vyznám ťažké i ľahké hriechy a nikdy nepoviem, že nemám hriech. Nikdy si nesmiem myslieť, že som dobrý alebo lepší ako iní. Potrebujem skutočnú ľútosť pred Pánom a pevné predsavzatie zmeniť sa a vzdávať sa hriechu.

Ⓜ️ Od začiatku svojich zjavení sa k nám Panna Mária ako matka obracia svojimi posolstvami. Mária robí to, čo každá matka v rodine. Opakuje tú istú vec, miluje svoje deti a nevzdáva sa, že ich privedie späť k Otcovi.

💎 Nechajme sa viesť Kráľovnou Pokoja, aby sa Jej Srdce, Ježišovo Božské Srdce a naše srdcia, premenili na jedno srdce plne lásky a pokoja. A preto urobme správne rozhodnutie a prijmime VÝZVU 2024: KAŽDODENNE ŽIŤ PÄŤ DIAMANTOV PANNY MÁRIE.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▪️Posolstvá Kráľovnej Pokoja Medžugorie/Komunita Svetlo Máriino,

▪️Mariánske zjavenia modernej doby/Marek Šmíd

▪️Moje modlitby

(V súlade s výnosom pápeža Urbana VIII. a s ustanovením II. vatikánskeho koncilu vyhlasujeme, že nechceme predbiehať úsudku Cirkvi, ktorému sa úplne podriaďujeme. Slová ,,zjavenia, zázraky, posolstvá, odkazy“ a ostatné majú v tomto prípade hodnotu ľudského svedectva.)

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

PRIDAJ SA ŽIŤ PÄŤ DIAMANTOV V ŠKOLE PANNY MÁRIE 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás