Prečo má spoločná modlitba svätého ruženca takú veľkú moc?

ruzenec muzi

Zo všetkých spôsobov ako sa modliť svätý ruženec, je najviac oslavujúci Boha, najspásnejší duši a najhroznejší pre diabla ak sa ho ľudia modlia spoločne. Spravodliví, zhromaždení v mnohých spoločenstvách na zemi sa modlia dňom i nocou. Náš Pán vyslovene odporučil túto prax svojim apoštolom i učeníkom a sľúbil im, že zakaždým, keď budú aspoň dvaja alebo traja zhromaždený v jeho mene, on bude uprostred nich. Aké šťastie mať Ježiša Krista vo svojej spoločnosti. Aby sme ho mali, stačí tak málo! Len sa zísť na spoločnú modlitbu. Preto sa prví kresťania tak často stretávali napriek prenasledovaniam cisárov, ktorí im zhromaždenia zakazovali. Radšej sa vystavili smrti, než by zanedbali zhromaždiť sa a mať tak v spoločnosti Ježiša Krista. Sv. Ľudovít Mária Grignion preto odporúča aby sme sa modlili svätý ruženec pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou alebo minimálne dvaja.

podporte nás sdzr

Dôvody, pre ktoré je spoločná modlitba svätého ruženca spásnejšia pre dušu:

  1. duch je obyčajnejšie pozornejší než pri súkromnej modlitbe;
  2. pri spoločnej modlitbe sa modlitba každého stáva modlitbou celého zhromaždenia a všetci tvoria jedinú modlitbu. Takže pokiaľ sa niekto nemodlí tak dobre, iný v spoločenstve, ktorý sa modlí lepšie jeho nedostatok nahradí.
  3. človek, ktorý sa modlí ruženec sám, má zásluhy jedného ruženca. No ak sa ho modlí s tridsiatimi ľuďmi má zásluhy akoby sa pomodlil tridsať ružencov!
  4. pápež Urban VIII. bol veľmi spokojný s modlitbou svätého ruženca, ktorá sa modlila v zhromaždeniach a tak udelil 100 dní odpustkov pre tých, ktorí sa takto modlia. Teda zakaždým, keď sa modlíme ruženec spoločne získavame 100 dní odpustkov! (pozn. redakcie: v súčasnosti je už delenie odpustkov na dni zrušené, máme však aspoň predstavu, že spoločná modlitba ruženca má naozaj veľké zásluhy)
  5. to znamená, že spoločná modlitba je mocnejšia upokojiť Boží hnev a pritiahnuť Jeho milosrdenstvo, než súkromná modlitba. A Cirkev, vedená Duchom Svätým ju používala vo všetkých časoch pohrôm a verejných bied.

Modlitby ruženca TU: Modlite sa s nami ruženec

Ruženec odriekaný spoločne je pre démona oveľa hroznejší, pretože keď sa takto modlíme tvoríme mocnú útočnú armádu. Nad modlitbou jednotlivca niekedy ľahšie zvíťazí, no keď je táto modlitba zjednotená s inými, svoj cieľ dosiahne ťažšie. Jeden prút je ľahké zlomiť, no ak ich zviažete s ďalšími spoločne, už sa zlomiť nedajú. V jednote je sila. Vojaci sa zhromažďujú do armádnych zborov, aby premohli nepriateľa. Sami démoni sa združujú aby nás premohli. Prečo sa teda kresťania nezhromažďujú, aby mali spoločenstvo Ježiša Krista, utišovali Boží hnev, priťahovali Jeho milosť a milosrdenstvo i mocnejšie premáhali démonov?

Pridajte sa: Modlitby ruženca TU

Na záver uvedieme ešte 15 prisľúbení, ktoré dala Panna Mária tým, ktorí sa budú modliť svätý ruženec:

1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.

2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.

3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.

4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.

5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, sa nezatratia.

6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.

7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi.

8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti svetlo Božie a hojnosť jeho milostí. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.

9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.

10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.

11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca.

12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.

13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.

14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.

15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

(Dané sv. Dominikovi a bl. Alanovi); Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York.

Spracované z knihy Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse – sv. Ľudovít Mária Grignion

Natália Senderáková


❓Už ste sa dnes modlili ruženec❓ Pridajte sa k nám ▶️▶️

Každý deň modlitba sv. ruženca naživo s kňazom od 7:00 – 8:00

Všetkým, odporúčame knihu 10 zázrakov ruženca, ktorú si môžete zakúpiť TU:

Prečo má spoločná modlitba svätého ruženca takú veľkú moc? 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás