Prečo je potrebné odprosovať za hriechy Slovenska?

Prinášame Vám výzvu pátra Ivana Barusa v spojení s odprosujúcou pobožnosťou Za Slovensko pred Eucharistiou: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Už dlhší čas viacerým jednotlivcom i spoločenstvám prichádza na srdce veľmi naliehavá výzva k pokániu. Pred určitým časom otec Dominik Chmielewski v Poľsku inicioval výzvu k pokániu Ninive – 40 dní na odčinenie … Čítať ďalej Prečo je potrebné odprosovať za hriechy Slovenska?