Prečo je potrebné odprosovať za hriechy Slovenska?

Prinášame Vám výzvu pátra Ivana Barusa v spojení s odprosujúcou pobožnosťou Za Slovensko pred Eucharistiou:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Už dlhší čas viacerým jednotlivcom i spoločenstvám prichádza na srdce veľmi naliehavá výzva k pokániu. Pred určitým časom otec Dominik Chmielewski v Poľsku inicioval výzvu k pokániu Ninive – 40 dní na odčinenie hriechov v rodine a konaniu pokánia. Mnohí ľudia cítia, že hranica zla sa stále posúva ďalej a ďalej a my sme POVOLANÍ KONAŤ POKÁNIE za seba i za tých, ktorí neľutujú.

Teraz táto výzva prichádza i na národnej úrovni, aby sme sa spojili všetci ľudia dobrej vôle, podľa náuky Svätého písma i Tradície a prosili za Slovensko, vyprosovali milosť odpustenia hriechov a milosť odčinenia dôsledkov hriechov. Zatiaľ to bola iba iniciatíva niektorých kňazov a niektorých veriacich i spoločenstiev, ale teraz prichádza výzva na národnej úrovni počas celého kalendárneho roka 2022. Prišla práve na sviatok Obetovania Pána, ako výsledok mnohých prosieb i modlitieb, ako výsledok mnohých obiet ľudí vo veľkej skrytosti.

Sme Pánovi veľmi vďační i Panne Márii i svätému Jozefovi, pretože táto iniciatíva prinesie VEĽMI HOJNÉ OVOCIE. Prežívanie našej viery sa veľmi zmení. Duch Svätý udelí milosť obrátenia mnohých sŕdc, ktoré doteraz boli chladné, a ktoré dostanú slzy za svoje hriechy, aby skutočne ľutovali. Mnohí, ktorí budú sebaistí pochopia, že sú prach a popol bez Božej milosti. Mnohí pastieri Cirkvi zažijú obrátenie mysle i srdca. Táto iniciatíva uvoľní požehnanie, ktoré pre Slovensko tak veľmi potrebujeme.

Pán chce pomôcť Slovensku, ale potrebuje tento krok pokánia a odčinenia hriechov, ktoré vystúpili pred jeho tvár, a ktoré ho popudzujú k uplatneniu tvrdšej spravodlivosti. Keď sa zmeníme a pôjdeme na kolená pred Pánom, keď už nebudeme hovoriť: „V našej rodine nič zlé nebolo, keď nepomôžem, neublížim…“, keď sa prestaneme preklínať a nenávidieť a rodiny sa dajú na pokánie, zmenu zmýšľania, keď pokorne uznáme, že sme hriešnici, veľmi veľa sa zmení na celom Slovensku. Keď prestaneme na svätých omšiach sledovať hodinky, keď prestaneme byť sudcovia a začneme Pána skutočne milovať, keď si uvedomíme, že jedine s pokorou, pretože nik nie je „borec“, ktorý má vyhraté a ktorý nepotrebuje odpustenie a odčiňovanie hriechov.

Darmo sa mnohí budú hádať, darmo sa budú spoliehať na svoju vlastnú silu. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Mnohé rodiny sú duchovne choré, pretože nikto nikdy neodčiňoval hriechy. Neprinášal pokánie za to, čo bolo, za dôsledky hriechov. V mnohých rodinách sa hriech bral skutočne iba ako slovíčko a mnohí v ňom mali zaľúbenie, ba sa až vyžívali pri jeho páchaní. Neuvedomili si, že príde deň, keď kvôli tomu bude niekto veľmi trpko plakať a príde deň, keď bude musieť niekto aj tvrdo naprávať. Kto konal pokánie za verejné hádky, ktoré počúvame? Kto konal pokánie za hriechy nás pastierov Cirkvi? Kto konal pokánie za hriechy v manželstvách, za manželskú neveru? Kto konal pokánie za hriechy v rodinách? Kto konal pokánie za hriech páchané proti Stvoriteľovi? Kto konal pokánie za hriechy proti daru života? Kto konal pokánie za porušovanie jednotlivých Božích prikázaní?

Nestačia jednotlivci, ktorí v skrytosti nesú utrpenie, tak ako sa to stalo sv. pátrovi Piovi alebo sv. Faustínke Kowalskej. Teraz je čas, aby sa pridal celý národ, aby sa pridali všetci. Pretože všetci zhrešili. Darmo budeme bedákať nad štatistikami sčítania, darmo budeme robiť reporty, keď sme neurobili ten najväčší report pred tvárou Pánovou s pokorným a jednotným slovom celého národa i krajiny: „Bože, zmiluj sa nad nami hriešnymi“.

Otec Piotr Glass a kňazi i veriaci z Poľska sa zišli v Čenstochovej, v národnej svätyni Poľska a verejne odprosovali za hriechy celého poľského národa. Stálo to veľmi veľa úsilia, ale ovocie bolo hojné, prehojné. Diabol nenávidí úprimné ľutujem, diabol nenávidí úprimnú ľútosť, diabol nenávidí slzy pokánia, slzy čistej lásky k Pánovi, pretože vie, že sú atómovou silou proti nemu samotnému a v MOMENTE musí cúvať a odísť. On veľmi dobre vie, že keď sa ľudia na Slovensku zomknú v pokáni, keď skutočne PADNÚ NA KOLENÁ VO SVOJOM SRDCI, nebude mať šancu. On to veľmi dobre vie, preto urobí všetko, aby sa to nedialo. Ale ono sa to deje a bude sa to diať, pretože Matka Božia je SILNEJŠIA a ona veľmi prosí a povoláva si do služby svoje deti.

TERAZ JE ROK KTORÝ BUDE PRELOMOVÝ. TERAZ JE ROK, V KTOROM MUSÍME KONAŤ POKÁNIE ZA CELÝ SLOVENSKÝ NÁROD. MUSÍME TO UROBIŤ SPOLOČNE. Túto výzvu vzbudil Duch Svätý zdola, od mnohých ľudí. Kardinál Jozef Ratzinger povedal, že po Druhom vatikánskom koncile nikto nepočítal s tým, že vznikne veľa spiritualít i spoločenstiev a označil to za vanutie Ducha Svätého. Tak sa deje i teraz. Duch Svätý si razí cestu cez ochotné mysle i srdcia, pretože On je Duch bázne pred Pánom. Preto sa CELÝM SRDCOM, CELOU SILOU, CELOU VOLOU, CELOM MYSĽOU pridajme k tejto iniciatíve sami, vo svojom manželstve, rodine, farnosti, krajine.

Viac o tejto iniciatíve nájdete napr. na internetovej stránke Slovenského dohovoru za rodinu https://slovenskydohovorzarodinu.sk/…/za-slovensko…/ alebo v jednotlivých farnostiach, kde táto iniciatíva nájde odozvu. I my v našej farnosti sa CELÝM SRDCOM PRIDÁVAME. Osobitne na prvé piatky mesiaca. Urobíme tak aj v internetovom vysielaní v našej farnosti www.online.faradojc.sk

ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOUPANE ZMILUJ SA NAD NAMI HRIEŠNYMIDUCHU SVATÝ PROSÍME ŤA, ABY SI VTRHOL NA SLOVENSKO SO SVOJÍM OHŇOM A ZAPÁLIL MNOHÝCH PREMNOHÝCH TOUTO INICIATÍVOU. V DUCHU SVATOM A S MATKOU ZVÍŤAZÍME!!! AMEN. AMEN. AMEN.

Kniha žalmov – kapitola 511 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Zložil ho po hriechu s Betsabe, keď k nemu prišiel prorok Nátan. 3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 4 Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. 5 Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. 6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. 7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. 8 Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. 9 Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. 10 Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. 12 Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.13 Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.14 Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. 15 Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. 16 Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. 17 Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 18 Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. 19 Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 20 Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. 21 Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

VŠETKY INFORMÁCIE AKO AJ NÁMET ODPROSUJÚCEJ POBOŽNOSTI NA TENTO 1. PIATOK NÁJDETE TU: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/za-slovensko-pred-eucharistiou-odprosenie-za-hriechy-slovenskeho-naroda/

za slovensko final
podporte nas - prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás