Panna Mária – prečo sa zjavuje a chce aby sme sa modlili práve 13.?

"Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť... Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň.

Panna Mária z Fatimy sa zjavovala vždy 13. v mesiaci. Prečo práve 13.? Rovnako ako kráľovná Ester, aj Panna Mária z Fatimy prišla zachrániť svoj ľud tým, že mu ukázala správnu cestu ktorou sa vydať.

Začnime jednoduchým faktom. Pri zjaveniach vo Fatime sa naša blahoslavená Matka zjavila zakaždým 13. dňa v mesiaci okrem augusta, kedy boli deti nasilu odvedené do väzenia v Oureme a tým im zabránil prísť do Covy. Po prepustení z väzenia sa v tomto mesiaci Panna Mária zjavila 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Malo nejaký význam, že sa Panna Mária zjavila vždy 13. ostatných 5 mesiacov? Samozrejme. Nebo nerobí veci bez účelu. Po prvé treba mať na pamäti, že niektoré čísla majú veľký význam a symboliku pre židovský národ aj pre nás. Čísla a ich symboliku možno sledovať naprieč celou Bibliou. K určitým číslam v Starom zákone boli priradené mystické významy a posvätnosť, ktoré pokračovali do Nového zákona.

Kráľovná Ester a Panna Mária

Ešte predtým, ako sa vrátime k číslu 13, chceme spomenúť ešte jedno spojenie. Cirkevní otcovia považujú kráľovnú Ester zo Starého zákona za predobraz blahoslavenej Panny Márie. Pamätáte si príbeh kráľovnej Ester?

V krátkosti ho priblížime: Ester bola židovka. Staral sa o ňu jej bratranec Mardochaj, ktorý bol zároveň kráľovým sluhom. V Biblii sa píše, že „Ester bola obdivovaná všetkými, ktorí ju videli“ (Est 2:15). Keď kráľ zo všetkých možných žien uvidel Ester, hneď sa do nej zamiloval. Nevedel, že je židovka a zobral si ju za manželku. Kráľ mal tiež služobníka menom Háman, ktorého moc veľmi vzrástla. Pomáhal kráľovi vládnuť v krajine a kráľ nechal všetkých, aby sa klaňali Hámanovi. Mordochaj sa však pred Hámanom nesklonil – klaňal sa len Bohu. To Hámana nahnevalo. Chcel potrestať Mordochaja a všetkých Židov. Vydal dekrét vďaka ktorému chcel aby všetci Židia v krajine boli zabití. Táto poprava sa mala uskutočniť 13. deň židovského mesiaca Adar. Mordochaj poprosil Ester, aby sa prihovorila za Židov pred kráľom. V tom čase ak niekto pristúpil pred kráľa bez pozvania mohol byť zabitý. Taktiež kráľ nevedel o tom, že aj Ester je židovka a preto riskovala vlastný život. Ester požiadala všetkých Židov aby sa spolu s ňou modlili a postili. Po troch dňoch pôstu a modlitieb Ester predstúpila pred kráľa. Odhalila kráľovi Hámanove plány a že aj ona sama je židovka. Kráľ Ester veľmi miloval a bol pobúrený Hámanovym darebáctvom a preto ho dal popraviť. Následne vytvoril nový zákon, ktorý chránil Židov a bolo im umožnené brániť sa ak by im niekto chcel ublížiť. A tak sa 13. deň, kedy mali byť popravení zmenil na deň, kedy Židia získali nad svojimi nepriateľmi moc.

Ester zachránila svoj ľud!

Vo Fatime prišla Panna Mária zachrániť svoj ľud tým, že mu ukázala správnu cestu, ktorou sa má vydať.

Ďalšou zaujímavosťou je, že hebrejské meno Ester znamená hviezda a šťastie. To tiež naznačuje spojenie medzi Pannou Máriou a posolstvom z Fatimy. „Na tunike mala vždy hviezdu“ povedala sestra Lucia o. Thomasovi McGlynnovi, keď sa pýtal na vzhľad najsvätejšej Panny. Nebo sa znova spojilo aby nám oznámilo, že Mária prichádza do Fatimy, aby zachránila svoj ľud pred zlom.

Ester bola kráľovná, Panna Mária je nekonečne väčšia kráľovná ako nám hovorí piate tajomstvo slávnostného ruženca: Korunovácia Panny Márie ako kráľovnej neba a zeme.

Pri každom zjavení nás Panna Mária nasmerovala k modlitbe ruženca, od prvého zjavenia 13. mája až do posledného zjavenia, ktoré bolo 13. októbra, kedy sa identifikovala ako Ružencová Panna Mária. Október a máj sú preto mesiace zasvätené Panne Márii a modlitbe svätého ruženca.

podporte nás sdzr

Ďalšie čísla 13 spájajúce sa s Pannou Máriou

V 13. storočí dala Panna Mária svätému Dominikovi ruženec. A práve v 13. storočí dala svätému Simonovi Stockovi aj hnedý škapuliar. 13. októbra vo Fatime sa zjavuje v troch tituloch – jedným z nich bola Panna Mária z hory Karmel, ktorá nás ticho učí o škapuliari. Po rokoch, keď sa karmelitánski bratia pýtali sestry Lucie na škapuliar, Lucia im odpovedala: „Škapuliar a ruženec sú neoddeliteľné. Škapuliar je znakom zasvätenia sa Panne Márii.“

Samozrejme Panna Mária nás vo Fatime prišla priviesť k ježišovi. Jednou z ciest je prijatie Najsvätejšej Eucharistie. To je hlavná súčasť pobožnosti 5 sobôt. Ďalšie „13“ prináša odhalenie, že 13. máj bol pôvodne sviatkom Panny Márie Najsvätejšej Sviatosti. Tento dátum určite nebol zvolený náhodne, ale účelovo ukazoval na Svätú Eucharistiu.

Počas prvého zjavenia 13. mája, keď si deti uvedomili, že svetlo vychádzajúce z Máriiných rúk je Božie svetlo, padli na kolená a modlili sa:

„Najsvätejšia Trojica, milujem Ťa! Bože môj, Bože môj, milujem ťa v Najsvätejšej sviatosti.“

V modlitbe „Najsvätejšej Trojice“ samozrejme existuje spojenie s Duchom Svätým. Vieme, že keď Duch Svätý zostúpil vo večeradle na apoštolov, spolu s Pannou Máriou ich bolo v miestnosti 13. Tu môžeme nájsť paralelu v Starom zákone. V ňom nachádzame 12 kmeňov Izraela z 12 synov Jakoba, ktorý bol Bohom pomenovaný Izrael. Izrael je 13. A preto význam čisla 13 znamená spájanie mnohých do jedného.

V hebrejčine má každé písmeno číselnú hodnotu a hebrejské slovo ahava (čo znamená láska) je spojené s Bohom a má číselnú hodnotu 13.

Vo Fatime Panna Mária prichádza s láskou aby nás spojila v lásku Božiu a to tak, že sa budeme riadiť jej pokynmi, ktoré v konečnom dôsledku pochádzajú od Boha – o ktorom nám svätý Ján hovorí, že je Láska (1. Jn 4:8) do jednej Božej rodiny – neba.

Panna Mária - prečo sa zjavuje a chce aby sme sa modlili práve 13.? 1

Ďalším veľmi zaujímavým faktom je, že ľudia, ktorí veria poverám, pokladajú číslo 13 za nešťastné alebo zlovestné. Možno to má určitý dôvod. Jedno z najpresvedčivejších dôkazov pôvodu tohto čísla sa dá nájsť odkrytím všetkých mien, ktorými sa označuje Satan. Drakon, v preklade Drak, má hodnotu 975 (13 x 75) a objavuje sa 13 krát. Peiradzon, čiže pokušiteľ, má hodnotu 1053 (13 x 81). Beliál, ktorý je zosobnením zla, má hodnotu 78 (13 x 6). Fráza, ktorú použil Duch Svätý – Ho kaloumenos diablos kai ho satanas, v preklade „nazvaný diablom a satanom“ – má hodnotu 2197 (13 x 13 x 13). Nie je práve Panna Mária „žena odetá Slnkom, ktorá rozšliape hlavu hada“? Deje sa to práve 13. v mesiaci s našou pomocou ako potomstva Ženy, ktoré rozšliape hadovi hlavu? „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“(Gen 3:15)

Skutočne číslo „13“ poukazuje na množstvo prepojení a významov, ktoré ešte viac posilňujú posolstvo a význam Fatimy pre nás.

Zjavenia vo Fatime, však nie sú jediné, ktoré nám ukazujú, že 13. deň mesiaci má byť zasvätený Panne Márii. Aj vo zjaveniach v Montichiari v Taliansku nás Panna Mária priamo prosí, o špeciálnu pobožnosť.

Dňa 13. júna 1947 svätá Panna Pierine povedala:
Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi.“

Preklad: Natália Senderáková

A preto Slovenský dohovor za rodinu organizuje raz mesačne vždy 13. nepretržitý 24 – hodinový ruženec za Slovensko. Modlime sa, odprosujme za všetko, čím sme urazili nášho Pána. Odpovedajme na volanie Panny Márie. Nežiada veľa a predsa len málokto počúva. Pokánie, Eucharistia, modlitba ruženca, pôst, pravidelná svätá spoveď a čítanie Svätého Písma. To je 5 hlavných prostriedkov v boji proti zlu a naša záchrana na ceste do večnosti. Pridajte sa k nám!

Preložené z: https://www.ncregister.com/blog/our-lady-of-fatima-appeared-on-the-13th-of-each-month-why-the-13th

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

8 Responses

  1. VPS SERVER
    Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
    Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  2. Иногда информацию можно найти не только в поисковиках, но и в социальных сетях. Однажды я узнал о сайте МИР-ЗАЙМОВ.РФ благодаря рекомендации в одной из групп на социальной сети. Там активно обсуждались различные МФО, и я решил попробовать одно из предложений, которое оказалось очень удобным и быстрым способом получения займа.

  3. На МИР-ЗАЙМОВ.РФ вы найдете эксклюзивные предложения от лучших МФК. Одним из таких предложений являются займы без процентов на 30 дней. Не упустите возможность воспользоваться этой выгодой!

  4. I gave cbd oil a struggle quest of the earliest opportunity, and I’m amazed! They tasted great and provided a common sense of calmness and relaxation. My stress melted away, and I slept bigger too. These gummies are a game-changer for me, and I highly propound them to anyone seeking unadorned worry assuagement and better sleep.

  5. I gave cbd oil a strive in support of the first time, and I’m amazed! They tasted great and provided a sense of calmness and relaxation. My urgency melted away, and I slept superiority too. These gummies are a game-changer representing me, and I well persuade them to anyone seeking natural emphasis on ease and cured sleep.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás