Osem argumentov proti gender ideológii alebo prečo sme povinní odmietnuť túto ideológiu

Hoci sa ľavica usiluje dať genderizmu zdanie vedeckosti, v skutočnosti máme do činenia s falošnou ideológiou. Pre jej zavrhnutie hovoria mnohé argumenty – teologické, ale aj tie čisto racionálne. V nasledujúcom texte vám prinášame osem konkrétnych argumentov proti rodovej ideológii.

1) Rodová ideológia je v protiklade s vôľou Stvoriteľa. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Ako čítame v knihe Genezis: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27). Tieto slová potvrdil Pán Ježiš: „Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu“ (Mk 10,6).

2) Katolícka Cirkev jednoznačne odsudzuje rodovú ideológiu. Benedikt XVI. vo Vatikáne počas stretnutia s kardinálmi a zamestnancami Rímskej kúrie v decembri 2012 povedal, že: „Človek spochybňuje svoju prirodzenosť. Už je len duchom a vôľou. Je dobré, že odsudzujeme manipuláciu s prírodou a so životným prostredím, ale, žiaľ, ostávame slepí, keď je reč o mužovi, o žene a o ľudskom živote. Je to zásadný rozpor, ktorý treba vyriešiť! Človek jestvuje už iba ako abstraktná bytosť, ktorá si volí čosi ako svoju prirodzenosť.

Mužskosť a ženskosť sú spochybňované ako vzájomne sa dopĺňajúce formy ľudskej osoby, ktorá je výsledkom stvorenia. (…). Tam, kde sloboda byť kreatívny sa stáva slobodou typu „urob sa sám“, nevyhnutne dochádza k popieraniu Stvoriteľa, a v konečnom dôsledku aj k strate dôstojnosti človeka ako Božieho stvorenia, ako Božieho obrazu v samotnom jadre jeho bytia“ (http://w2.vatican.va).

3) Istanbulský dohovor ako typický dokument ovplyvnený genderizmom obsahuje výzvy na boj proti tradícii. Podľa článku 12, ods. 5 tohto dohovoru: „Zmluvné strany zabezpečia, aby kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná „česť“ neboli považované za ospravedlnenie akýchkoľvek násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.“ Okrem toho podľa článku 12, ods. 1: „Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia za účelom podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.

4) Ideológovia genderizmu popierajú komplementaritu pohlaví, čiže ich vzájomné dopĺňanie sa. Vedci z University of Pennsylvania v roku 2013 zistili, že ženský mozog má viac neuronálnych spojení medzi ľavou a pravou hemisférou. Na druhej strane u mužov je najviac spojení medzi prednou a zadnou časťou mozgu. Tieto rozdielnosti dokážu vysvetliť, prečo majú ženy lepšie vyvinutú schopnosť tzv. „multitaskingu“, vďaka ktorej lepšie dokážu rozdeliť svoju pozornosť, a tiež prečo sa muži dokážu lepšie sústrediť „len“ na jednu úlohu.

Tieto štúdie síce vyvolávajú určité kontroverzie, avšak nie sú ničím novým. Už v knihe Brain sex autori Anne Moirová a David Jessel (1992) dokázali, že pohlavné hormóny majú vplyv na vývoj mozgu počas vývinu plodu. Výsledkom sú odlišné schopnosti, zručnosti a taktiež rozdielnosti vo vnímaní sveta mužmi a ženami.

VIAC SA DOČÍTATE TU: https://www.christianitas.sk/8-argumentov-proti-gender-ideologii-preco-sme-povinni-tuto-ideologiu-odmietnut/

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás