Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – 7. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

7. deň – Odovzdávam sa ako dieťa do rúk milosrdného Otca-video:

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Nech ma vedie tvoj duch, Bože, k hlbokému poznaniu teba, Pane, a k hlbokému poznaniu
seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Natoľko pohŕdam sebou, nakoľko
poznám svoju úbohosť. Viem, že ty, Pane, mi neodmietneš svoju pomoc. […] Odovzdávam sa
celá pôsobeniu tvojej milosti, nech sa vo mne celkom splní tvoja vôľa, Pane (Den. 1326).

Z Knihy proroka Izaiáša

Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba (Iz 49, 14-15).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Všetko, čo jestvuje, je obsiahnuté vnútri môjho milosrdenstva hlbšie ako nemluvňa v lone matky. Ako bolestne ma zraňuje nedôvera v moju dobrotivosť. Najbolestnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery (Den. 1076).
Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom (Den. 1818).
Celá moja ničota tonie v mori tvojho milosrdenstva, s dôverou dieťaťa sa vrhám do tvojho náručia, Otče milosrdenstva, aby som ti priniesla náhradu za nedôveru toľkých duší, ktoré sa boja dôverovať ti. Aké malé množstvo duší ťa skutočne pozná. (…) Korunou tvojich diel je milosrdenstvo. O všetko sa staráš ako citlivá, najnežnejšia matka (Den. 505).


Modlitba zasvätenia

Mária, milovaná dcéra Otca, uvedomujem si, že som Božie dieťa. Prostredníctvom teba zverujem seba a celý svoj život do rúk nebeského Otca. Verím, že v jeho milujúcom náručí nájdem skutočné šťastie, lásku a život. Spolu s tebou si dnes vyberám cestu duchovného detstva. Chcem byť malý, pretože keď sa budem snažiť o postoj dieťaťa, Otec ma vždy bude držať pri svojom Božskom Srdci a uvedie ma do svojho kráľovstva.


Zo Žalmu 131

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky (Ž 131, 2b-3).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

– ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás