Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu – 8. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

8. deň – Odovzdávam milosrdnému Ježišovi mojich blízkych – video

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, Duch pravdy a svetla,
prebývaj stále v mojej duši skrze Božiu milosť,
nech tvoj dych rozoženie temnotu
a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia.
Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva,
ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš,
tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom,
nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš (Den. 1411).

Z Knihy proroka Izaiáša

Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba (Iz 49, 14-15).


Z Evanjelia podľa Lukáša

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ (Lk 10, 25-28).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny


Dcéra moja, v tejto meditácii rozjímaj o láske k blížnemu, či tvoja láska k blížnym plynie z lásky ku mne, či sa modlíš za nepriateľov. Či si dobroprajná voči tým, ktorí ťa akýmkoľvek spôsobom zarmútili alebo urazili. Vedz, že všetko dobro, ktoré preukážeš ktorejkoľvek duši, prijímam, ako by si to mne samému učinila (Den. 1768).
Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. […] Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko (Den. 163)

Modlitba zasvätenia

Mária, najvernejšia učeníčka Syna, cez tvoje milosrdné ruky dnes zverujem milosrdnému Ježišovi mojich blízkych. Chcem ich milovať tak, ako ich miluje Ježiš. Odovzdávam ti najmä tie osoby, ktoré mi akýmkoľvek spôsobom ublížili. Chcem im odpustiť a ponoriť ich do
oceánu Božieho milosrdenstva. Chcem vidieť Ježiša v každom človeku a kvôli nemu preukazovať dobro každému. Matka, ty však vieš, aká slabá je moja láska, preto ťa prosím, pomôž mi milovať Ježiša z celého srdca a prijímať jeho milosrdenstvo, pretože len vtedy bude môcť prejsť cezo mňa k blížnym.


Zo Žalmu 119

Pane, tvoj zákon veľmi milujem, rozjímam o ňom celý deň. Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov, ustavične sa jej pridŕžam (Ž 119, 97-98).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

– ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás