Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 25. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke

25. deň – Márii zverím moje dočasné dobrodenia – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Lukáša

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 1-7).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Po svätom prijímaní mi Panna Mária dala poznať svoju starosť, ktorú mala v srdci pre Božieho Syna. Tá starosť však bola naplnená takou vôňou odovzdania sa do Božej vôle, že ju nazývam skôr rozkošou, a nie starosťou. Pochopila som, že moja duša musí vždy prijímať Božiu vôľu. Škoda, že to nedokážem napísať tak, ako som to poznala (Den. 1437).
Panna Mária mi povedala: „Túžim, dcéra moja najmilšia, aby si sa cvičila v troch čnostiach, ktoré sú mi najdrahšie a Bohu sú najmilšie: prvá – pokora, pokora a ešte raz pokora. Druhá čnosť – čistota, tretia čnosť – láska k Bohu. Ako moja dcéra musíš zvlášť žiariť týmito čnosťami.“ Po skončení rozhovoru si ma privinula k svojmu srdcu a zmizla. Keď som prišla k sebe, moje srdce zvlášť priťahovali tieto čnosti. Cvičím sa v nich verne, sú akoby vyryté v mojom srdci (Den. 1415-1416).
Odvtedy žijem pod panenským plášťom Panny Márie. Ona ma chráni a poučuje, som pokojná pri jej nepoškvrnenom srdci. Som slabá a neskúsená, preto sa viniem ako malé dieťa k jej srdcu (Den. 1097).

Modlitba zasvätenia

Mária, moja milosrdná Matka. Ty a svätý Jozef ste nepatrili do skupiny bohatých ľudí. Vo svojom živote si často okúsila chudobu. Dôležitý okamih, akým bolo narodenie tvojho Syna, si prežila v maštali, pretože obyvatelia Betlehema ťa neprijali. Avšak ty, Matka, aj v totálnej chudobe si sa dokázala úplne spoľahnúť na Boha. Odovzdala si sa mu s pokorou, v úplnej slobode srdca a v láske. Verila si, že Boh skrytý v malom dieťati, ktorého si vinula k svojmu srdcu, ťa vlastne drží vo svojich rukách a že sa mu z nich nič nevymklo. Mária, dnes ti zverujem všetky materiálne dobrodenia, ktoré mám a dostanem v budúcnosti. Chcem nimi disponovať so slobodným srdcom. Nechcem sa znepokojovať o to, či mi nebude niečo v živote chýbať, alebo sa obávať o budúcnosť. Odteraz chcem, aby najdôležitejší zdroj príjmu, z ktorého budem žiť, bola moja dôvera v Boha a v teba.


Matka, Panna, nikto to nepochopí,
že človekom sa stáva Boh nesmierny,
to z nepreniknuteľného milosrdenstva a milosti
skrz teba je nám dané žiť s ním naveky
(Den. 161).Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás