Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 24. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke

24. deň – Márii zverím môj modlitbový život – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Lukáša

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“ (Lk 1, 46-55).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna, a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).
Uvidela som Pannu Máriu v nevýslovnej kráse. Povedala mi: „Dcéra moja, žiadam od teba modlitbu, modlitbu a ešte raz modlitbu za svet a zvlášť za tvoju vlasť. […] vo dne, v noci, pri každom prebudení modli sa v duchu. V duchu je možné vždy zotrvávať na modlitbe“ (Den. 325).
Mária, nepoškvrnená Panna, vezmi ma pod svoju zvláštnu ochranu a chráň čistotu mojej duše, srdca i tela. Ty si vzorom a hviezdou môjho života (Den. 874).

Modlitba zasvätenia

Mária, moja milosrdná Matka. Tvoja modlitba, ktorú si prinášala Bohu počas svojho pozemského života, sa určite dotýkala jeho srdca, pretože si v nej vždy vyznávala svoju vieru v jeho nekonečnú dobrotu a lásku. V spojení s ním si ustavične zotrvávala na modlitbe a chválila si ho za milosrdenstvo, ktoré preukázal tebe a ľuďom všetkých čias a generácií. Matka, chcem ťa dnes pozvať do mojej modlitby. Verím, že ma naučíš zotrvávať pri Bohu kvôli nemu samému, aby som bol jednoducho s ním, miloval ho a prijímal jeho milosrdnú lásku, a nie preto, aby som hľadal uspokojenie mojich potrieb. Matka, dnes ti chcem zveriť plody mojich modlitieb, aby si ich prijala a obetovala Bohu podľa zámerov svojho srdca. Aby si ich dala tým, ktorí najviac potrebujú moju modlitbu. Chcem to urobiť, pretože verím, že ty, milosrdná Matka, nikdy nezabúdaš na mňa ani na tých, ktorých milujem.


Mária, ty si čistá a neporovnateľná,
Panna a Matka zároveň,
si krásna ako slnko, ničím nepoškvrnená,
nikto ti nikdy nebude roveň
(Den. 161).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás