Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 23. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke

23. deň – Márii zverím môj duchovný život – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Lukáša

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 39-45).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť, tu som s ním bezpečná, tu nesiaha ľudský zrak. Najsvätejšia Panna ma pobáda k takémuto prebývaniu s Bohom (Den. 454).
[Panna Mária] mi povedala: „Dcéra moja, usiluj sa o tichosť a pokoru, aby si Ježiš, ktorý ustavične prebýva v tvojom srdci, mohol oddýchnuť. Adoruj ho vo svojom srdci, nevychádzaj zo svojho vnútra. Vyprosím ti, dcéra moja, milosť takého vnútorného života, aby si, neopúšťajúc svoje vnútro, plnila všetky svoje povinnosti ešte svedomitejšie. Ustavične s ním prebývaj vo svojom srdci. On bude tvojou silou (Den. 785).
Žiarivá Panna, čistá ako krištáľ, celá pohrúžená do Boha, zverujem ti svoj vnútorný život. Usporadúvaj všetko tak, aby to bolo milé tvojmu Synovi (Den. 844).

Modlitba zasvätenia

Mária, moja milosrdná Matka. Deväť mesiacov si nosila Ježiša vo svojom lone a potom si s ním prežila tridsaťtri rokov jeho pozemského života. Žiadny človek s ním nevstúpil do takého intímneho vzťahu ako ty, Matka, preto ti chcem dnes zveriť môj duchovný život a môj vzťah s Ježišom. Pozývam ťa do môjho vnútra, všetko usporiadaj tak, aby sa stalo príbytkom, v ktorom sa Ježiš bude cítiť dobre. Nauč ma prebývať s ním v hĺbke srdca, adorovať ho a rozprávať sa s ním ako s priateľom a ženíchom. Pomôž mi nikdy nezabúdať na jeho prítomnosť vo mne.
Tvoja krása tak očarila oko Trojsvätého,
že zostúpil z neba, zanechal trón večnosti,
prijal telo a krv zo srdca tvojho
a deväť mesiacov sa ukrýval v panenskom srdci
(Den. 161).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás