Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu – 1. deň

1. deň – Odovzdám Bohu okamih môjho počatia

  1. deň zamyslení – príprava na odovzdanie sa Božiemu milosrdenstvu skrze ruky Panny Márie

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu – video:

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)

Modlitba k Duchu Svätému:

Nech ma vedie tvoj duch, Bože, k hlbokému poznaniu teba, Pane, a k hlbokému poznaniu seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Natoľko pohŕdam sebou, nakoľko poznám svoju úbohosť. Viem, že ty, Pane, mi neodmietneš svoju pomoc. […] Odovzdávam sa celá pôsobeniu tvojej milosti, nech sa vo mne celkom splní tvoja vôľa, Pane (Den. 1326).

Z Pavlovho Listu Efezanom

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi (Ef 1, 3-6).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Keď som prijala Pána Ježiša, povedala som mu: „Ježišu, toľko ráz som dnes v noci myslela na teba.“ Ježiš mi odpovedal: – A ja som myslel na teba skôr, než som ťa povolal k bytiu. „Ježišu, ako si na mňa myslel?“ – Ako ti dať podiel na svojom večnom šťastí. Po tých slovách moju dušu zaplavila Božia láska. Nemohla som vyjsť z údivu, ako nesmierne nás Boh miluje (Den. 1292). Večná láska, čistý plameň, ustavične hor v mojom srdci a zbožšti celú moju bytosť podľa svojho večného zaľúbenia, pre ktoré si ma povolal k bytiu a pozval zúčastniť sa na svojom večnom šťastí. Milosrdný Pane, zahrnul si ma toľkými darmi len pre svoje milosrdenstvo. Keď vidím, že všetko som dostala zadarmo, s najhlbšou pokorou zvelebujem tvoju nepochopiteľnú dobrotu. Pane, moje srdce žasne, že ty, absolútny Pán, nikoho nepotrebuješ, a predsa sa z čistej lásky znižuješ k nám. Nevychádzam z údivu, že Pán vstupuje do takej blízkej dôvernosti so svojím stvorením, je to opäť jeho nepochopiteľná dobrotivosť (Den.1523).

Modlitba zasvätenia

Mária, milovaná dcéra Otca, od chvíle tvojho počatia si bola zahrnutá milosrdenstvom Otca. Boh ťa ochránil od dedičného hriechu a nedovolil, aby sa ťa dotklo zlo. A to preto, aby si mohla vo svojom lone nosiť nielen jednorodeného Božieho Syna, ale aj mňa. V tebe a s tebou zverujem celý svoj život Bohu Otcovi od chvíle môjho počatia. Prosím ťa, Mária, ponor ma do Otcovho lona, v ktorom ty ustavične prebývaš. Chcem, aby moja hriechom zranená duša bola zahrnutá jeho milosrdenstvom a bola s ním vždy zjednotená. Zo Žalmu 22Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila (Ž 22, 10-11). Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Bližšie info k „Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok“ nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/odovzdat-sa-boziemu-milosrdenstvu-30-dnova-priprava/

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

– ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu - 1. deň 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás