Matka, ktorá nás dovedie do neba je Panna Mária

panna maria sdzr

Iste sme si mnohí všimli, že za posledné roky sa svet veľmi zmenil a ide do záhuby. Rozšírili sa bludy, ktoré sa učia skrze satanových zverencov. Človek si na piedestál postavil človeka a Boh je v úplnom úzadí. Satan si vo svojom pláne chce presadiť svoje zvrátené myšlienky a týmto zničiť celé ľudstvo. Napriek tomu sú mnohí, ktorí existenciu diabla popierajú a žijú ďalej bez toho, aby si uvedomovali tieto strašné skutočnosti. Pán má tiež svoj plán a v týchto ťažkých časoch nám posiela najväčšieho proroka doposiaľ – samotnú Matku Božiu z neba. Ona neprišla učiť nič nové. Boh Ju poslal, aby sme skrze Ňu a Jej posolstvá uverili v Ježiša Krista a na konci neľahkej cesty získali večnú radosť v nebi. 

Evanjelium podľa Marka hovorí: ,,Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.“ (Mk 1, 21-28) 

Či tomu veríme alebo nie, diabol je realitou a my zvádzame veľký duchovný boj o našu dušu. Koná sa obrovský boj medzi dvoma ríšami – boj medzi Bohom a diablom. Ježiš hovoril o diablovi v 30-40% zo všetkých svojich posolstiev. No my to ignorujeme, neprikladáme tomu žiadnu váhu a ďalej počúvame falošné učenia. 

V knihe Deuteronómium sa píše: ,,Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím.“ (Dt 18, 18-19) 

Boh v dnešných časoch neposiela prorokov, lebo by sa z nich smiali, zavreli ich do blázinca, nazvali by ich náboženskými fanatikmi a boli by umlčaní aj samotnou Cirkvou. Preto teraz máme jediného a najmocnejšieho proroka – Pannu Máriu. Ona je najväčším prorokom doposiaľ, je prorokom dnešných časov. Za posledných asi 100 rokov prichádza z neba a nerozpráva nové Evanjelium, ani nové posolstvá, ale nám každý raz, keď príde pripomína Božie učenie a chce nás zachrániť pre večnosť. Matka Božia nám v posolstvách hovorí, že žijeme vo svete, ktorý si na piedestál postavil človeka a nie Boha. Že budujeme svet bez Boha a to je falošné náboženstvo. Falošným náboženstvom sa rozumie falošný humanizmus – svet bez radosti, bez budúcnosti a bez večnej spásy. Samo ľudstvo sa posadilo na miesto Boha. Satan má svet vo svojich rukách a v rukách masmédií, financií, či politikov. Máme oči, no nevidíme, máme uši, no nepočujeme. 

Dňa 25. marca 2021 bolo v Medžugorí ďalšie zjavenie Panny Márie. V posolstve Panna Mária vyslovila vetu, ktorú nikdy predtým nepovedala: ,,Buďte viac zjednotení s Bohom, lebo satan vládne a chce vaše životy a planétu, po ktorej chodíte.“

V minulosti nás Panna Mária varovala, že satan je silný a nikdy nespí. Dala nám 3 strašné posolstvá o spôsobe, akým nás satan rozptýli a zahrnie nás do svojho bohatstva. Biblia o satanovi hovorí, že je kniežaťom tohto sveta. Ježiš hovorí: ,,Videl som satana prichádzať ako blesk z neba.“ 

Satanovým cieľom je lakomstvo, pýcha a nenávisť v srdci. Kráľovstvo satana je triumf klamstiev, násilia, strachu, beznádeje, zmätku, osamelosti a všetko to, čím si všetci z nás prechádzajú. Je to mizerný plán, ale satanovi sa darí cieľ plniť. 

Keďže sa plán zlého začína plniť, aj Panna Mária má svoj plán – je to plán obnovy Cirkvi – očista Cirkvi, upevnenie viery Cirkvi. Cirkev musí spadnúť na samé dno, kým znovu povstane. Stačí sa pozrieť do kostolov, kde každým dňom počet ľudí rapídne klesá, až tam nakoniec zostanú len najsilnejší, ktorí skutočne veria a slabí odídu. Tento Máriin plán bol odhalený v posledných desaťročiach. Práve teraz sa nachádzame v zlomovom bode. Práve teraz prežívame obdobie najväčšieho duchovného boja. Stoja proti nám dve beštie – jedna je finančno-politicko-masmédiálna a druhá je beštia falošného náboženstva. Falošné náboženstvo znamená falošný ekologizmus – kult matky zeme. Ekológia je jednoznačne dobrá a Zem máme chrániť, no tento falošný ekologizmus hovorí, že my pochádzame zo zeme a do zeme sa aj vrátime. Ide o blud, pretože praví kresťania vedia, že pochádzame od Boha, ktorý nás stvoril a na konci života sa vrátime podľa zásluh do neba, očistca alebo pekla. Zem jednoznačne nie je našou matkou, pretože máme len dve matky – jednu, ktorá nás porodila a druhú, ktorou je Matka Božia Panna Mária. 

Matka Božia nám celé desaťročia pripomína, že sa máme zrieknuť diabla a nasledovať Jej Syna Ježiša Krista. V posolstvách nám naša Matka tiež hovorí o tom, že Ježišovi máme dávať všetku svoju pozornosť, máme byť blízko Boha skrze Ňu – Pannu Máriu a musíme bojovať o vieru, ktorú nám chce diabol ukradnúť – modlitbou, Eucharistiou, svätým ružencom, pôstom a všetkými sviatosťami, ktoré sme dostali. Poslednou výzvou je hľadieť na obraz Božieho milosrdenstva, prečítať si a veriť, čo je na ňom napísané (,,Ježišu, dôverujem ti!“). 

Je len na nás ako sa rozhodneme. Buď veríme na 100% alebo neveríme vôbec. Keď veríme len spolovice, diabol nás zničí a hoci má len malíček, použije ho a stiahne nás z našej viery. Večný osud závisí od našej odpovede. Ak Bohu dáme všetku pozornosť, až potom budeme oslobodení od všetkých starostí. Boj je tu a koniec boja nedohľadne, ale ak zostaneme Bohu verní, vyhráme! 

,,Príde prenasledovanie a vy nebudete silní, satan bude zúriť. Ale ak ste moji, vyhráte. Zrieknite sa diabla a nasledujte môjho Syna.“ (z posolstiev Panny Márie) 

ONLINE RELÁCIU: PIOTR GLAS: MATKA, KTORÁ NÁS DOVEDIE DO NEBA JE PANNA MÁRIA NÁJDETE TU:

Príspevky - podporte nás
Príspevky – podporte nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás