KDE SÚ NAŠI MŔTVI PRÍBUZNÍ?

Rodičia, ktorí smútia nad stratou dieťaťa alebo manželka smútiaca nad smrťou svojho manžela, si často kladú otázku: „Kde je teraz?“ Keď sa ma na to niekto spýta,väčšinou sa snažím presmerovať jeho myslenie, pretože keď sme stratili niekoho veľmi blízkeho, s kým sme boli nerozlučne spojení, je naozaj dôležité, aby sme tohto milovaného zverili Ježišovi. Zamyslením sa nad tým, čo sa teraz deje s naším zosnulým, mu už nepomôžeme. V modlitbe odovzdajme našich drahých zosnulých Pánu Ježišovi – to je skutočná snaha o jeho spásu. Ale keď niekto veľmi túži odpovedať na otázku: „Kde je teraz?“, zvyčajne mu ukážem začiatok tretej kapitoly Knihy múdrosti:

Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie od nás. Oni sú však na pokoji. (Múdr 3, 1-3).

Z tohto krátkeho textu sa utešovali milióny ľudí. Pod jeho vplyvom však môže nastať nasledujúca úzkosť: „Môžem si byť istý, že Boh uznal aj môjho drahého zosnulého za spravodlivého?“ Ak sme takí úzkostliví, skúsme v ňom počuť výzvu na oživenie modlitby za našich zosnulých. Veď sa môžeme spoľahnúť, že Pánu Ježišovi záleží viac ako mne na tom, aby som dal môjmu zosnulému manželovi, manželke, matke, otcovi a všetkým mojim najbližším večný život! Veď On zaplatil za nás a za každého z nás nepredstaviteľne vysokú cenu svojho umučenia a smrti na kríži!

Ešte v jednom má viera úplnú istotu: čím viac my, ponechaní na tomto svete, patríme Pánu Ježišovi, tým viac je nám dovolené dúfať, že v Ňom nájdeme aj svojich mŕtvych, pretože – ak ja sám patrím Pánu Ježišovi – približujem sa k Nemu ako niekto spojený v láske s mojimi blízkymi! Aj s tými, ktorí už z tohto sveta odišli.

Zdroj: Jacek Salij, Posledné horizonty

Spracoval: Martin Handzuš

O konkrétnej pomoci dušiam našich zosnulých sme natočili naozaj výnimočnú online reláciu so Silvanom Tossom – mužom, ktorému sa zjavovala sv. sestra Faustína. Vysvetlil akú veľkú moc má korunka Božieho Milosrdenstva – zachraňovať duše v hodine ich smrti.

Božie milosrdenstvo je posledná tabletka spásy, ktorú dal Ježiš ľudstvu, aby sa zachránilo. „

Keď sa modlíme korunku, diabol nemá šancu a duša, za ktorú sa modlime, je zachránená. Ježiš povedal Faustíne, aj svätej Tereze z Kalkaty a mne tiež (Silvano) – ´Ja žíznim po dušiach, prosím, pomôž mi zachrániť duše.´, a dal korunku. Korunka nie je len ďalšou modlitbou, ale je silnou a účinnou zbraňou a pomocou z neba, ktorú máme v rukách pred koncom časov.

Korunka v hodine smrti 

Faustína mi povedala, že ak sa modlite korunku za umierajúceho hriešnika – je to najlepší spôsob ako zachrániť dušu v poslednej minúte.  

,,Ak chcete zachraňovať duše, modlite sa korunku a myslite na umierajúcu osobu.“ 

Sestra Faustína mi tiež povedala niečo dôležité ´Ak sa pomodlíš korunku za niekoho, kto zomrel mnoho rokov dozadu, si pred ním v momente jeho smrti.´ Spýtal som sa ´Skutočne?´ Odvetila ´Áno, lebo tam čas neexistuje.´ 

Začal som si robiť zoznam všetkých členov mojej rodiny a za každého z nich som sa pomodlil korunku Božieho milosrdenstva. Boh mi vo svojej milosti dovolil vidieť moju mamu, keď zomierala. Videl som ako umierala – obklopená anjelmi a bola tam Panna Mária. Moja mama sa pýtala ´Čo sa mi to deje?´ A Panna Mária jej odpovedala ´Tvoj syn Silvano sa za teba modlí korunku.´ Mama povedala ´Ach Silvano, on vždy príde s veľkým prekvapením.´ Bol som veľmi šťastný, že to povedala. Moja mama bola zachránená, ale nie potom ako zomrela, nie 10 rokov po smrti. Zachraňujete človeka – jeho dušu, v momente jeho smrti.  

Aj keď sú zomrelí už mŕtvi 20, či 100 rokov, pozývam všetkých, aby si napísali zoznam a pomodlili sa korunku aspoň za rodinných príslušníkov. Ale nie naraz. Jedna korunka za jedného človeka, nie jedna korunka za 10 ľudí. Keď sa pozriete do Denníčka, jediný raz, kedy bol Pán Ježiš rozčúlený bolo, keď sa Faustína pýtala, že ak sa pomodlí 1 korunku, či môže zachrániť 100 duší. 

Celú reláciu a článok, ktorý vám skutočne hlboko odporúčame nájdete tu:

Zjavovala sa mi sv. Faustína – Silvano Tosso – exkluzívne svedectvo – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Silvano Tosso prežil hriešny a hýrivý život veľmi ďaleko od Boha. Všetko sa zmenilo v deň, keď sa mu zjavila sv. sestra Faustína. Bol mystickým spôsobom prenesený do chvíle umučenia Ježiša Krista, čo mu úplne zmenilo život a pohľad na hriech. V nasledujúcich rokoch sa mu zjavovala sv. sestra Faustína, Pán Ježiš, anjel strážny, Panna Mária aj ďalší svätí. Sv. Faustína ho zasvätila do tajomstiev Korunky Božieho milosrdenstva a na vlastné oči mu ukázala akú má veľkú moc zachraňovať duše v hodine ich smrti. Silvano Tosso exkluzívne pre divákov Slovenského dohovoru za rodinu verejne po prvýkrát vyrozprával toto svedectvo. Veríme, že bude aj pre Vás povzbudením zachraňovať duše a viac využívať poklad Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú nám dal sám Pán Ježiš.

KDE SÚ NAŠI MŔTVI PRÍBUZNÍ? 1
Silvano Tosso so sr. Faustyou a Erikom Zbiňovským

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás