Kardinál Bagnasco otvoril v Budapešti 52. medzinárodný eucharistický kongres

„Nemaj strach: Boh nie je mŕtvy, Eucharistia prekonáva všetku samotu, každú vzdialenosť i každú ľahostajnosť“

To sú myšlienky kardinála Angela Bagnasca, ktoré zazneli pri otvorení 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti v nedeľu 5. septembra.

Mottom kongresu, ktorý sa mal pôvodne konať v minulom roku, no kvôli pandémii bol presunutý, sú slová Žalmu 87: „V tebe sú všetky moje pramene“. Otváracej svätej omši na Námestí hrdinov predsedal kardinál Angelo Bagnasco, predseda Rady európskych biskupských konferencií. Záverečnú svätú omšu bude 12. septembra sláviť pápež František.

Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a prímas Maďarska kardinál Péter Erdő v úvodnom pozdrave pri svätej omši uviedol:

„Nech nám Pán Boh dá, aby sme v týchto dňoch mohli cítiť, že Kristus je s nami v Eucharistii. On neopúšťa Cirkev, národy, ani ľudstvo . Všetka naša sila a nádej pochádza od neho. Eucharistia je zdrojom, z ktorého sa živí náš kresťanský život, naše poslanie. Pán, Boh! Buď s nami! Daj nám silu a svetlo pre naše poslanie v dnešnom svete! Daj nám žiť spolu s tebou tu na zemi a potom vo večnosti!“

🙏Prosíme o finančnú podporu pre ▶októbrová nepretržitá 24hod – 31 DNÍ modlitbová reťaz 1-31.10.2021 ▶▶▶▶KLIKNI TU: DAR na podporu 31 dňového ruženca ✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏
Stav účtu viete kontrolovať na: nazbieraná čiastka
Len spolu dokážeme tvoriť veľké diela – ĎAKUJEME VÁM❤️

podporte nás sdzr

52. medzinárodný eucharistický kongres – kardinál Bagnasco: Nie si sám

Homíliu kardinála Bagnasca prečítal v maďarčine jeden z prítomných kňazov. Ako uviedol, z budapeštianskeho medzinárodného eucharistického kongresu chce hlas pastierov i zhromaždenia klopať na srdcia národov Európy a preniknúť aj do najvzdialenejších končín zeme, hovoriac každému človekovi:

„Nie si sám v nepriateľskom vesmíre, nie si sám pred úžasným tajomstvom života, nie si sám so svojou túžbou po slobode a večnosti. Nech si kdekoľvek, nie si neviditeľný, Boh na teba hľadí s láskou; nie si sirota, Boh je tvojím Otcom; máš cenu krvi Ježiša, Vykupiteľa sveta a Chleba večného života. Nemaj strach: Boh nie je mŕtvy, Eucharistia prekonáva všetku samotu, každú vzdialenosť, každú ľahostajnosť. Drahí bratia a sestry, Cirkev nemôže mlčať, nemôže sa nechať umlčať: musí dať tvári každého človeka jas vzkrieseného Krista.“

Kardinál Bagnasco sa v homílii znovu obrátil na všetkých trpiacich:

„Vy všetci, ktorí najviac cítite ťarchu kríža, vy, ktorí plačete, vy, ktorí ste prenasledovaní pre spravodlivosť, vy, ktorí sa cítite bez hlasu a bez vlasti, vy, cudzinci bolesti… naberte odvahu, Pán je blízko, je pri každom srdci, ktoré sa mu otvorí. Prišiel na svet nielen preto, aby s nami zdieľal človečenstvo, ale predovšetkým preto, aby nás pozdvihol k Trojici. Toto tajomstvo je veľké, no je tu na oltári a zostane s nami až do konca čias. Cirkev nemá iné meno, ktoré by mohla ohlasovať a uctievať, než: Ježiš Kristus. Pamätajte: jeho tvár je evanjelium, jeho prítomnosť je Eucharistia.“

Na nedeľnej slávnosti boli okrem početných hostí z radov Katolíckej cirkvi prítomní aj predstavitelia sesterských cirkví, na čele s metropolitom Hilarionom Alfejom, metropolitom Volokalamsku, ktorý je predsedom Oddelenia zahraničných vzťahov Moskovského patriarchátu.

Na Medzinárodnom eucharistickom kongrese sa zúčastnia aj viacerí biskupi zo Slovenska, oficiálnym delegátom Konferencie biskupov Slovenska na tomto podujatí je bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

-zk-

Prevzaté z: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-09/v-budapesti-otvorili-52-medzinarodny-eucharisticky-kongres.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás