Je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi

sv.jozef

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

V 16. storočí svätý Ján z Kríža pokorne uznal, že mu chýba správne pochopenie veľkosti sv. Jozefa. Inšpirovaný obrovskou láskou k sv. Jozefovi, ktorú prechovávala jeho priateľka, sv. Terézia z Avily, sa pevne odhodlal lepšie spoznať a milovať sv. Jozefa. A čo my? Poznáme sv. Jozefa? Rozumieme jeho veľkosti a láske k nám? Svätý José Manyanet, španielsky kňaz z 19. storočia, šíril s vrúcnosťou oddanosť k sv. Jozefovi a Svätej rodine. Prorokoval, že „čas sv. Jozefa“ príde do života Cirkvi čoskoro. Napísal:

Verím, že skutočný čas svätého Jozefa ešte nenastal: po 2000 rokoch sme len teraz začali zisťovať niečo z tajomstva, do ktorého je ponorený.

Ostáva nám pevne veriť, že v dnešnej dobe chce Pán nasmerovať naše srdcia, rodiny, farnosti, diecézy a Cirkev na svätého Jozefa. V roku 1961 učinil svätý pápež Ján XXIII. hlboké vyhlásenie o sv. Jozefovi. Napísal:

Ježiš, Božie slovo, ktoré sa stalo človekom, sa už od počiatku Svätej Cirkvi tešil úcte, ktorá mu patrí, veď On je nevýslovná nádhera podstaty Otca, nádhera odrážajúca sa v sláve jeho svätých. Od najstarších čias bola Mária, jeho Matka, blízko pri ňom, na obrazoch v katakombách a bazilikách, kde sa s oddanosťou uctievala ako „Svätá Matka Božia.“ Ale Jozef, až na drobné útržky z odkazov naňho tu a tam v spisoch Otcov (Cirkvi) zostal dlhé storočia v pozadí, v jeho charakteristickom utajení, takmer ako dekoratívna postava v celkovom obraze Spasiteľovho života. Trvalo nejaký čas, kým prekročil hranice tých, ktorí míňali pohľad naňho, aby sa zakorenil v srdciach veriacich a prudko vyrástol do podoby špeciálnych modlitieb a hlbokého pocitu k dôveryhodnej odovzdanosti. Vrúcna radosť z vyliatia týchto najhlbších pocitov srdca toľkými dojemnými spôsobmi bola ušetrená pre tieto moderné časy!

Kristov vikár tu jasne uviedol, že teraz je čas sv. Jozefa. Žijeme v modernej dobe, v čase, keď Cirkev je svedkom bezprecedentnej éry oddanosti k sv. Jozefovi. Podľa sv. pápeža Jána XXIII. si Boh želá, aby sa svätému Jozefovi vzdávala úcta a aby sa v súčasnosti niesla v podobe zvláštnych modlitieb za „dôverné odovzdanie sa“. Ide predovšetkým o jednu vec: je čas na úplné zasvätenie sv. Jozefovi! Tu je zoznam pozoruhodných udalostí, ktoré sa odohrali za posledných 150 rokov a ktoré poukazujú na rastúci význam sv. Jozefa v živote Cirkvi. Jasne naznačujú, že žijeme v bezprecedentnom čase sv. Jozefa.

1868 – blahoslavený Jean-Joseph Lataste, OP, píše list blahoslavenému pápežovi Piovi IX., v ktorom ho žiada, aby vyhlásil sv. Jozefa za „patróna univerzálnej cirkvi“.
1870 – blahoslavený pápež Pius IX. vyhlasuje sv. Jozefa za „patróna univerzálnej cirkvi“.
1871 – založenie jozefitov kardinálom Herbertom A. Vaughanom
1873 – založenie kongregácie sv. Jozefa sv. Leonardom Murialdim
1878 – založenie oblátov sv. Jozefa sv. Jozefom Marellom
1879 – zjavenia v Knock v Írsku. Svätý Jozef sa zjavuje s Pannou Máriou, sv. Jánom apoštolom a Ježišom (objavujúcim sa ako Baránok Boží).
1889 – pápež Lev XIII. vydáva Quamquam Pluries, encykliku o sv. Jozefovi.
1895 – blahoslavená Petra od sv. Jozefa začína výstavbu svätyne sv. Jozefa v Barcelone v Španielsku. Je konsekrovaná v roku 1901. Pri blahorečení v roku 1994 sv. Ján Pavol II. nazýva blahoslavenú Petru „apoštolkou sv. Jozefa pre 19. storočie“.
1904 – svätý Andrej Bessette stavia oratórium venované sv. Jozefovi v kanadskom Montreale. Neustále rastie a vyhlasujú ju za baziliku minor. Dokončená je v roku 1967. Dnes sa nazýva oratóriom sv. Jozefa a mnohí ho považujú za významné medzinárodné centrum oddanosti k sv. Jozefovi.
1908 – svätý Luigi Guanella začína v Ríme budovať kostol zasvätený sv. Jozefovi. Je dokončený a vysvätený za baziliku v roku 1912.
1909 – svätý pápež Pius X. oficiálne schvaľuje litánie k sv. Jozefovi.
1914 – svätý Luigi Guanella zakladá Nábožné združenie Svätého Jozefa za spásu zomierajúcich.
1917 – zjavenia vo Fatime v Portugalsku. Počas posledného zjavenia 13. októbra sa zdá, že Svätý Jozef drží Ježiška a žehná svetu.
1921 – pápež Benedikt XV. vkladá do nábožných chvál vetu “… požehnaný nech je sv. Jozef, jej najčistejší snúbenec”.
1947 – španielski karmelitáni zakladajú Estudios Josefinos, prvý teologický časopis venovaný sv. Jozefovi.
50-te roky 20. storočia – údajné zjavenia Panny Márie z Ameriky, ktoré podľa sestry Mary Ephremovej zdôrazňujú obnovenú oddanosť sv. Jozefovi a sv. Jozef sám rozpráva s vizionárkou o tejto oddanosti.
1955 – ctihodný pápež Pius XII. zakladá sviatok Svätého Jozefa, robotníka, ktorý sa bude sláviť 1. mája.
1962 – svätý pápež Ján XXIII. vkladá meno sv. Jozefa do eucharistickej modlitby.
1989 – svätý pápež Ján Pavol II. vydáva Redemptoris Custos, apoštolskú exhortáciu o sv. Jozefovi.
2013 – pápež František, odrážajúc a napĺňajúc zámer em. pápeža Benedikta XVI. vkladá meno sv. Jozefa do všetkých eucharistických modlitieb. Zasväcuje tiež Vatikánsky mestský štát sv. Jozefovi.

Vedeli ste o tomto? Väčšina ľudí nepozná tieto pozoruhodné udalosti. Bez nadsázky urobila Cirkev v posledných 150 rokoch veľa pre šírenie úcty k sv. Jozefovi ako za predchádzajúcich 1800 rokov kresťanstva! Ale prečo teraz? Prečo sv. Jozef? Existuje veľa dôvodov, ale z nich dva, ktoré sú obzvlášť dôležité:

Predovšetkým potrebujeme duchovné otcovstvo sv. Jozefa, aby nám pomohol chrániť manželstvo a rodinu. Manželstvo a rodina boli vždy napádané, ale v modernej dobe hrozby dosahujú tieto útoky mimoriadnu silu. Mnoho ľudí už nevie, čo to znamená byť mužom alebo ženou, nieto ešte žiť život v manželstve či rodine. Mnohé krajiny dokonca predefinovali manželstvo a rodinu. V týchto veciach je veľký zmätok, väčší chaos ako v ktorejkoľvek predchádzajúcej ére ľudskej histórie. Služobnica Božia sr. Lucia dos Santos, vizionárka Fatimského zjavenia, poznala vážnosť čias a k tejto otázke učinila silné vyhlásenie. Napísala:

Posledná bitka medzi Pánom a diablovým kráľovstvom bude o manželstve a rodine.

Na boj proti Satanovmu podvodu a jeho dobytie potrebuje Cirkev sv. Jozefa. Jeho príklad a ochrana sú jediným východiskom z mätúceho chaosu, v ktorom sa nachádzame. Na koho iného sa môžeme obrátiť než na toho, ktorý nám môže pomôcť pochopiť, o čom manželstvo a rodina sú. A nie je ním nik iný než hlava Svätej rodiny a náš duchovný otec?

Po druhé, je potrebné znovu evanjelizovať celý svet, vrátane drvivej väčšiny pokrstených kresťanov. Svätý Jozef bol prvým misionárom. Dnes chce znova priviesť Ježiška bližšie k národom. Mnoho národov a kultúr, ktoré boli predtým kresťanmi, upustilo od svojich kresťanských koreňov a sú na ceste samozničenia. Krajiny, ktoré boli kedysi založené na židovsko-kresťanských princípoch, sa stali preklenutými ideológiami a organizáciami, ktoré sa snažia zbaviť spoločnosť všetkého, čo je sväté. Bez väčšieho zvratu sa civilizácia sama ničí.

V apoštolskej exhortácii o svätom Jozefovi v roku 1989 nám sv. Ján Pavol II. pripomenul potrebu vziať si svätého Jozefa na pomoc pri evanjelizácii sveta. Napísal:

Patronátu sv. Jozefa sa musí Cirkev dovolávať neustále. Vnímať sa musí nielen ako ochrana pred všetkými nebezpečenstvami, ale predovšetkým a hlavne ako podnet na jej obnovený záväzok evanjelizácie vo svete a na opätovné prijatie evanjelizácie v krajinách a národoch, kde náboženstvo a kresťanský život predtým prekvitali a teraz sú podrobované tvrdej skúške.

Nastal čas zasvätiť sa svätému Jozefovi! Boh hovorí svojej Cirkvi, že musíme pozvať sv. Jozefa do boja s cieľom brániť manželstvo a rodinu, povýšiť morálku, získať späť stratenú pôdu a získať duše pre Ježiša Krista. On je postrach zlých démonov! Cirkev môže byť vďaka svojmu silnému duchovnému otcovstvu, neuveriteľnej láske k svojim duchovným deťom a neustálemu príhovoru obnovená ako svetlo pre národy! 

Čo presne znamená zasvätiť sa sv. Jozefovi? V podstate to znamená, že uznáme, že naším duchovným otcom bude sv. Jozef a sami chceme byť ako on. Aby sme to ukázali, úplne sa zverme jeho otcovskej starostlivosti, aby nám pomohol získať jeho cnosti a stať sa tak svätými. Úplné zasvätenie sv. Jozefovi znamená vykonať formálny akt synovského zverenia sa svojmu duchovnému otcovi, aby sa mohol postarať o naše duchovné blaho a doviesť nás k Bohu. Ten, kto sa zasvätí svätému Jozefovi, chce byť čo najbližšie k svojmu duchovnému otcovi, aby sa mu podobal v cnosti a svätosti. Svätý Jozef potom zasväteným prejaví svoju láskavú pozornosť, ochranu a vedenie.

Možno niekto, kto toto prečítal, sa už úplne zasvätil preblahoslavenej Panne Márii a zaujíma sa, či sa môže zasvätiť svätému Jozefovi a všetko mu tak zveriť. Odpoveď znie: „Áno!“ Boh si želá, aby všetky deti boli oddané láske a starostlivosti matke a otcovi. Nie sme členom duchovnej rodiny s jedným rodičom. Mária je naša duchovná matka a sv. Jozef je náš duchovný otec. Duchovné otcovstvo sv. Jozefa je nesmierne dôležité pre náš duchovný rast. Úplné zasvätenie sa Márii sa nezmenšuje úplným zasvätením sa sv. Jozefovi. Mária chce, aby sme sa zasvätili svätému Jozefovi! Ježiš chce, aby sme sa zasvätili sv. Jozefovi! Všetko, čo sme dali Ježišovi a Márii, môžeme dať aj sv. Jozefovi. Srdce Ježiša, Márie a Jozefa sú jedno.

Spomni, sv. Jozef (modlitba)

Spomni si, ó najodvážnejší manžel Panny Márie, že nikdy nebolo počuť, že by každý, kto prosil o tvoju pomoc a tvoj príhovor, zostal bez pomoci. Plne dôverujem v tvoju moc, náhlim k tebe a prosím o tvoju ochranu. Nepohŕdaj, strážca môjho Vykupiteľa, mojou pokornou prosbou, ale vo svojej dobrote ma vypočuj. Amen.

Akt zasvätenia sa sv. Jozefovi

Ó, drahý svätý Jozef, na tvoju česť sa zasväcujem tebe a odovzdávam sa ti, aby si bol vždy mojím otcom, mojím ochrancom a mojím sprievodcom na ceste k spáse. Vypros mi väčšiu čistotu srdca a vrúcnu lásku k vnútornému životu. Daj, aby som podľa tvojho príkladu mohol konať všetko na väčšiu slávu Božiu v spojení s Najsvätejším Srdcom Ježiša a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Ó, blahoslavený sv. Jozef, oroduj za mňa, aby som raz mohol mať podiel na pokoji a radosti z tvojej svätej smrti. Amen.

Pevzaté z: https://www.verim.sk/je-cas-zasvatit-sa-svatemu-jozefovi/

Je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás