Dominik Chmielewski – Ako bojovať o svoje manželstvo a rodinu v dnešných časoch 

Manželstvo je posvätným zväzkom muža a ženy, deti sú radosťou rodičov. V tomto článku sa dozviete: Aká je skutočná a pravá radosť? Ako je to s manželstvom v dnešných časoch a prečo vzrástla rozvodovosť? Prečo Satan tak bojuje o manželstvo a o rodinu, a nechce nám dovoliť prijímať Eucharistiu? Prečo je vôbec Eucharistia taká potrebná? Je možné v dnešnej dobe navštevovať denne chrám a prijímať Eucharistiu? Aké sú piliere osobnej svätosti, ktoré nám pomáhajú byť v zjednotení s Bohom? 

Pozývame vás vypočuť si prednášku otca Dominika Chmielewskeho, v ktorej odpovedá na všetky tieto otázky. V prednáške tiež spomína 3 silné skutočné príbehy o sile svätej omše a Eucharistie. 

SKUTOČNÁ RADOSŤ 

My, kresťania, sme ľudia, z ktorých má vyžarovať radosť. Byť radostný znamená vyžarovať Boží pokoj. Boh je radosťou života. Toto je pravá radosť, správny spôsob ozajstnej radosti. Keď Ježiš hovorí o Otcovi, hovorí to s takou láskou a radosťou, že apoštoli vravia: ,,Ukáž nám Otca, a to nám stačí.“ Ježiš hovorí: ,,Ja a Otec sme jedno. Kto vidí Mňa, vidí aj Otca.“ Láska Boha a to, že môžeme prijímať túto lásku do nášho srdca a dýchať Jeho láskou, je spojené s Jeho menom. EMANUELBoh s nami. Ježiš objavuje meno Otca, v ktorom my začíname žiť radosťou, ktorá nie je z tohto sveta. Je to jedným zo základných darov Ducha Svätého – žiť radosťou z toho, že mojím Bohom je Abba, Otec a Boh Všemohúci. Objavenie Jeho mena je absolútne kľúčové pre rast v pokoji srdca a radosti, ktorá nie je z tohto sveta. Keď odkryjeme totožnosť Boha, ktorá vyplýva z Jeho mena, môžeme odkryť vlastnú totožnosť – to, kým sme. Ak odkryjeme, že On je Abba, v Jeho mene môžeme odkryť to, že sme Jeho milované deti. Boh nazýva svojho Syna milovaným Synom a chce takto nazývať aj nás – svoje všetky deti. 

DNEŠNÉ ČASY

Časy, v ktorých žijeme, od nás budú vyžadovať neskutočné spojenie s Bohom, ktorý je našim Abba. S Bohom Všemohúcim, ktorý nás zoberie na úplne novú úroveň bezpečia, lebo dnes mnoho ľudí žije v strachu. Skutočnosť, ktorá nás obklopuje je plná nepokoja a strachu. To, čo sa dnes deje, môže v našich srdciach vytvárať veľkú obavu z toho, čo príde a zároveň nás môže vytrhnúť z úrovne bezpečia. Potrebujeme nanovo objaviť Božiu lásku. 

BOJ O MANŽELSTVO A RODINU 

Všade navôkol môžeme vidieť pliagu rozvodov. Rozvod je veľmi dramatický a traumatizujúci pre deti. Štatistiky hovoria, že deti rozvedených rodičov si až v 80% prípadoch nie sú schopné založiť trvalé manželské vzťahy. Rozvod je katastrofálnym zničením lásky. Je potrebné si uvedomovať, že ak sa rozhodneme pre manželstvo, znamená to, že zároveň vchádzame do jednoty. Najväčším vzorom jednoty je samotná Najsvätejšia trojica. Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno, a jeden bez druhého nemôžu fungovať. Najsvätejšiu trojicu potrebujeme, aby sme manželskú jednotu opatrovali každý deň. 

Je mnoho ľudí, ktorí chcú pomoc, ale nie je im možné pomôcť, pretože nie sú rozhodnutí zaplatiť cenu za to, aby obdržali Božiu odpoveď. Musíme si odpovedať na otázku Si schopný/á zaplatiť cenu za to, žeby sa Boh postavil na tvoju stranu, keď zachraňuješ svoje manželstvo? Ľudia si neuvedomujú, že ak majú problémy v manželstve, nestačí, že na nich kňaz položí ruky a povie krátku modlitbu, a stanú sa zázraky. Zázraky sa stanú, ale na ne je potrebná jednota a pochopenie medzi mužom a ženou. Je potrebné obrátenie na cestu lásky. Vtedy Boh v jednom momente premení srdcia manželov. 

,,Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Mt 19,6 

podporte nás sdzr

COVID SITUÁCIA 

V momentálnej Covid situácii vzrástla v Poľsku rozvodovosť 3-násobne. Je to spojené s tým, že veľa ľudí prestalo prijímať Eucharistiu – zdroj lásky. Zavreli sa kostoly a mnohí už netúžia po láske. A tí, čo po láske stále túžia nemajú odkiaľ čerpať silu lásky. Neostáva nám nič iné, len sa modliť za politikov a tých, čo spravujú štát. 

V čase pandémie tiež vzrástlo domáce násilie. Ľudia nerozumejú týmto drámam a tragédiám. Nerozumejú, že keď odchádzame od toho, Ktorý je LÁSKA, nebudeme mať silu milovať. Tu sa opäť ukazuje diabolský plán – odpútať nás od zdroja lásky. Nepodľahnime mu, ale majme dôveru a vytrvalo sa modlime. 

Ježiš je ako žobrák lásky, ktorý je pri nás 24 hodín denne a klope na srdcia, pozerajúc na to, či otvoríme dvere svojho srdca pre Neho. Nikdy sa nenechá znechutiť a bude o nás bojovať do nášho posledného dychu. Ak Ho chceme mať neustále vo svojom srdci, dosiahneme to jedine každodennou účasťou na sv. omši a Eucharistii. Každodenná Eucharistia nám dá túžbu nanovo zdobiť srdce našej manželky, či manžela. Vernosť manželskej prísahe je vernosťou a silou k vyznávaniu lásky. 

ECCLESIA de EUCHARISTIACIRKEV Z EUCHARISTIE  (Sv. Ján Pavol II.) 

Eucharistia je tým najlepším spôsobom, ako každodenne objavovať Božiu lásku. Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike píše o dôležitosti Eucharistie a spolu z Božím Slovom sa pozerá na jej podstatu. 

  1. ,,Cirkev žije vďaka Eucharistii.“  – bez Eucharistie nebudeme žiť 
  1. ,,Eucharistia je zdrojom svätosti.“ – bez Eucharistie nemôžeme žiť 
  1. ,,Eucharistia je priveľký dar, než aby mohla znášať nejasnosti a zužovanie jej významu.“ – Eucharistia sa musí začať dávať na hlavné priečky, ľudské vzťahy sa musia dať do úzadia 
  1. ,,Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť Telo Syna človeka a piť Jeho Krv, nebudete mať v sebe život. Moje Telo je pravý pokrm a moja Krv je pravý nápoj.“ 
  1. ,,Ak je Cirkev odrezaná od Eucharistie, zomiera.“ (D. Chmielewski) 

DÁ SA BYŤ KAŽDÝ DEŇ NA SVÄTEJ OMŠI? 

Dnes majú ľudia množstvo povinností. Nemajú čas na modlitbu, nechce sa im popri tom všetkom navštevovať chrámy. Hovoríme, že je to už normálne a bežné, nie je to však správne. V skutočných príbehoch, ktoré rozpráva o. Chmielewski sa neuveriteľným spôsobom preukazuje sila a dôležitosť dennodennej Eucharistie. Niekedy na nás Boh zošle skúšky, trápenia, no to len preto, aby nám ešte väčšmi preukázal svoju lásku a to najmä cez Eucharistiu. Ak nás postihnú útrapy, Boh v nás vzbudí túžbu po každodennej sv. omši a prijímaní Eucharistie. Či bude ľahko alebo ťažko, nechajme sa neustále živiť Bohom – Telom a Krvou. Musíme si uvedomiť, že bez Eucharistie nemáme silu každý deň nanovo začať milovať. Dá sa to zrealizovať iba vtedy, ak si uvedomíme, že Eucharistia je skutočným zdrojom lásky. Lebo bez Eucharistie prestaneme mať skôr či neskôr silu milovať. 

ISTÉ PILIERE OSOBNEJ SVÄTOSTI 

  • manželstvo (,,Bez obety niet víťazstva.“)
  • rodina
  • Eucharistia ( ,,Eucharistia je sila, ktorá sa nikdy neznechutí, a ktorá ťa miluje do konca tvojho života.“)
  • Panna Mária 
  • modlitba a obeta – vzdať sa všetkého, čo berie čas na lásku. Modlitba a obeta bez seba nevedia existovať. Skutočná modlitba je živená obetou a skutočná obeta je živená modlitbou. (,,Ak v modlitbe pridáme obetu z lásky, vtedy sa stávame podobný Ježišovi.“)

,,Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“ (Hebr 13,5) 

Spracovala: Dominika Knapová

ONLINE RELÁCIU AKO BOJOVAŤ O SVOJE MANŽELSTVO A RODINU V DNEŠNÝCH ČASOCH SI POZRITE TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás