Dôležité linky na Istanbulský dohovor

Prosíme zdieľajte ?? ZDIEĽAJTE ❤
POZOR: aktuálny kalendár pochodov, prednášok nájdete tu: facebook – slovenskydohovorzarodinu

Len informovaní môžu oponovať a uvedomiť si skutočné ZLO.

Proti sú psychológovia, sexuológovia, pedagógovia, právnici, všetky katolícke cirkvy,.. je to ideológia ktorá nemá čo robiť v našej spoločnosti!

Pridávame niektoré linky kvôli lepšej prehľadnosti materiálov Istanbulský dohovor, odporúčame si pozrieť:

➡️ II. Povinnost propagace? genderové ideologie na školách a u dětí a mládeže. Istanbulská úmluva zadává ve článku 14. odstavci 1. povinnost zavést genderový mainstreaming do škol a vzdělávacích zařízení. Dále zavazuje k „využívání výukového materiálu o otázkách jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému.“
Děti tedy budou již na školách indoktrinovány genderovou ideologií a bude u nich ze zákona uplatňováno právo na osobní integritu, tedy že si mohou na základě sociálního konstruktu vybrat vlastní pohlaví bez ohledu na jejich biologické. Článek 95. Důvodové zprávy hovoří o genderových výukových materiálech pro základní školy: „Tam, kde strany považují učební materiály za vhodné, je třeba je přizpůsobit schopnostem žáků, které by například vyžadovaly učební materiály základních škol, aby uspokojily intelektuální schopnosti žáků základních škol.“
Citované z: Analýza Istanbulského dohovoru a Dôvodovej správy

Řekla bych, že na této úmluvě je špatně všechno. A dost se divím, že slovutní právníci Rady Evropy byli schopni napsat takový paskvil
…úmluvy umožňuje azyl z důvodu pohlaví a domácího násilí. Smlouva může otevřít dveře azylu všem ženám, které vysloví obavu ze sexuálního násilí v jejich domovských zemích.
Ale jinak, i když možná můžeme mluvit o tom, že každý z nás žije v nějaké bublině, tak ve světě, ve kterém se pohybuji já, mezi rodinnými advokáty a vůbec mezi advokáty a intelektuální vrstvou, neznám kolegu, který by chtěl, aby byla ratifikována.
Odborný posudok nájdete: citované z: JUDr.Daniela Kovářová právnička, bývala ministerka spravodlivosti, spisovateľka a politička

➡️Sexuálna výchova pre deti 9-12 na kanadský spôsob

➡️ 346 psychológov, sexuológov, pedagógov…?Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí:
?Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné: každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?). Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania…
?Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac).
Citované z: Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí (spolu 346 signatárov)

➡️Erik Zbiňovský – Istanbulský dohovor dnes

➡️Lekári v Británii prelomili mlčanie o liečbe rodovo-zmätených detí

➡️ Nielen lekári, advokáti sú proti, ale aj cirkev!!!…genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna…
….úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.
Citované z: Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne k odmietnutiu rodovej ideológie
https://www.tkkbs.sk

➡️Česká Advokátní Komora – ISTANBULSKÉ IDEOLOGICKÉ ZLO

➡️ JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, mediátorka a prezidentka Unie Rodinných advokátů:?…se proti ratifikaci Istanbulské úmluvy vyjádřila i Česká advokátní komora.Kdyby se o ratifikaci této úmluvy konalo referendum, společnost jako celek by ji jasně odmítla.
celý článok nájdete na:
ČAK k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám – JUDr. Daniela Kovářová

➡️ISTANBULSKÝ DOHOVOR

➡️ Vedeli ste??? V Bulharsku byla Istanbulská úmluva označená za protiústavní Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a v ČR se o tom mlčí?

➡️ Vedeli ste o tom???
…Není zde ani zmínka o tom, že proti Istanbulské úmluvě podepsalo protestní nótu hned 333 různých neziskových organizací z 9 států Rady Evropy – text a seznam si můžete přečíst zde: https://www.hfi.sk/images/letter_to_chair_of_the_committee_Anders_Samuelsen.pdf
Zdroj: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683891

➡️Manipulácia detí na transgenderizmus cez príbeh 6r. chlapca Coy Mathis ktorý sa „stal“ dievčaťom, v detskej knihe „Príbehy na dobrú noc pre rebelky“

➡️Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

➡️Lež nové genderové ideologie versus skutečná pravda

➡️ to čo je v televízii je pravda, pozrite si čo bolo RTVS: „…My sme ani nevedeli o tom, že máme Istanbulský dohovor, až zrazu z ničoho nič, zobrali naše deti, bez nášho súhlasu na prednášku kde im jeden transsexuál, alebo transexuálka vysvetľovala o tom, že môže vybrať čím chce byť, ako chce byť, kedy chce byť, či bude mať a akým spôsobom si vyberie aj svoju sexuálnu orientáciu….“citované z: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/

➡️Majte odvahu brániť hodnoty! – list matky a riaditeľky školy nám všetkým..

➡️Vyjadrenie k Istanbulskému dohovoru z pohľadu polície a prokuratúry, teda orgánov činných v trestnom konaní

➡️Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

➡️Pozor, na Slovensku sa predáva kniha pre 7-9 ročné deti propagujúca homosexuálne „manželstvá“ a rodovú ideológiu

➡️IPDICGI: Istanbulský dohovor nemá našu podporu!

➡️Profesor,zastával post ministra školství – Mons. Petr Piťha

➡️O. Maretta – prednáška SDZR 27.7.2019

➡️Andalúzia má prísny antidiskriminačný zákon o LGBT

➡️Kardinál Duka udelil záštitu nad modlitebnými procesiami českých partnerov SDZR

➡️T.Zych, Ordo Iuris o Istanbulskom dohovore – z prednášok „Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte“

?Messias Bolsonaro, nový prezident Brazílie má striezve uvažovanie o týchto veciach

rok 2020 – Historicky najviac pomáhajú bratia Češi našim deťom a národu práve teraz:
Mgr. Jan Gregor, JUDr. Daniela Kovářová, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D, JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., Ing. Patrik Nacher, JUDr. JAKUB KŘÍŽ, Ph.D., ThDr. Jan Balík, Ph.D., Mgr. Václav Klaus mladší, Mgr. Nina Nováková,
Mgr. Jana Jochová

JUDr. Daniela Kovářová – advokátka s 30 ročnou praxou, špecializácia na rodinnú problematiku, politička, bývalá riaditeľka Justičnej akadémie, bývalá ministerka spravodlivosti. Od januára 2018 prezidentka rodinných advokátov, vysokoškolská učiteľka.

JUDr. Daniela KovářováČITAJ VIAC

Mgr. Nina Nováková – exposlankyňa a lektorka – riaditeľka organizácie Středoevropská inspirace , učiteľka na gymnáziu, predsedníčka občianskeho združenia Matice staroboleslavská

Mgr. Václav Klaus mladší – bol riaditeľom súkromného gymnázia PORG, potom bol poradca pre oblast školstva v ODS, poslanec za hnutí Trikolóra

Mgr. Jana Jochová – riaditeľka Aliance pro rodinu, učiteľka

Mgr. Jan Gregor – právník a zástupca Aliance pro rodinu

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – psychológ, zaoberajúci sa prevažne psychológiou rodiny, pred tým policajnou psychológiou

JUDr. JAKUB KŘÍŽ, Ph.D. –  advokát – jeden z najväčších odborníkov v ČR na Istanbulský dohovor

ThDr. Jan Balík, Ph.D. – sekretár kardinála Dominika Duky. Zaoberá sa otázkou rodiny a nebezpečenstvom genderu. Na jeseň 2018 bol pápežom Františkom menovaný konzultátorom Dikasteria pro laiky, rodinu a život

Ing. Patrik Nacher – poslanec , vydal knihu „Šílenosti doby korektní“, prevádzkuje web proti genderovým nezmyslom  –  www.nekorektni.eu , vydáva poslanecký časopis „nekorektní“.

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D. – Právnik so špecializáciou na právo Európskej únie, medzinárodné právo a súkromné. Publicista venujúci sa dianiu v EU. (Detailne spracoval analýzu Istanbulského dohovoru).

nájdete nás na facebook: slovenskydohovorzarodinu

??Budete plakať pri tomto videu???veľtrh – predaj detí?pedofília ako sexuálna orientácia?zneužívanie detí v materských škôlkach?rodič 1, rodič 2,… ?deti sa môžu rozhodnúť čím budú: chlapec, dievča,…?ovplyvňujú chod v štáte?18 miliard CZK pre neziskové organizácie? opatrenia s cieľom odstrániť predsudky, zvyky,
tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na
stereotypných roliach žien a mužov…..

https://www.youtube.com/watch?v=0knCXnR9MvQ&fbclid=IwAR0UXp2rW6qmgy8yTVfKqEIHxHN4OxO41vF3WMu-p41BfKuPIMPHHCLE8oY
Aktuálny

Ďalšie odborné vyjadrenia nájdete na:

JUDr. Daniela Kovářová – advokátka s 30 ročnou praxou, špecializácia na rodinnú problematiku, politička, bývalá riaditeľka Justičnej akadémie, bývalá ministerka spravodlivosti. Od januára 2018 prezidentka rodinných advokátov, vysokoškolská učiteľka.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás