COMECE kritizuje rezolúciu Európskeho parlamentu o „práve na potrat v Poľsku“

potrat

Vatikán 25. februára (RV) Vedenie Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v liste predsedovi Európskeho parlamentu (EP) Davidovi Sassolimu vyjadrilo znepokojenie nad viacerými bodmi rezolúcie EP z 26. novembra 2020 o „práve na potrat v Poľsku“. Vytýkajú EP nerešpektovanie právomocí členských štátov Európskej únie ako aj práva na výhradu vo svedomí.

List datovaný 22. februára 2021 v Bruseli podpísali predseda COMECE kardinál Jean-Claude Hollerich i štyria podpredsedovia komisie: Mons. Crociata z Talianska, Mons. Overbeck z Nemecka, Mons. Treanor z Írska a Mons. Vokál z Českej republiky.

V októbri 2020 Poľský ústavný súd rozhodol o takmer úplnom zákaze umelých potratov, s výnimkou prípadov znásilnenia, incestu alebo keď tehotenstvo ohrozuje život matky. Zároveň posúdil zákon z roku 1993 povoľujúci potraty ľudských plodov so závažnými malformáciami ako v rozpore s ústavou. Rozhodnutie, ktoré vstúpilo do platnosti v januári, vyvolalo v krajine vlnu polemík i protestov.

EP napadol rozhodnutie Poľského ústavného súdu s udaním dôvodu, že zákaz prerušenia tehotenstva aj v prípadoch závažných malformácií ľudských plodov vedie k zvýšeniu nelegálnych potratov a zdravie žien tak vystavuje riziku.

Európski biskupi v liste predsedovi EP zdôrazňujú, že Katolícka cirkev, ktorá sa usiluje podporovať ženy v situáciách ťažkého či nechceného tehotenstva, vyzýva k ochrane nenarodeného života a k starostlivosti oň:

„Každá ľudská bytosť je povolaná do života Bohom a potrebuje ochranu, predovšetkým, keď je viac zraniteľná. Osobitná ochrana a starostlivosť o dieťa, pred i po narodení, je vyjadrená aj v medzinárodných právnych štandardoch, napr. v Konvencii OSN o právach dieťaťa. Všetka potrebná podpora sa musí poskytovať ženám v komplikovaných životných situáciách, ako v prípade neželaných alebo zložitých tehotenstiev.“  

Kompetencia členských štátov

Biskupi zároveň poukazujú na to, že otázka umelých potratov je v kompetencii právnych systémov členských štátov EÚ. Píšu: „Z právneho hľadiska chceme zdôrazniť, že ani legislatíva Európskej únie, ani Európsky dohovor o ľudských právach neustanovujú právo na potrat. Táto otázka je v kompetencii právnych systémov členských štátov.

Základným princípom Európskej únie je zásada zverenia právomoci, na základe ktorej Únia koná výlučne v medziach svojich právomocí, ktoré jej boli zverené členskými štátmi (…). Prísne dodržiavanie tejto zásady je zase požiadavka právneho štátu, jednej zo základných hodnôt Únie (…). Ako správne zdôrazňuje uznesenie Parlamentu, dodržiavanie zásad právneho štátu je pre fungovanie Únie nevyhnutné. Z uvedeného vyplýva, že právny štát tiež vyžaduje rešpektovanie právomocí členských štátov a ich rozhodnutí pri výkone ich výlučnej právomoci.“

Rešpektovať právo na výhradu vo svedomí

Európski biskupi tiež upozorňujú na dôležitosť rešpektovať právo na výhradu vo svedomí. V liste vyjadrujú obavy: „COMECE je tiež znepokojená tým, že sa zdá, že rezolúcia spochybňuje základné právo na výhradu vo svedomí, ktoré vyplýva zo slobody svedomia (článok 10.1 Charty základných práv Európskej únie). To je osobitne znepokojujúce, ak zvážime, že v zdravotníckom sektore sú osoby uplatňujúce výhradu vo svedomí v mnohých prípadoch predmetom diskriminácie. Podľa našej mienky by sa takéto nespravodlivé stigmatizovanie nemalo podporovať.

Je nevyhnutné brať do úvahy základné práva – ako sú sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania – vo svetle ich univerzality, nedotknuteľnosti, neodňateľnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej závislosti. Pokiaľ ide o právo na výhradu vo svedomí, Charta Európskej únie ukladá potrebu rešpektovať národné ústavné tradície a rozvoj národných legislatív v tejto veci.“

Keďže rezolúcia EP sa viackrát odvoláva na právo rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, európski biskupi, rešpektujúc toto právo, zároveň vyjadrujú obavy, „že princíp nediskriminácie by mohol byť použitý na rozšírenie či rozmazanie limitov kompetencií Európskej únie“.

EP zostal necitlivý pri útokoch na kostoly

Biskupi EÚ s poľutovaním konštatujú, že EP vo svojej rezolúcii nereagoval na útoky na poľské miesta kultu počas tamojších protestov. Píšu: „Zároveň sme si s trpkosťou všimli, že v texte nebolo vyjadrené žiadne odsúdenie, ba ani len solidarita ohľadom neakceprovateľných útokov na kostoly a miesta kultu, ku ktorým došlo v Poľsku v kontexte protestov spätých s týmto zákonom.“

List predstaviteľov COMECE s piatimi podpismi členov stáleho výboru sa uzatvára slovami: „Veľavážený prezident Sassoli, dávame Vám na vedomie, že sme k Vám dispozícii pre akékoľvek vyjasnenie, ktoré by mohlo byť potrebné k tejto téme, ktorú považujeme za kľúčového významu, vedomí si toho, že rezolúcia bude mať slný negatívny dopad na spôsob, akým je Únia vnímaná zo strany členských štátov.“

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210225026

COMECE kritizuje rezolúciu Európskeho parlamentu o „práve na potrat v Poľsku“ 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás