6 klamstiev, ktoré proti nám zneužíva diabol

Od momentu, keď Adam a Eva ochutnali zvodné ovocie v rajskej záhrade, otec lži nás neustále obťažuje svojimi klamstvami. Snaží sa nás presvedčiť o svojej “pravde”. Satanove snahy skresliť pravdu a jeho pokusy presvedčiť nás, aby sme spochybňovali Božie slovo, neprestali a naše úsilie v boji proti nemu by sa nemalo zastaviť. Hovorí sa, že diabol použije 99% pravdy, aby vymyslel jednu lož. Je to tak preto, lebo nemôže vytvoriť to, čo nedokáže vytvoriť, ale iba prekrútiť to, čo už bolo vytvorené. Je to majster klamu a my musíme byť v boji proti nemu veľmi opatrní. V liste Efezanom 6. kap. 11. verš sa hovorí: “Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.” A tak vám ponúkame šesť klamstiev, ktoré nám diabol nahovára, a k nim aj spôsoby, ako s nimi bojovať.

Klamstvo #1 – Nemáš čas sa modliť

Diabol nenávidí modlitbu. V Príručke pre duchovný boj hovorí Paul Thigpen: „Môžeme vidieť, ako sa diabol bojí tých, ktorí sa modlia, pretože niet okamihu, keď nás napáda viac, než keď sa modlíme. Robí všetko, čo je v jeho silách, aby nám zabránil modliť sa. Keď chce diabol prinútiť niekoho, aby stratil svoju dušu, začne tým, že mu vnucuje hlbokú nechuť k modlitbe. Kresťan sa môže zdať akokoľvek dobrý, ale ak sa diablovi podarí prinútiť ho, aby sa zle modlil alebo svoje modlitby úplne zanedbával, určite si túto osobu získal pre seba.“ 

V našich zaneprázdnených životoch sa môžeme ľahko dostať do pasce presvedčenia, že nemáme čas sa modliť. Biblia nám však nedáva ospravedlnenie, ale príkaz týkajúci sa modlitby. „Neustále sa modlite.“ (Ef 6,18). Ježiš prosí svojich učeníkov v Getsemanskej záhrade: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22,46).

Ruženec je modlitba, ktorú diabol nedokáže vystáť. Modlite sa preto ruženec! Kratšie modlitby môžu byť tiež silné. Ak sa modlíme strelné modlitby, môžeme ponúknuť okamžitú reakciu na situácie, keď sa počas dňa cítime v pokušení. Strelná modlitba je tiché a rýchle povznesenie túžby duše k Bohu v každej núdzovej chvíľke, ktorá sa môže vyskytnúť.

Hocikto sa môže zapojiť do tejto modlitby jednoduchou myšlienkou nasmerovanou do neba. Diabol by chcel, aby sme túto metódu modlitby nepoužívali. Pozná moc, ktorú majú tieto modlitby, pretože odhaľujú vieru v modlitbu. Môžeme použiť rôzne strelné modlitby, napríklad:
“Ježiš, Mária, Jozef, buďte mojou spásou.”
“Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnym.”
 (známa ako Ježišova modlitba)
“Môj Bože, moje všetko!”
“Ježiš, Mária, milujem Vás. Zachráňte duše.”
“Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.”
“Nech je Svätý kríž mojím svetlom.”
 (jubilejná medaila sv. Benedikta)

podporte nas - prispevky

Klamstvo #2 – Nie si dosť dobrý

Toto je bežná a tak ľahká lož pre diabla a to bez ohľadu na naše povolanie. Napríklad ako matka sa možno cítite niekedy zdrvená a niekedy pochybujete o svojich schopnostiach. To sa ešte môže zhoršiť pri pohľade na to, ako iné matky dosahujú úspechy s ľahkosťou. Môžete sa rýchlo dostať do frustrácie a začať závidieť alebo stratiť akúkoľvek nádej. Keď sa cítime nehodní, vieme si mylne predstaviť, že Boh nás nemiluje a že tu nie je pre nás. To je presne to, v čo chce diabol, aby sme uverili.

Dnes vďaka ľahkému prístupu k sociálnym médiám a neustálemu bombardovaniu fotografií zo života ľudí môžeme dospieť k presvedčeniu, že nie sme dosť dobrí. Na sociálnych sieťach vidíme krásne obrázky a myslíme si … pozri sa, akí sú tí ľudia šťastní a úspešní. Nie som tak úspešný … Nie som tak dobrý, ako sú oni. Ak sa teda cítim ako 60-ročná matka, ako sa cítia potom moje deti, ktoré sú tínedžermi?

Pán však hovorí cez sv. Pavla: “Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.” A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.” (2 Kor 12,9)

Aby sme dokázali čeliť klamstvu, že nie sme hodní, pozrime sa na život svätých. Najmä tí, ktorí vykonávali povolanie blízke nášmu alebo tí, ktorí viedli také isté boje ako my. Napríklad, matka, ktorá sa bojí alebo sa obáva o vieru svojich detí, sa môže pozrieť na svätú Moniku, ktorá roky volala k Bohu s prosbou za svojho strateného syna. Ak niekto zápasí s čistotou alebo telom, môže sa obrátiť na svätého Augustína, ktorý s týmito hriechmi zápasil ako mladý muž. Táto modlitba je dobrým spôsobom, ako sa odvrátiť od myšlienok nehodnosti a požiadať Boha o pomoc prostredníctvom svojich svätých:
Zhliadni na moju slabosť, Všemohúci Bože, a keďže bremeno mojich vlastných skutkov ma silne zaťažuje, nech sa za nás prihovára svätý … a chráni nás skrze Krista, nášho Pána.

Klamstvo #3 – Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť.

Satan chce, aby sme sa pozerali na naše problémy namiesto toho, aby sme hľadeli na Boha. Vie, že konečná odpoveď na naše problémy môže prísť iba od Boha, a preto chce, aby sa naša myseľ zaoberala tými vecami, ktoré nám bránia premýšľať o Bohu. Strach je jedným z jeho najužitočnejších nástrojov.

Nie je to tak len preto, že nám strach spôsobuje stratu dôvery v Boha, ale aj preto, že strácame pravú bázeň v Pánovi. Monsignor Charles Pope vysvetľuje, že diabol hrá hru zneužitia dúfajúc, že v ​​nás vloží úzkosti a obavy, aby sme odvrátili našu pozornosť od Boha … „Úzkosť a strach tiež spôsobujú veľa rozptýlenia. A tým nás diabol núti zameriavať sa na obavy týkajúce sa toho, ako sa veci vyvíjajú. Pritom nás oberá o strach zo spravodlivého rozsudku, ktorý nás čaká. Ježiš hovorí: Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. (Mt 10,28). Inými slovami, mali by sme mať svätú úctu a bázeň smerom k Pánovi, a takto uvidíme veľa našich ďalších strachov v lepšej perspektíve prípaden úplne zmiznú.

Aby nás navnadil na strach, diabol hovorí presne naopak: mali by sme sa báť 10 000 vecí, ktoré by nás mohli postihnúť v pozemskom živote, a vôbec nepremýšľať nad jednou z najvýznamnejších vecí, ktoré na nás čakajú, a to náš posledný súd. Budúcnosť je zo všetkého najmenšia vec v porovnaní s večnosťou. Je to najčasnejšia časť času. Minulosť je zamrznutá a už neplynie, no prítomnosť je osvetlená večnými lúčmi.“

Pamätajme na slová Písma, ktoré boli častými slovami Jána Pavla II. počas svojho pontifikátu, keď citoval Sväté písmo: „Pozrite sa na havrany: nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky!“ (Lk 12,24)

Klamstvo #4 Máš dosť času

Jednou z obľúbených lží diabla je presvedčiť nás, že máme veľa času. Inými slovami, vždy je čas na to, aby ste začali všetko s vážnosťou. Satan nás presviedča, aby sme vždy niečo odložili bokom, a tak nikdy veci nezačali alebo nedokončili. V tejto lži nie je ťažké vidieť jej silu. Rovnako ako diabol s nami hrá hru rozptyľovania s našimi obavami a úzkosťami, rovnakým spôsobom hrá aj v tomto zmysle. Tým, že nás presviedča, že máme ešte dosť času na prácu v duchovnej rovine nášho života, hovorí zároveň, aby sme odložili veci, ktoré nás privedú bližšie k Bohu.

Presvedčuje nás, že naše hriechy nie sú tak veľké, a že sa im môžeme venovať neskôr. Avšak Písmo hovorí opak. Hovorí o tom niekoľko veršov z písma. Tie nás varujú pred takýmto klamstvom a pomáhajú nám pamätať na to, aby sme sa prebudili a boli pripravení.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2)
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,26)
Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“ (Zjv 22,12-14)
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24,42-44)

Spomeňme si aj na slová svätého Jána Bosca: “Pascou, ktorú diabol spriada pre mladých ľudí, je nečinnosť. Toto je osudový zdroj všetkého zla. Neprechovávajte vo svojej mysli pochybnosti o tom, že sme sa narodili, aby sme pracovali, a keď nepracujeme na sebe, sme mimo a vo veľkom nebezpečenstve, že budeme urážať Boha. Najprv poviem diablovi, aby si dal pohov a potom si aj ja odpočiniem!“

Klamstvo #5 – Boh ti tvoju minulosť neodpustí

Diabol chce, aby sme stratili nádej, zúfali a vkladali dôveru do všetkého možného okrem Boha. Jedným zo spôsobov, ako to robí, je, že používa naše minulé hriechy proti nám a presviedča nás, že nemôžeme byť za to vykúpení. Znepokojuje nás a hovorí nám, že naše hriechy budú vždy naším pádom a že sme proti nim bezmocní.

Napriek tomu je to presne inak ako to, čo nám sľubuje Pán. Čítaním Biblie a počúvaním slov svätej omše sa môžeme vyzbrojiť proti otcovi lží a precítiť, že Boh je náš Spasiteľ bez ohľadu na to, ako vyzerala naša minulosť. Thigpen v Príručke pre duchovný boj hovorí, že spôsob, ako bojovať proti tejto lži, je vždy držať sa blízko druhej teologickej cnosti: nádeje.

Nádej zo spásy je prilbou, tak vyhlasuje sv. apoštol Pavol v 1 Sol 5,8 – “My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. Potrebujeme ju kvôli ochrane našej mysle. Pokušenie zúfalstva je silnou taktikou nepriateľa. Ak stratíme nádej v spásu, otvárame sa doširoka všetkým jedovatým myšlienkam, ktoré sa tam snaží nepriateľ zasadiť. Ak by sme mali dospieť k záveru, že nemáme nádej na víťazstvo v boji, načo by sme bojovali do konca? Preto nikdy nesmieme zložiť prilbu nádeje, pretože musíme dúfať, že zdoláme diabla.” Písmo nám tiež pripomína, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí sa k nemu obracajú a konajú skutky kajúcnosti: „Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.“ (Jn 10,28).

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: “Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.” Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,35-39).

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2Kor 5,17)

Klamstvo #6 – Nemusíte sa báť Satana (nie je skutočný).

Diabol chce, aby sme uverili, že nie je skutočný. Jeho práca na tomto svete je oveľa jednoduchšia, ak sme jednoducho presvedčení, že neexistuje. Veď načo by sme bojovali proti protivníkovi, ak ani nevieme, že existuje? Realita démonických síl je stálou doktrínou katolíckej cirkvi od jej založenia Kristom skrze jeho apoštolov. Oni a ich nasledovníci opakovane hovorili o Satanovi a o ňóm i písali. V priebehu storočí veľkí učitelia Cirkvi neustále potvrdzovali, že Satan je skutočný. V Písme nájdeme veľa odkazov na diabla. Nasleduje niekoľko:
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.“ (1Pt 5,8-9).
A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor.11: 14)
Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou.“ (2 Kor. 11: 3).
Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista, aby nás neoklamal satan – veď poznáme jeho zámery.“ (2 Kor. 2: 10-11).

Aj keď si musíme byť vedomí neustáleho diablovho prenasledovania, musíme si tiež uvedomiť, že Kristus zvíťazil v tejto bitke. Sviatosti nám umožňujú čerpať silu od Boha, pretože skrze ne prijímame Jeho milosť. Takže zostávajúc blízko sviatostí, Najsvätejšej Eucharistie a sviatosti zmierenia, zotrvávame blízko Krista a dokážeme účinnejšie bojovať s diablom. Modlime sa za silu a za časnú Božiu pomoc v nebezpečenstvách. Najdôležitejšie je, aby sme si vždy pamätali, že Božie milosrdenstvo je hojné a že je vždy s nami. „Počuj, Izrael! Vy idete dnes do boja proti svojim nepriateľom! Nech sa neľaká vaše srdce, nemajte strach, ani sa nebojte a nechvejte, a veď Pán, váš Boh, je uprostred vás a on bude za vás bojovať proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil.“ (Dt 20,3-4).

Prevzaté z: verím.sk

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás