10 zázrakov ruženca – nová kniha o. Donalda Callowaya

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že v týchto dňoch vyšla nová kniha s názvom 10 zázrakov ruženca od o. Donalda Callowaya (autora knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi).

Prinášame úryvky z knihy:

Ruženec je modlitba, ktorej pôvod presahuje hranice zeme. Je zbraňou, kyticou, nástrojom odpustenia, nádejou budúcnosti a hýbateľom dejín. Milovaný svätými, odporúčaný pápežmi. darovaný ľuďom samotnou Pannou Máriou. Ruženec je zázrakom pre každého z nás.

Cirkev a svet tak veľmi potrebujú zázraky ruženca. Po zázračnom víťazstve kresťanskej armády nad moslimami
v bitke pri Lepante v roku 1571 členovia benátskeho senátu vyhlásili: „Nebola to odvaha, zbrane ani armáda, vďaka ktorým sme zvíťazili, ale Ružencová Panna Mária!“ V modernej dobe nás samotná preblahoslavená Panna Mária vo svojich početných zjaveniach (najmä v Lurdoch a vo Fatime) učí, že ruženec je tou najúčinnejšou, najkrajšou a najsilnejšou modlitbou, a žiada nás, aby sme sa ju modlili
proti zlám našich čias. Bez ohľadu na vek či povolanie ruženec je tou najlepšou zbraňou pre všetkých, ktorí chcú z každého
duchovného boja vyjsť ako víťazi. Ako už povedali mnohí svätí a pápeži, nijaké srdce nemôže zostať chladné a ľahostajné, keď rozjíma nad spásonosnými tajomstvami života Ježiša Krista. Modlitba svätého ruženca tíši úzkostnú myseľ, utešuje preťažené srdce a nepokojnej
duši vlieva mier. Pri meditovaní nad tajomstvami ruženca každého kresťana naplní hrdinská odvaha a z neba sa mu dostane pomoci. Ruženec dokáže zmeniť svet! Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, veľký apoštol svätého ruženca, zdôrazňoval, aké je dôležité, aby sme si počas modlitby ruženca vzbudzovali vieru. Píše:

„Vo svätom ruženci sa skrýva mnoho Ježišových a Máriiných tajomstiev, a keďže jediný kľúč, ktorý nám umožní do týchto tajomstiev vstúpiť, je viera, musíme modlitbu ruženca začať vrúcnym, oddaným Krédom; čím silnejšia viera, tým záslužnejší ruženec. Naša viera musí byť živá a formovaná láskou k blížnym; inými slovami, ak sa máme ruženec
modliť správne, musíme sa nachádzať v stave Božej milosti alebo sa o tento stav aspoň usilovať. Naša viera musí tiež byť silná a neochvejná – to znamená, že v modlitbe ruženca nemáme hľadať rozumovú zbožnosť či duchovnú útechu; ani by sme sa ho nemali prestať modliť, keď našu myseľ zaplavujú nedobrovoľné rozptýlenia alebo pociťujeme zvláštnu nechuť v duši a takmer nepretržitú a neodbytnú únavu v tele. Pri modlitbe ruženca nie sú potrebné pocity ani útecha, vzdychy, presuny z miesta na miesto ani neustála pozornosť mysle. Úplne nám postačí viera a dobré úmysly!“2

Viera hory prenáša! Moc ruženca poraziť zlo a ochrániť kresťanov, najmä tých v stave najväčšej tiesne a núdze, sa v priebehu dejín potvrdila už nespočetne veľa ráz. Môj otec mi rozprával, akú úžasnú silu a nádej mu dodávala modlitba svätého ruženca, keď ho na konci druhej svetovej vojny poslali do gulagu v bývalom Sovietskom zväze. Jeho životné podmienky a zážitky počas pobytu v pracovnom tábore boli neľútostné a plné bolesti, v extrémnej zime musel hladný a bez riadnych nástrojov stínať obrovské stromy v pohorí Ural. Neraz si on aj druhí, čo s ním pracovali, mysleli, že sa nedožijú ďalšieho rána, ale moc ruženca podopierala môjho otca. Každé ráno, keď sa s ostatými brodil snehom do práce, sa spoločne nahlas modlili ruženec, čerpajúc z neho silu a nádej. V desivých podmienkach tábora bola ich modlitba takým svedectvom viery, že presvedčila aj luteránov, aby sa k nej pripojili. S veľkou oddanosťou a zbožnosťou nahlas
opakovali záverečné slová Zdravasu: „Pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen!“

V celých dejinách asi nenájdeme obdobie, v ktorom by kresťania boli prenasledovaní tak cieľavedome a kruto ako v 20. storočí. A hoci sa toto storočie skončilo, útlak kresťanov, bohužiaľ, neprestal a pokračuje aj dnes. Nový, celosvetový útok na kresťanov, najmä katolíkov, nachádza živnú pôdu v každej krajine a kultúre. Zlí duchovia našej doby prenikli dokonca aj do Katolíckej cirkvi a vniesli do nej obrovský
zmätok, rozdelenie a spory. Verní katolíci každej diecézy, farnosti a rodiny sa preto musia spojiť v modlitbe ruženca, aby ňou zmarili úklady diabla, rozpoznali Luciferove nástrahy a unikli im. Ruženec má moc zlomiť satanovo pôsobenie!
Ruženec ochráni čistotu katolíckej viery! Aké sú to útoky, ktoré dnes najviac ohrozujú Cirkev? Akými podlými taktikami sa diabol snaží odstrániť zo sveta kresťanskú vieru? Satan pozná mnoho úskokov, v súčasnosti však uprednostňuje tie, ktoré majú podobu zvýšenej, riadenej islamizácie západného sveta, diktátu rodovej ideológie a predefinovania manželstva a rodiny. O všetkých týchto útokoch platí, že znevažujú a vysmievajú samotného Spasiteľa sveta. My sa však nebojme, nedovoľme, aby nás opustila odvaha. V rukách predsa máme najsilnejšiu duchovnú zbraň nebeskej zbrojnice: svätý ruženec! So zreteľom na tieto skutočnosti napísal otec Calloway 10 zázrakov ruženca, knihu, ktorá vám má pomôcť opätovne objaviť duchovnú moc a teologické bohatstvo ruženca. Čítajte ju, odvolávajte sa na ňu a všade ju odporúčajte! Modlím sa, aby sa kniha dostala mnohým čitateľom a mala na nich trvalý účinok. Katolíci po celom svete musia opäť vziať do rúk ruženec a zbaviť sa strachu v svätom boji proti silám temnoty!

S ružencom v rukách sa niet čoho báť.
Bojujeme za Krista Kráľa!
Bojujeme za Pannu Máriu! Ona premôže každý blud a jej Nepoškvrnené Srdce čoskoro zvíťazí!
Christus vincit!
najctihodnejší Athanasius Schneider, ORC, DD
pomocný biskup arcidiecézy Maria Santissima
Astana, Kazachstan

Knihu 10 zázrakov ruženca, ktorá je povinnou výzbrojou každého bojovníka Ježiša a Márie, nájdete na Zachej.sk.

10 zázrakov ruženca - nová kniha o. Donalda Callowaya 1

10 zázrakov ruženca - nová kniha o. Donalda Callowaya 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás