Zastavme zlo z Istanbulu 2

Zastavme zlo z Istanbulu

Prvé stretnutie aj prvá verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu sa uskutoční v Prešove 11.11.2017 v konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 16:00.

Prednášajúci:

  • ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza

  • JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu

  • ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Zastavme zlo z Istanbulu 3