Transsexuál porodil dieťa, chce byť však evidovaný ako jeho otec. Výsledok súdneho sporu bude zásadný aj pre Slovensko 2

Transsexuál porodil dieťa, chce byť však evidovaný ako jeho otec. Výsledok súdneho sporu bude zásadný aj pre Slovensko

Štrasburský súd pre ľudské práva rieši otázku, či môže byť matka otcom svojho dieťaťa? Na súd sa totiž obrátil rodič dieťaťa a žiada, aby bol v rodnom liste vedený ako otec, aj keď dieťa sám porodil. Rozhodnutie bude zásadné aj pre Slovensko.

https://www.hlavnespravy.sk/transsexual-porodil-dieta-chce-byt-vedeny-otec-vysledok-sudneho-sporu-zasadny-aj-slovensko/1761378