Články

Články

Manželstvo v tajomstvách ruženca

Neustále opakovanie, všednosť, rutina – to sú na prvý pohľad spoločné znaky ruženca i manželstva. V ruženci je to striedanie rovnakých zrniek, slov a myšlienok.

Read More »
Články

VÍŤAZSTVO príde skrze MÁRIU

Žijeme v časoch veľkej krízy. Mária nielenže predpovedala, že takéto ťažké časy prídu, nielenže nás pred nimi varovala, ale dala nám aj všetky nástroje (modlitbu

Read More »
Články

AKÁ ÚCTA PATRÍ SV. JOZEFOVI

LATRIA, HYPERDULIA, PROTODULIA, DULIA alebo AKÁ ÚCTA PATRÍ SV. JOZEFOVI Od počiatku kresťanstva všetci Ježišovi nasledovníci uznávali absolútnu svätosť Panny Márie, Jezišovej matky. V dogmatickej

Read More »
Články

NEBOJ SA!

Spomínam si na jeden príbeh. V kaplnke pred Najsvätejšou sviatosťou kľačali ľudia. Niektorí boli vpredu, iní v strede a ďalší vzadu. V istej chvíli sa

Read More »
Články

OSLOBODZUJÚCA MOC SVIATOSTI ZMIERENIA

Otec José Fortea nás poučuje o dôležitosti svätej spovede: ,,Spoveď je Božím darom omnoho veľkolepejším ako exorcizmus. Exorcizmus len vyháňa démona z tela, spoveď vyháňa

Read More »

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás