Odobrali nám vnučku – preto vás chcem všetkých s pokorou v srdci poprosiť o modlitby

Odobrali nám vnučku - preto vás chcem všetkých s pokorou v srdci poprosiť o modlitby 1

Pochválený buď Ježiš Kristus. Bratia a sestry, niektorí ma už poznáte z mojich svedectiev zo Slovenského dohovoru za rodinu. Pre tých, ktorí nemali možnosť vypočuť si moje svedectvo, rada by som vás v krátkosti oboznámila o tom, ako funguje juvenilná justícia, ktorú sa snažia prijať aj v našej krajine spolu s Istanbulským dohovorom. Moja rodina […]