prof. Walter R. Schumm - Výskum "Homo-rodičovstva" - Kritická analýza 2

prof. Walter R. Schumm – Výskum “Homo-rodičovstva” – Kritická analýza

V roku 2018 vyšla rozsiahla analýza prof. Waltera R. Schumma, profesora Katedry rodinných štúdií a sociálnych služieb na Kansasskej štátnej univerzite, zameraná na spôsoby a metodológiu používanú pri sociologickom skúmaní detí vychovávaných pármi rovnakého pohlavia, čiže na štúdie, podľa ktorých deti vychovávané homosexuálnymi pármi sa vraj v ničom nelíšia od detí vychovávaných mužom a ženou. Hypotézu o tom, že medzi nimi nejestvuje “nijaký rozdiel”, očividne podporuje LGBT lobby a nekriticky ju preberajú a propagujú masmédiá. Publikácia prof. Schumma ukazuje, že táto hypotéza stojí na zle vykonávanom výskume a skresľujúcej ideológii. O záveroch prof. Schumma sa sotva dočítame v médiách, pretože prinášajú dôkazy, ktoré sú v protiklade s politicky korektným myslením.

Výskum “homorodičovstva” – kritická analýza