Slovenský dohovor za rodinu organizuje v dekanátnych farnostiach sviečkové ružencové pochody. Tieto pochody spolu s podpisovanim petície su svetskou zbraňou, ktorou chceme odmietnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru a šírenie gender ideologie. Pochody sa budú organizovať vždy každý piatok po večernej sv. omši. Pochod bude začínať vždy v danom kostole a končiť pri okresnom úrade. Počas pochodu sa modlí bolestný ruženec, na čele pochodu sa nesie kríž, hneď za krížom a na konci pochodu bannery  Slovenského dohovoru za rodinu s Fatimskou Pannou Máriou. Na konci pochodu sa prečíta vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu.

O ďalších pochodoch v jednotlivých mestách vás budeme  informovať a mestá, trasy a termíny priebežne dopĺňať. Pochody sa budú konať až dovtedy, kým slovenská vláda nestiahne podpis spod Istanbulského dohovoru.

Kontakt na jednotlivé mestá:

?Ak chcete, aby sa vo vašej farnosti konala akcia „Zastavme zlo z Istanbulu“,
?tak kontaktujte svojho správcu farnosti, po jeho súhlase napíšte názov farnosti, komu je zasvätený kostol, čas konania sv. omši v piatok, sobotu a nedeľu, meno a tel. číslo farára, poštovú adresu, mailovú adresu farnosti.
➡️V prípade, že akciu organizuje so súhlasom farára laik, tak meno, mailovú adresu a tel. číslo. Info zašlite na zksilurus@gmail.com alebo mob: 0905 635380 Tešíme sa na Vás

Za SDZR Erik Zbiňovský