Základný pilier ezoterického učenia: DUALITA (jin jang)

budha ezoterika sdzr

Dualita je vôbec najzákladnejším pilierom ezoterického učenia. Viera v dobro a zlo, ktoré sú vzájomne harmonicky prepojené, nemôžu existovať jeden bez druhého.

Dualitu prevzalo novodobé hnutie new age z oveľa staršieho učenia dualizmu. Učenie tvrdí, že ak je Boh všade, musí byť aj v diablovi a vo všetkých padlých anjeloch a je vlastne len jednou stranou tej istej mince. Symbolom, ktorý v súvislosti s ním uvidíte, je hlavne Jing Jang. Dualizmus sa pokúšal dostať aj do kresťanstva v 12-14. storočí, kedy sekta katarov verila v tieto dva princípy. Katari verili, že hmotný svet stvoril diabol a duchovný svet stvoril Boh. Diabol mal podľa katarov tiež vytvoriť ľudské telá. Väčšina katarov neprikladala ukrižovaniu Ježiša Krista dôležitosť. Neverili, že Kristus mal skutočné ľudské telo, že jedol a pil, a že telesne vstal z mŕtvych. Táto sekta bola neskôr odstránená. 

Dualita je viera v dvoch rovnako mocných Bohov – dobrého a zlého, pričom je nutné povedať, že táto viera má niekoľko stupňov: 

V prvej fáze človek verí, že tento svet je duálny, teda nachádzajú sa tu pozitívne a negatívne energie (zážitky, životné skúsenosti), ktoré sa vzájomne miešajú a my potrebujeme hľadať rovnováhu medzi dobrom a zlom vo vlastnom živote. Negatívna energia existuje kvôli kontrastu, vďaka ktorému sme schopní rozoznať dobro. Bez toho, aby ste poznali temnotu, nedokážete oceniť, ani rozpoznať svetlo. 

Vštepovanou pravdou je aj to, že rovnaké sa priťahuje. Teda táto „vierouka“ vedie k akémusi sebaklamu a popieraniu utrpenia. To, ako sa nám bude v živote dariť, podľa tejto teórie závisí iba od toho, ako sa na svet budeme pozerať. Je tu vštepovaná aj túžba popierať existenciu zla a nevenovať jej pozornosť, aby sme zlu zbytočne nepridávali na sile a nepriťahovali si do života škaredé veci. Takto sa človek stavia do úlohy Boha a tvorcu svojho sveta. Nachádzame sa tu v príkrom rozpore s kresťanským hľadaním Kristovej tváre v biednych a trpiacich. 

Tu sa človek postupne dostáva do druhej fázy, kde sa zlo chápe ako niečo nevyhnutné pre existenciu dobra. V tomto poňatí vlastne nie je možné prežívať lásku bez poznania nenávisti, a preto neexistuje absolútne zlo. Existuje iba také zlo, v ktorom je vždy nejaká súčasť, ktorá človeka „dobrotivo“ vedie k rozoznaniu dobra. Človek popiera nebo aj peklo a stojí v priestore, kde on sám určuje, čo je dobré a čo je zlé spôsobom, akým sa pozerá na svet. Definuje to aj jeho budúcnosť. Dalo by sa povedať, že pre zachovanie rovnováhy vo svete je nutné, aby niekto trpel, v záujme dobra ostatných, lebo rovnováha predsa musí byť. 

Tu vystupujeme opäť o schodík vyššie a uvedomujeme si duchovný súboj. Vnímame duchovného nepriateľa, ktorý nám neumožňuje mať svoj život plne pod kontrolou. Ľudia v tejto fáze uveria tomu, že Lucifer – boh tohto sveta to s nami myslí dobre. Je to ale tá duchovná stránka – to neviditeľné, čo nám stále kladie do cesty prekážky. Kvôli tomu sa nám nedarí svoju myseľ kontrolovať. Nevnímame, kto zasahuje do Luciferovho sveta a ubližuje ľuďom. A presne preto títo ľudia nenávidia Boha a bojujú proti nemu

V novodobej ezoterike je učenie o dualite priamo spojené s učením o reinkarnácii. Viera, že dobro nemôže byť prejavené bez zla, núti priznať, že zlo nie je nič viac než nutnou opozíciou dobra. Človek sa stáva dobrým alebo zlým len na určitý úsek svojho bytia. Hriech v tomto poňatí úplne mizne. Naopak, zlo je vnímané ako služba dobru pre zachovanie harmónie sveta. Neexistuje žiadna potreba spásy duše. Úlohy dobrého a zlého človeka, niekedy dokonca aj inej existencie, sú len krátkodobou etapou niektorého zo životov v nekonečnom koliesku reinkarnácií. 

Boh miluje hriešnikov, ale nenávidí hriech. Ezoterika nás naopak učí, že zlo a nenávisť, je len druhá strana mince rovnako potrebná ako dobro a láska. 

,,Beda tým, čo zlé nazývajú dobré a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.“ (Iz 5,20)

Autor: Mária a Václav Krejčík

Spracovala: Dominika Knapová

Zdroj (Katari): https://is.muni.cz/th/q9n5h/Bakalarska_prace__Aneta_Slovackova.pdf

Ďalšie články na tému ezoterika a okultizmus si môžete prečítať tu:

JOGA – len cvičenie? – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Metóda Wim Hof – otužovanie spojené s dychovými cvičeniami – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Môžu katolíci používať kryštály na liečenie? – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás