Taliansky kapucín prežil 2. svetovú vojnu, hrozbu malomocenstva a malárie, ale takéto šokujúce scény ako teraz ešte nezažil

Taliansko hlási desiatky kňazov, ktorí položili život v zápase s vírusom
23. 03. 2020 (TK KBS) Aj Katolícka cirkev prežíva v dôsledku koronavírusu bolesť. V Taliansku už zomreli desiatky katolíckych kňazov. Mnohí z nich sa nakazili, pretože druhým ľuďom chceli byť nablízku v ich núdzi. Väčšina z nich v dôsledku vysokého veku sama patrila k rizikovej skupine. V diecéze Parma však nedávno zomrel aj duchovný pastier vo veku 55 rokov. Nakazil sa pravdepodobne pri návšteve chorej seniorky, o ktorú sa duchovne staral. Väčšinu mŕtvych má lombarská diecéza Bergamo. V severotalianskej provincii zomrelo doteraz 17 duchovných. 

Fotografie z oblasti vyvolávajú v celom svete obavy. Vojenské transporty s nákladnými autami musia odvážať dlhé rady rakiev, pretože miestne krematóriá sú preplnené. Kliniky vyzerajú ako bojiská. Umieráčiky vôbec neutíchajú. Uprostred tejto biedy sa Cirkev snaží – v situácii zákazu vychádzania a nebezpečenstve nákazy – nejakým spôsobom ostať ľuďom nablízku. 

Jedným z tých, ktorí sú tvárou takéhoto úsilia, je 84-ročný Aquilino Apassiti. Je nemocničným duchovným v bergamskej Nemocnici Jána XXIII. Vo viacerých telefonických rozhovoroch vykreslil dramatickú situáciu týchto dní: „Ľudia zomierajú osamote, bez toho, aby k nim niekto mohol prísť a rozlúčiť sa“.

Prežil Druhú svetovú vojnu; počas nasadenia v oblasti Amazónie musel čeliť malomocenstvu a malárii, ale „takéto šokujúce scény ako teraz som nezažil“, tvrdí kapucín. Na klinike môže pracovať len s maskou. To je pre neho veľké obmedzenie, pretože nemôže pacientom darovať „ani úsmev“.  Často nemôže v dôsledku prísnych ochranných predpisov poskytnúť viac než pár slov útechy. 

Zvlášť bolestné je, hovorí Apassiti, že príbuzní nemajú nijakú možnosť  trúchliť nad zomrelými z tváre do tváre. Snaží sa preto rodiny kontaktovať smartfónom a spoločne sa s nimi modliť. Jednej vdove do telefónu povedal: „Stojím tu pri rakve vášho manžela, modlime sa teraz k Bohu, nech vám Pán dá útechu vo vašej bolesti“. Potom sa on aj vdova rozplakali. 

Kuriálny kardinál Angelo Comastri povedal, že kňazi z Bergama sú príkladom „skutočného hrdinstva“. Rehoľník Apassiti ostal zahanbený: „Necítim sa ako hrdina,“ hovorí. Obdivuje oveľa viac lekárov a zdravotné  sestry. „Je to hrozné vidieť črty ich tváre za maskami; pracujú osem hodín v kuse – temer bez nadýchnutia.“ Na seba takmer nepomyslí, strach z vírusu nemá. „Mám 84 rokov, čoho by som sa mal báť?“

Medzitým bergamský biskup Beschi v sobotu povedal, že viacerí ďalší infikovaní kňazi budú musieť byť hospitalizovaní. Niektorí sú vo vážnom stave. Beschi hovoril o čase „ťažkej skúšky“. Jej cieľom je zdieľať bolesť s chorými. „Som presvedčený, že núdza, ktorú prežívame, otvorí naše srdce pre svetlo a silu Ducha Svätého“, uviedol biskup. „Zosnulí pastieri nás inšpirujú k väčšej obete pre Boha a ľudí.“

Zdroj: KAP / Preložila: Mária Spišiaková
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200323034

Modlitba za umierajúcich
Mnoho duší zostáva v procese umierania v nemocniciach bez náboženskej opory
Modlitba za veriacich v agónii

O clementissime Jesu, amator animarum,obsecroTe per agoniam Cordis tui sacratissimiet per dolores Matris tuae Immaculatae,lava in sanguine tuo peccatores totius mundinunc positos in agonia et hodies morituros.Amen.
Cor Jesu in agoniam factum miserere morientium (3x).


Najmilostivejší Ježiš, ktorý toľko miluješ ľudské duše, prosím tvoje Najsvätějšie Srdce pre bolesti tvojej Matky Panny Márie, obmy svojou svätou krvou všetkých hriešnikov tohoto sveta, ktorí sa nachádzejú v agónii a v dnešný deň zomrú. Amen.Srdce Ježišovo, ktoré si prešlo agóniou, zmiluj sa nad umierajúcimi (3x).

(Odpustky 300 dní, jedenkrát za deň, pri modlitbe denne po celý mesiac plnomocné (S. C. Ind., 2. februára 1850; S. Penit. Ap. 15 mája 1933) Pramen: Filotea za zemřelé, P. GERARDO BECCARO O.C.D. 378. vydání).
https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=modlitba-za-umirajici

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás