Profesor Skrzypcak: varovanie bude zásahom Božej lásky

varovanie blesk hrom

,,Varovanie bude špeciálnym impulzom. Bude to zásah Božej milosti a lásky do ľudského svedomia.“

Kristus a stretnutie s Kristom garantuje, že človek v určitom momente zostane na chvíľu uvoľnený z rutiny, z falošného budovania obrazu seba samého alebo iných. Bude mať prístup do seba samého, náhľad na seba samého. V katolíckom jazyku to možno nazvať prežívanie vnútorného osvetlenia, vnútorná milosť. 

Osvetlenie svedomia je určitý druh vnútorného šoku stretnutia sa s pravdou. Všetci, ktorí prežili toto osvetlenie svedomia sa stávajú odkazovateľmi správ z nebies. Hovoria, že Boh niečo také pripravil, aby zachránil svet. Sme svedkami toho, že tento svet je riadený, veľa ľudí nemá čas, sme uponáhľaní. Ľudia pre všeličo obetujú vlastný čas a aj čas pre najbližších, predovšetkým obetujú čas, ktorý mali venovať Bohu. 

ŽIJEME V TICHEJ APOSTÁZE SÝTEHO ČLOVEKA 

Apostáza (=odpadnutie od viery), je slovo, ktoré vyvoláva slzy. U prvých kresťanov bola apostáza to najhoršie, čo sa mohlo po vražde a smilstve stať. Bola považovaná za najhoršiu z troch tragédii, akú môže kresťan prežiť. Profesor Skrzypcak hovorí, že ľudia, najmä na západe, žijú vo falošnom pocite zabezpečenosti. Falošnú zabezpečenosť spôsobujú praktické svetské veci ako úvery, falošné sľuby politikov, korporácii. Žijeme v nevedomí – v podmienkach odtrhnutých od zdroja nadprirodzena – od neba, od pravdy, od lásky Božej. Ľudia nevedia, čo je zmyslom ich života, žijú kráčajúc nikam a takýto život ich vedie do zatratenia. Ľudia nespoznávajú Boha, nevedia nájsť zmysel života. Zmysel života hľadajú v rôznych veciach, okrem Boha. Potvrdzuje sa tu známe augustínovské – ,,Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe Pane.“ 

podporte nás sdzr

SLOVÁ O POMOCI Z NEBA 

Veľa ľudí má túžbu po niečom autentickom, po niečom pravdivom, lebo sú unavení z tohto štýlu života. Už viac ako 500 rokov hovoria svätci, mystici, obrátení ľudia, no najmä Matka Božia o určitej pomoci z neba do našej doby. Hovoria o pomoci pre ľudí, ktorí sa zúčastňujú na takomto zhone. Ľudia nevedia, kam smerujú. Vo svojom živote obetujú tak veľa, najmä obetujú svoju spásu i myšlienky na večnosť. Stávajú sa otrokmi tohto času žijú v hriechu, ktorý si ani neuvedomujú. 

KAŽDÝ ČLOVEK UVIDÍ SVOJ OSOBNÝ SÚD (VAROVANIE)

Varovanie (osvetlenie svedomia), je pomoc Boha ľudstvu, ktorá spočíva v tom, že láska vykoná určitý zásah v ľudskom svedomí. Tento zásah bude obrovský. Bude pripomínať stret dvoch asteroidov, zrazenie sa dvoch hviezd alebo výbuch Supernovy. Bude to bolesť, ako keď si uvedomíme svoj vlastný omyl, svoj vlastný hriech. Bude to zásah, ktorý človeku neublíži – bude to zásah Božej lásky. 

Varovanie (alebo osvetlenie svedomia, malý súd), je aktom Božieho milosrdenstva, ktorý príde pred Božou spravodlivosťou, ktorá tu naozaj nastane. Vyjadrujú sa k tomu najmä zjavenia Panny Márie v španielskom Garabandale a v nemeckom Heede, ktoré boli uznané Cirkvou. V nich sa hovorí o tom, že: ,,Každý človek bude konfrontovaný vo svojom svedomí s posledným súdom. Každý si uvedomí svoj vlastný hriech, a kde by skončil v momentálnom stave, v ktorom sa nachádza. Boh mu ukáže, aký verdikt by bol nad nim vynesený – či by sa dostal do neba, pekla alebo do očistca.“ 

Osvetlenie svedomia samo o sebe nie je ani dobré ani zlé, záleží to od nastavenia človeka, od stavu, v akom sa momentálne nachádzame. Pre niekoho to bude dobré, pre niekoho zlé (,,Pre tých, ktorí nie sú v stave milosti, to bude desivé. Tí, čo milujú Boha a svojich blížnych, vydržia varovanie s milosťou a budú vďaka nemu oveľa lepší.“ –  kniha Varovanie, Ch. Watkins

,,Varovanie slúži na to, aby sme sa priblížili k Bohu a mali väčšiu vieru. Preto by sme sa mali na ten deň pripraviť a neočakávať ho so strachom. Boh neposiela veci preto, aby sme sa báli, ale skôr zo spravodlivosti a lásky.“ (vizionárka Jacinta z Garabandalu) 

AKO ZAČNE VAROVANIE? 

,,Nastane zlomový okamih v čase, keď všetko svetlo zo slnka zhasne a celý svet zahalí hustá hmla. Potom sa na oblohe – podobne ako pri zrážke dvoch hviezd – objaví žiarové svetlo, ktoré za sebou zanechá znamenie Ježiša Krista, víťaza na kríži. Bude viditeľné pre všetkých. Z otvorov rán na Ježišovom oslávenom tele budú žiariť jasné lúče, ktoré osvietia zem, a zároveň preniknú do každej duše. Osvietia svedomie každého človeka. Všetci uvidia nielen svoje hriechy z minulosti, ale aj následky týchto hriechov. A to bez ohľadu na to, či veria v Božiu existenciu alebo nie. Varovanie bude najväčším skutkom milosrdenstva pre ľudstvo, odkedy Ježiš prišiel na zem. Bude to globálne aj dôverne osobné zároveň. Bude to náprava pre svet, ktorý zablúdil.“ (Varovanie, Christine Watkins) 

BOH CHCE AKTOM VAROVANIA ZACHRÁNIŤ ĽUDÍ 

Boh nám ešte po tomto varovaní poskytne zázrak – hovoria o tom zjavenia v Heede, Garabandale. Tiež o tomto zázraku hovorí sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku, bl. pápež Pius IV., bl. Anna Maria Taigi, a mnohí ešte žijúci, ktorí svoje osvetlenie svedomia už zažili. Títo ľudia majú mimoriadnu intimitu s Pannou Máriou a Ježišom. Všetci svätí prešli cirkevným skúmaním, takže sú ,,overení“. Všetci títo hovoria o tom, že táto udalosť sa stane, tento zázrak príde. 

Zmysel toho všetkého je to, že Boh chce zachrániť ľudí z apatie, z bezzmyselnosti, z falošného sebauspokojovania, zo syndrómu nešťastného srdca. Boh bude chcieť zachrániť ľudí, ktorý sa dopustili tichej apostázy sytého človeka. Cez tento mimoriadny moment Boh pritiahne ľudí k sebe. Boh bude chcieť ľudí varovať pomocou silného vnútorného impulzu. 

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Týmto spôsobom zostane na ľudí vyliaty Duch nábožnosti. Dar darovanej lásky k Slovu, ku Kristovi. Darovaný rešpekt k ľuďom a vlastnému životu. Schopnosť odčítavať Božie znaky a ohromná túžba srdca. 

Písal o tom v Starom Zákone prorok Zachariáš, ktorý poukazuje na varovanie – ,,Budú pozerať na Toho, Ktorého prebodli a budú plakať.“ 

Akt, ktorý sa udeje, a následne odpoveď ľudí, ktorí uveria v Boha, nie je vyhradený len pre katolíkov, či kresťanov, ten akt postihne každého človeka. Každý človek na svete v tom momente pocíti a uvidí to, čo sa udeje. U tých, ktorým sa otvorí srdce, bude ohromná túžba po svojej spáse i po spáse čo najväčšieho počtu iných ľudí. Tým ľudom sa otvoria oči, a každý uvidí zmysel života. 

Stať z Matúšovho evanjelia o tom hovorí takto: ,,Pred príchodom sa ukáže veľký znak, znak Ukrižovaného, znak, ktorý bude volať ľudí k obráteniu k pravde.“ 

NIE VŠETCI ĽUDIA TO PREŽIJÚ 

Nie všetci prežijú varovanie. Niekto možno zareaguje infarktom, lebo to bude veľmi silné a bolestné. No nebude to bolesť týrania, či šikany človeka, nebude to bolesť spojená s odvrhnutím. Bude to bolesť iného druhu. Ľudia zažijú bolesť zradenia blížneho a Boha, spoznajú svoje podlé správanie k blížnemu. Bude to bolesť, ktorá nás donúti udrieť sa po hrudi a povedať: ,,Pane, zmiluj sa nado mnou.“ 

Tento akt Božieho milosrdenstva, je posledným aktom milosrdenstva, predtým ako príde Božia spravodlivosť. Tento akt otvorí srdcia mnohých, no nie všetkých. Tí, ktorí svoje srdcia neotvoria, keď uvidia svoju hriešnosť – im srdce zatvrdne, a oni budú prenasledovateľmi kresťanov. Tento akt spôsobí ozajstné a viditeľné rozdelenie na horúcich a studených, vlažný už nebudú existovať. 

,,Prichádza veľká chvíľa veľkého dňa svetla.“ (Panna Mária M. Esperanze v Betánii) 

ONLINE RELÁCIU Profesor Skrzypcak: varovanie bude zásahom Božej lásky SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás