Prečo by ste o zjaveniach v Garabandale mali vedieť aj vy

Slovenský dohovor za rodinu vám priniesol dokument o zjaveniach v Garabandale s názvom Nezastaviteľný vodopád a taktiež hraný film Garabandal: Jedine Boh vie. Viete prečo sú posolstvá z Garabandalu tak dôležité? Pretože hovoria o obrátení, pokání, modlitbe a dôležitosti Eucharistie. A okrem toho hovoria o udalostiach, ktoré majú v blízkej budúcnosti nastať. Poďme sa preto na tieto zjavenia pozrieť bližšie.

DOKUMENT GARABANDAL: NEZASTAVITEĽNÝ VODOPÁD SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

FILM GARABANDAL – JEDINE BOH VIE 👉 POZRIEŤ SI HO MŽETE TU: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/filmy-a-dokumenty/garabandal-jedine-boh-vie/ 🙏 TRAILER ⬇️⬇️⬇️⬇️

Od roku 1961 došlo v dedinke San Sebastian de Garabandal k viacerým zjaveniam. Svätý Michal Archanjel a Panna Mária sa zjavovali štyrom dievčatám Marii Conchite Gonzalesovej, Marii Dolores (Mariloli) Mazonovej, Jacinte Gonzalesovej a Mari Cruz Gonzalesovej. Maria Cruz mala vtedy 11 rokov, ostatné dievčatá 12. Dňa 18. júna 1961 uvideli dievčatá anjela. V nasledujúcich dňoch sa im zjavil 8-krát. Správa o tom sa rýchlo rozšírila po okolí. Vo štvrtok 22. júna pri zjavení bol prítomný aj farár z Cosia. 

V roku 1962 sa extázy detí stali niečím celkom bežným, každodenným, boli súčasťou života v Garabandale, plného turistov, reportérov, kameramanov. Deti bolo možné zastihnúť vo vytržení kdekoľvek – vonku, doma, v uličkách dediny, na cintoríne, pri chorých, počas modlitby ruženca.

Dňa 19. júna 1962 Jacinta a Loli videli v extáze obrazy. S plačom utekali pospiatky zo svahu, akoby utekali pred hrozným nebezpečenstvom. O týchto scénach existuje presvedčivý filmový záznam.
Deti svojím správaním a konaním neprestajne porušovali statické zákony tohto trojrozmerného sveta. Bolo ich vidieť, ako sa pohybujú dopredu akoby posúvaním, a to nielen postojačky, ale aj pokľačiačky, v blate a po kamení, v ktorúkoľvek nočnú a dennú hodinu, či svietilo slnko, alebo prudko pršalo. Deti v extatickom i normálnom stave nesčíselnekrát fotografovali a filmovali, takže o všetkých nadprirodzených javoch existuje bohatá dokumentácia.

Keď deti dopadli v extáze na kolená, nárazy boli také tvrdé, že diváci mali strach, či si neroztrieštili kolená. Deťom sa však nikdy nič nestalo a nič ich nebolelo. Mnohí prítomní lekári ich v extáze pálili a pichali injekčnými ihlami, deti však bolesť vôbec nepociťovali. Pri oslňovacích šokoch nikdy nemrkli okom. Extázy ich ani telesne, ani duševne neunavovali, beh ich nezadychčal, dážď nezmáčal.

Strážmajster Alvarez, ktorý mal so svojimi hliadkami deti osobne na starosti, bol sám svedkom viac než tisícky extáz: „Videl som Conchitu, ako bola „zavesená vo vzduchu“, v prázdne, bez toho, aby ju niekto držal, aby pod ňou bola nejaká opora.“ (Tieto prípady levitácie boli tu veľmi bežné a mnohé z nich boli fotograficky zdokumentované.)

Dňa 2. júla 1961 sa tu zišlo mnoho ľudí, medzi nimi aj lekárov a kňazov. O šiestej večer sa dievčatám zjavila Panna Mária s dvoma anjelmi, z ktorých jeden bol archanjel Michal. Deti opísali našu Nebeskú Matku ako krásnu, približne 18-ročnú ženu. Mala na sebe biele šaty s modrým plášťom a hnedým škapuliarom na pravej ruke. Na hlave mala korunu z dvanástich hviezd. Vlasy mala tmavohnedé, v strede rozdelené. Predstavila sa ako Panna Mária Karmelská.

Najdôležitejším aspektom zjavenia Panny Márie v Garabandale bolo vážne posolstvo, ktoré Panna Mária dievčatám odovzdala. Toto posolstvo významovo naväzuje na lasalettské varovanie Panny Márie ešte v minulom storočí, a osvetľuje vážne upozornenie z Fatimy.

18. októbra 1961 znelo: „Musíte konať viac pokánia a podstupovať veľa obetí. Musíte často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Ale predovšetkým musíte byť veľmi dobrí, pretože ak nebudete, budete potrestaní. Pohár sa už napĺňa a ak nezmeníte svoje životy, príde veľký trest.“

Dňa 18. júna 1965 sa v Garabandale zhromaždilo 2000 ľudí zo všetkých končín sveta. Prišla i talianska a španielska televízia. V noci o pol dvanástej sa vydala Conchita na cestu k píniám (boroviciam), miestu zjavení. Tam upadla do extázy, ktorá trvala 16 minút. Zjavil sa jej sv. Michal a odovzdal jej posolstvo, kroré bolo na druhý deň ráno zverejnené: „Keďže môjmu posolstvu z 18. októbra (1961) nebolo vyhovené a nebolo dané svetu na známosť, hovorím vám, toto je posledné. Predtým sa pohár napĺňal, teraz už preteká. Veľa kardinálov, veľa biskupov a veľa kňazov je na ceste do zatratenia a berú so sebou veľa duší. Najsvätejšej Sviatosti oltárnej je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť. Mali by ste svojím úsilím odvrátiť od seba Boží hnev. Ak budete prosiť o Jeho odpustenie s úprimným srdcom, On vám odpustí. Ja, vaša Matka, prostredníctvom sv. Michala Archanjela vás prosím, aby ste zmenili svoje životy. Dostávate teraz posledné upozornenia. Veľmi vás milujem a nechcem vaše zatratenie. Modlite sa s úprimnosťou a my splníme vaše žiadosti. Mali by ste podstupovať viac obetí. Myslite na Ježišovo umučenie.“

Panna Mária deťom oznámila príchod VAROVANIA. Conchita obsah spísala a odovzdala i s podrobným vysvetlením otcovi Laffineurovi, francúzskemu kňazovi. Dievčatá sa k obsahu vyjadrovali aj neskôr.

Conchita:
„Je to akoby trest, aby sa dobrí priblížili viac k Bohu a ostatní aby boli upozornení. Z čoho varovanie pozostáva, nemôžem prezradiť. Bude to niečo…, čo ide priamo od Boha a odohrá sa na nebi. Bude to viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste. Pocítia to všetci ľudia a budú mať strach. Bude to trvať len krátko. Varovanie bude pre každého akoby vnútorné zjavenie jeho hriechov, nech už je veriaci, alebo neveriaci.

Všetky národy to budú cítiť naraz. Nikto nebude môcť pred ním ujsť. Aj ked sa zamkneš do svojej izby a zavrieš okná, nebudeš môcť pred ním ujsť. Najlepšie by bolo v tom okamihu byť v kostole, Ježiš by nám dal silu lepšie to znášať. Varovanie bude ako očistenie pred zázrakom. Bude to nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť. Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že prichádza od Boha. Verím, že nie je možné, aby svet bol taký zatvrdnutý, žeby sa nemohol zmeniť. Všetci, nezávisle od toho, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny. Každý uvidí znamenie, milosť alebo trest vo svojom vnútri. Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisieť od nášho svedomia. Varovanie bude veľmi osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšie bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky. Musíme byť vždy pripravení mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet.“

Loli:
„Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec.
(Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho nikomu nepovedala, ani kňazovi.)

„Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité.“

Jacinta:
„Varovanie bude niečo, čo bude najprv vidno vo vzduchu všade na svete, a hneď potom sa to prenesie dovnútra našich duší. Bude to trvať veľmi krátko, ale pre svoj účinok v nás sa bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Potom pocítime veľkú lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše urážky. Mali by sme sa na tento deň pripraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela niečo preto, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené.
Panna Mária povedala, že varovanie príde, keď udalosti budú najhoršie, a komunizmus v nich bude hrať veľkú úlohu. Naliehala, aby sme sa modlili, aby to bolo odvrátené.“


Skoro po výstrahe má prísť veľký ZÁZRAK.

Conchita:
„Panna Mária mi oznámila presný dátum zázraku a presne, z čoho bude pozostávať. Jeho uskutočnenie mám týždeň predtým osobne ľuďom oznámiť. Chorí, ktorí sa ho zúčastnia, budú uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. Hriešnici sa napravia. Kto uvidí veľký zázrak, ktorý Boh vykoná prostredníctvom Panny, pochybnosti už mať nebude. Preto už dnes očakávajme tento veľký deň zázraku, aby sme uvideli, či sa svet mení a trest bude odvrátený.

Zázrak sa odohrá v Garabandale v priestore „Pínií“ (miesto zjavení Panny Márie). Viditeľný bude zo všetkých miest prírodného amfiteátra. Potrvá asi štvrť hodiny a hromadné oznamovacie prostriedky ho rozšíria do celého sveta. V „Píniách“ zanechá viditeľné znamenie. Zázrak poslúži na obrátenie celého sveta. Obráti sa aj Rusko a všetci budú milovať Srdcia Ježiša a Panny Márie.
Zázrak príde skoro po Varovaní, a uskutoční sa vo štvrtok. Bude to sviatok niektorého svätého, oddaného Eucharistii, o 20.30 h. Tento dátum sa bude zhodovať s veľkou udalosťou v Cirkvi. Bude to úplne nová udalosť, niečo také zázračné, také vzácne, ako je napr. vyhlásenie cirkevnej dogmy. Príde to čoskoro, ale môžem to odhaliť až 8 dní predtým.

Od toho momentu bude pri píniách trvalý znak, aby ho každý mohol vidieť a dotknúť sa ho, ale nepocítiť fyzicky. Neviem to vysvetliť. Bude to ako dym. Výnimočná udalosť v Cirkvi ovplyvní celú Cirkev. Stane sa to v ten istý deň ako zázrak, ale nie ako následok zázraku. Bude to len náhoda. Taká udalosť v Cirkvi sa stáva len zriedka a nestala sa nikdy za môjho života.
Osem dní pred zázrakom, hneď po polnoci, zavolám rádio, televíziu a každého na svete, o kom si budem myslieť, že bude môcť správu rýchle rozšíriť. Čakám. Nebeská Matka nikdy neklame. Zázrak môžete očkakávať v marci až v máji. Pred zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení po celom svete.“

Loli:
„Varovanie a zázrak sa odohrajú v rozmedzí jedného roka.“
Otec Francois Turner, historik Garabandalu dodáva, že zázrak sa udeje medzi ôsmym až šestnástym dňom v mesiaci. Tiež tvrdí, že udalosti a posolstvá v Garabandale sa nerozchádzajú s učením Cirkvi. Dievčatá vypovedajú, že keď nebudeme venovať pozornosť posolstvám, po zázraku príde trest.
Conchita: „Nemôžem prezradiť, aký druh trestu to bude, okrem toho, že bude výsledkom priameho zásahu Boha. Trest, ak príde, príde po veľkom zázraku, neviem za ako dlho. Nech sa všetci katolíci pred trestom vyspovedajú.
Nech ostatní oľutujú a napravia svoje chyby. Ježiš nehrozí trestom preto, aby nás zbavil odvahy, ale preto, aby nás pokarhal.“

Loli:
„Stroje a motory prestanú fungovať. Dostaví sa vlna horúčav a smäd, ktorý nebude možné uhasiť.“

V rokoch 1961 – 1965 sa Panna Mária dievčatám zjavila týždenne viackrát. Nie vždy mali dievčatá zjavenie spoločne. Tiež k nemu nedochádzalo v tých istých hodinách, v jednom dni. Od prvého zjavenia v r. 1961 do posledného v r. 1965 narátali 2300 extáz.

                                Pohľad Cirkvi

Biskupi zo Santanderu opakovane poukazovali na to, že obsah posolstiev je v súlade s učením Katolíckej Cirkvi a je chvályhodný (t.j. biskup Beitia v r. 1965, biskup Cicarda v r. 1970, biskup Del Val v r. 2000 a biskup Osoro v r. 2007) Zjavenia neboli schválené no ani odmietnuté. Súčasný biskup diecézy podpísal najnovšie hodnotenie 24.6.2015, v ktorom vyhlásil non constat, pokiaľ ide o nadprirodzenú povahu udalostí. Výraz non constat znamená, že Cirkev potrebuje ďalšie informácie -napr. dokumentáciu o hojnom duchovnom ovocí predtým, ako urobí vyhlásenie. Medzitým Cirkev čaká.

Mnoho veriacich nadobudlo dojem, že výraz non constat preložený ako neexistuje nič nadprirodzené znamená, že Cirkev uzavrela prípad negatívne. To však nie je pravda. V r. 1978 Kongregácia pre náuku viery zaradila tento termín do Noriem o spôsobe postupu pri rozlišovaní predpokladaných zjavení alebo zjavení. Pri hodnotení zjavenia sú logické tri možnosti: súhlas, odsúdenie alebo pochybnosť. Kongregácia pre náuku viery s pokorou uznáva, že pri posudzovaní zjavení je ľahké urobiť chybu. V minulosti boli niektoré zjavenia zakázané a následne schválené (medzi nimi aj napr. sv. sr. Faustína Kowalská). Preto sa Cirkev radšej neuchyľuje k unáhleným rozsudkom. Od r. 1978 Vatikán uprednostňuje dva výrazy a to constat alebo non constat (súhlas alebo pochybnosť). Pri negatívnom posudku sa môže uviesť výraz constat de non – potvrdené, že nemá naprirodzený pôvod alebo non constat – nepotvrdzuje sa, že je nadprirodzeného pôvodu. Druhý výraz vyjadruje pochybnosti komisie – komisia ešte nedospela k záveru. Diecézna autorita zostáva v „nejednoznačnosti“.

To znamená, že záležitosť Garabandalu ostáva otvorená pre ďalšie skúmanie. Diecézna autorita trvá na pravovernosti Garabandalským posolstiev ale na schválenie zjavení čaká na ďalšie skutočnosti ako je hojné duchovné ovocie a v prípade posolstiev Garabandalu aj na vyplnenie udalostí, ktoré predpovedajú.

Otec Luis Andreau

Kňaz Luis Andreas

Jezuita, otec Luis Andreau, navštívil 8. augusta 1961 tretíkrát Garabandal. Chcel byť svedkom udalostí, ku ktorým bol skeptický. Pri zjavení zrazu sústredil pohľad na niečo, čo iní nevideli. Náhle štyrikrát zvolal jasným, silným hlasom: „Zázrak!“

V noci sa viezol v aute rodiny Fontanedovcov domov. O svojich hlbokých dojmoch im povedal: „Som taký šťastný. Zjavenia detí sú pravé. Dnes je najšťastnejší deň môjho života.“ O pár minút zomrel na srdcový infarkt.

Conchita:
„Videli sme ho (otca Luisa). Nikdy sme v extáze nikoho nevideli (z ľudí), ale otca Luisa sme videli a Panna Mária nám povedala, že otec Luis vidí Ju a vidí aj zázrak, ktorý má ešte len prísť. Panna Mária povedala, že v deň zázraku sa nájde telo otca Luisa neporušené.“

                                 Vedecké skúmanie

Deti počas zjavenia

Mnoho prominentných lekárov skúmalo udalosti v Garabandale. Všetci sa zhodli na tom, že udalosti sú vedecky nevysvetliteľné. Dr. Gasca Ruiz a Dr. Ortiz Gonzales:

„Nenachádzame žiadne presvedčivé vedecké vysvetlenie, schopné vysvetliť tieto javy.“ V rokoch 1965 – 1966 dievčatá prejavili pred komisiou pochybnosti o zjaveniach a niektoré svoje výpovede odvolali. Celá situácia vytvárala na deti veľký nápor a tlak (napr. Conchitu vypočúval biskup v škole sedem hodín. Keď sa jej matka o tom dozvedela, zobrala ju zo školy).

Dievčatá – dnes už dávno vydaté ženy – sú pevne presvedčené, že všetko sa skutočne odohralo a že to neboli nejaké halucinácie.

                                 Otec Francois Turner, o.p.

Otec Francois Turner v strede

Otec Francois Turner v strede

Otec Francois Turner, O.P., z Blois vo Francúzsku, skúmal garabandalské zjavenia. Je autorom odbornej práce – 24 kritérií na obranu autenticity Garabandalu:

„Dospel som k pevnému presvedčeniu, že Garabandal bol pravý.“ 

                                 

Biskup Antonio del Val Gallo

Biskup Antonio del Val Gallo

V r. 1971 do santanderskej diecézy nastúpil biskup Juan Antonio del Val Gallo, bývalý člen komisie, ktorý zjaveniam uveril. V r. 1991 bolo vyšetrovanie ukončené a prácu odoslali do Ríma Kongregácii pre doktrínu viery, kardinálovi Ratzingerovi, kde ju teraz skúmajú. Teraz je tam biskup Vilaplana, ktorý záležitosť Garabandalu považuje za otvorenú.

Biskup del Val: „Predchádzajúci biskupi nepripúšťali, že zjavenia boli nadprirodzené, ale odsúdiť ich – nie, to slovo nikdy nebolo použité. Posolstvá nehovoria nič, čo je proti doktríne viery.“

                                 Páter Pio

Pater Pio

V marci 1962 prichádza do Garabandalu list od Pátra Pia. Dievčatá v ňom povzbudzuje dáva im radu: „modlite sa a povzbudzujte k modlitbe, pretože svet je na začiatku záhuby. Neveria vám a ani vašim rozhovorom so Ženou v bielom… Uveria až keď bude príliš neskoro…“

Páter Pio sa stretol s Conchitou v San Giovanni Rotondo v r. 1966.

Panna Mária v jednom zo svojich zjavení Conchite povedala, že Páter Pio taktiež uvidí zázrak. Conchita nechápala, prečo Páter Pio zomrel skôr a zázrak neuvidel, keď to Panna Mária sľubovala.

Páter Pio však zanechal pre Conchitu osobnú správu, ktorú zveril pátrovi Pellegrinimu. Správu aj so závojom, ktorý mal páter Pio po smrti na tvári, odovzdal Conchite otec Cennamo. Conchita sa otca Cennama hneď opýtala: „Prečo mi Panna Mária povedala, že Páter Pio uvidí zázrak a on zomrel?“ Na čo kapucín odpovedal: „Pred smrťou videl zázrak. Povedal mi to sám.“

Conchita:
„Keď som písala, mala som závoj pred sebou, keď sa zrazu celá izba naplnila vônou. V izbe bolo cítiť takú silnú vôňu, až som začala plakať.“

Za zmienku stojí ešte jeden príbeh. 23.8.1968 prichádza k pátrovi Piovi Joachim Boufflet, lekár, profesor filozofie a konzultant Kongregácie pre kauzy svätých. Na konci spovede sa Joachim pýta pátra Pia na zjavenia v Garabandale: „Sú pravdivé?“ Na čo mu páter Pio dáva jednoznačnú odpoveď: „Samozrejme, že sú pravdivé!“

                                 Pápež Pavol VI.

Pavol VI. so zástupcami Centra Karmelskej Panny Márie v garabandale

Pavol VI. so zástupcami Centra Karmelskej Panny Márie v Garabandale

Na zvláštne požiadanie sekretára Kongregácie pre vieru kardinála Ottavianiho, prišla Conchita v r. 1966 do Ríma. Informácie okolo očakávaného zázraku odovzdala Ottavianimu a tiež pápežovi Pavlovi VI.

Vtedy pápež ku Garabandalu povedal:
„Je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista. Je to akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová, aby sme sa Jej za to mohli poďakovať. Conchita, požehnávam ťa a so mnou ťa požehnáva celá Cirkev.“

Ján Pavol II.

Napriek tomu, že sa Ján Pavol II. nikdy oficiálne nezmienil o posolstvách v Garabandale, poslal list Albrechtovi Weberovi, ktorý viac ako 30 rokov intenzívne študoval udalosti, ktoré sa odohrali v Garabandale a napísal o nich množstvo článkov a niekoľko kníh. V liste stálo:

„Nech vás Boh odmení za všetku vašu prácu, najmä za hlbokú lásku, s ktorou dávate najavo udalosti súvisiace s Garabandalom. Nech sa posolstvo Matky Božej dostane do sŕdc ľudí skôr, než bude neskoro. Ako výraz radosti a vďačnosti vám Svätý Otec praje udeliť svoje apoštolské požehnanie.“

Matka Tereza z Kalkaty

Matka Tereza (1910-1997) sa prvýkrát dozvedela o týchto javoch v roku 1970 a neskôr napísala, že „Od začiatku som mala pocit, že udalosti boli autentické. Albánska zakladateľka so záujmom sledovala udalosti v Garabandale a osobne sa stretla s tromi vizionármi, pričom si s Conchitou udržiavala obzvlášť blízky a dlhodobý vzťah. Keď Svätá cestovala do New Yorku, často sa stretávala s Conchitou, ktorá tam žila.

Matka Tereza, ktorá dôverne poznala udalosti, ako aj protagonistov, neváhala počas cirkevného procesu zjavenia podporovať vždy, keď to bolo možné, a to až do takej miery, že jej oddanosť Garabandalu až do smrti bola nepochybná. Poradila Conchite pri opakovaných príležitostiach, pričom v skutočnosti zanechala písomné svedectvo. V roku 1980 Matka Tereza napísala list Conchite o otázke, ktorú by mala položiť biskupovi zo Santanderu v súvislosti so zákonnosťou oznamovania posolstiev. Matka Tereza teda povzbudila Conchitu, aby sa úplne podriadila prelátovi, bez ohľadu na to, čo môže žiadať. Matka Tereza požadovala, aby Conchita slepo poslúchala hierarchiu, pričom jej pripomenula, že poslúchať biskupa vo všetkých veciach je najlepší spôsob, ako pomôcť kánonickému procesu zjavení. Conchita, ktorá sa vždy správala týmto spôsobom, verne dodržiavala rady mníšky.

Matka Tereza je taktiež krstnou mamou Conchitiných detí.

„Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu, potom prečo sa máte báť toho, čo príde? Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest, pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí.“

18.3.1985 Panna Mária v Medžugori

Autor: Natália Senderáková

Zdroje:

  1. https://www.zivcakova.sk/garabandal-spanielsko/
  2. https://www.garabandalthemovie.com/en/
  3. Garabandal: Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus, Francisco Sanchez-Ventura y Pascual, 2021

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

podporte nás sdzr

Ak sa chcete dozvedieť viac o zjaveniach v Garabandale odporúčame vám túto knihu: https://www.zachej.sk/produkt/35645/garabandal/

Prečo by ste o zjaveniach v Garabandale mali vedieť aj vy 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

4 Responses

  1. Spätné upozornenie: Program na týždeň
  2. Pochválený buď Ježiš Kristus!
    Naozaj výborne ste urobili, že ste zablokovali film o Garabandale, aj dokumentárny film o Garabandale, ktorí bol donedávna voľne prístupný, a mohli si to pozrieť všetci. Teraz iba tí, ktorí sa prihlásia, zaregistrujú. Máte nato právo. Aspoň donútite mnohých, ktorí si chcú film pozrieť, prihlásiť sa a vytvoríte si klientélu. Rozumné a praktické, šikovné. Nech sa Vám aj naďalej darí.
    S Pánom Bohom

  3. V tento najdôležitejší sviatočná deň som i dovolil poslať môj preklad knihy od o. Laffineura Hviezda na hore. Predpokladám, že po filme dnes večer mnoho ľudí bude chcieť získať ďalšie informácie o Garabandale. V Slovenskom jazyku ich nie je mnoho. Určite bude preklad knihy vhodnou ďalšou informáciou popri knihe, ktorú vydalo vydavateľstvo Zachej. Priznám sa, že práve táto kniha ma podnietila, aby som ja osobne hľadal informácie o zjavení v Garabandale. Ja preklad knihy ponúkam všetkým , kto prejaví o ňu záujem. Prosím, aby ste ju „posunuli“ záujemcom. S pozdravom Jozef Kušnier

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás