Koniec časov -Piotr Glas

piotr glas sdzr

Aký bude náš ,,posledný let“ a čo od neho môžeme očakávať? Prečo si otec Piotr Glas tak veľmi uctieva Máriu a pozýva k tomu aj nás? Ako budú vyzerať Máriiny sluhovia a ako naopak budú vyzerať falošní ctitelia? Na tieto a mnohé iné otázky odpovie v prednáške Piotr Glas s pomocou úžasnej knihy spred 400 rokov od svätého Ľudovíta Máriu Grigniona. 

Otec Piotr nás všetkých pozýva na úžasný let, ktorý bude trvať dovtedy, dokým bude chcieť Boh. Kapitánom letu bude Panna Mária. Budeme v bezpečných rukách, lebo len Jej môžeme veriť. 

,,Bez Márie nepotrebujem vo svojom živote už nič viac hľadať. Iba Ona je jediná, ktorú považujem za najvernejšieho sprievodcu vo svojom živote.“ – o.Glas 

Posledné pristátie letu musí každý z nás prežiť sám. Pri poslednom pristátí nám nikto nebude hovoriť, čo máme robiť. Nikto nás nebude držať za ruku. Budeme úplne sami, bez nikoho. Ale bude tam Ona. V tom momente, keď sa postavíme pred Boha, nám bude ukázaný celý náš život. Všetko zlé, čo sme spáchali od narodenia, budeme mať pred očami. Keď budeme stáť pred ním zahanbení, možno Bohu povieme, aby s nami robil, čo on chce. Avšak Ona bude pri nás stáť. V tej chvíli bude odhalená holá pravda, prechádzajúca do bolesti. Ona pri nás bude stáť a vtedy si môžeme byť istí, že Jej Syn nám podá ruku. 

Nechoďme tam, kde nie je Ona. Nechoďme tam, kde sa k nej ľudia neprihovárajú. Ona je najväčšou zárukou všetkého. Prostrednica všetkých milostí. Obľubenkyňa Ducha Svätého. 

Sv. Tomáš Akinský: ,,Každý, kto hovorí pravdu, bez ohľadu na to, pred kým stojí, je neporaziteľný.“ 

Na nás kresťanov bude vyvíjaný obrovský tlak, budú na nás hovoriť všetko zlé. Ale Ježiš hovorí: ,,Nebojte sa, som s vami.“ My sa často modlíme, máme aj slzy na krajíčku, ale Mária nie je v nás. Aby sme Ju mali, to niečo stojí, nie je to zadarmo. Čo je zadarmo, to za nič nestojí. Čo je lacné, to sa rýchlo rozpadne. Nebudeme platiť peniazmi, ale budeme platiť vysoké ceny v rodinách, v priateľstvách, vo farnosti, ale týmto sa nemusíme trápiť. Démoni sa trasú, pretože vedia, že ak sa staneme nevoľníkmi Márie, sluhom je zaplatené. Lenže my nie sme Jej sluhami, sme Jej otrokmi. A otroci nemajú zaplatené nič, robia to zadarmo. Toto je najlepší let, aký si môžeme priať

MÁRIA A JEJ DÔLEŽITÁ ÚLOHA 

panna mária sdzr

,,Mária príde s druhým príchodom Krista, pretože Boh túži, aby ľud odhalil Máriu na konci čias. Ona sa hlboko ukrývala na tomto svete v pokore. Mária je bezpečnou priamou a Nepoškvrnenou cestou vedúcou k plnému spojeniu s Ježišom Kristom. Duše, ktoré majú žiariť svätou žiarou, nájdu Ježiša iba skrze Ňu. Kto môže nájsť Máriu bez toho, žeby ju hľadal, a kto ju hľadá bez toho, žeby ju poznal? Nehľadáme a netúžime po tom, čo nepoznáme. Mária je Kráľovná, ktorá trpela. V týchto posledných časoch musí Mária zažiariť viac, ako kedykoľvek predtým. Svojím milosrdenstvom, svojou mocou a milosťou. Musí zažiariť proti nepriateľom Božím. Musí zažiariť milosťou, aby podržala chrabrých bojovníkov a verných služobníkov Ježiša Krista, bojujúcich za Jeho záujmy. A nakoniec sa Mária musí stať strašná pre diabla a jeho prívržencov ako armáda v boji zoradená do šíkov, najmä v tých posledných časoch. Lebo diabol dobre vie, že má málo času na záhubu duší, a preto každým dňom zdvojnásobuje svoje úsilie. Čoskoro vyvolá strašné prenasledovanie a nastaví strašné pasce verným služobníkom a pravým deťom Panny Márie. Posledný boj medzi Máriou a Satanom, najmä počas týchto posledných a krutých diablových prenasledovaní sa každým dňom budú zväčšovať, až do doby kráľovstva antikrista. Boh ustanovil len jedno nepriateľstvo, ktoré potrvá až do konca sveta (medzi ženou a hadom). Pokora Matky diabla upokoruje viac, ako Božská moc.“ (texty z knihy od sv. Ľudovíta z Montfortu).

Pokora Satana zabíja. Nedokáže vystáť, že Mária ho má zničiť. Diabol sa bojí viac jedného Jej vzdychu za dušu, ako všetkých modlitieb svätých. Moc Márie nad všetkými diablami zažiari najmä v posledných časoch. Ona si v tejto chvíli povoláva deti, výber je na Nej. Nemôžeme Jej povedať nie. 

AKO BUDÚ VYZERAŤ MÁRIINY SLUHOVIA? 

 • Budú ohnivým plameňom
 • Budú Pánovými sluhami, ktorí všade zapália oheň Božej lásky
 • Budú ako ostré šípy v ruke Mocnej Panny na prebudenie nepriateľov
 • Budú ako Léviho synovia, dôkladne očistení v ohni veľkých skúšok a pevne spojení s Pánom
 • Ponesú zlato lásky o svojich srdciach, kadidlo modlitby vo svojich dušiach a myrhu umŕtvovania vo svojich telách
 • Budú všade Kristovou ľúbeznou vôňou pre malých a prostých, zatiaľ, čo budú vôňou smrti pre veľkých, bohatých a pyšných tohto sveta
 • Budú ako hrmiace a poletujúce oblaky v jemnom vanutí Ducha Svätého 
 • Budú rozsievať dážď Božieho slova a večného života 
 • Nebudú sa trápiť pre nič, zahrmia proti hriechu a zadunia proti svetu 
 • Zasiahnu diabla i jeho prívržencov 
 • Pobodnú svojim dvojsečným mečom Božieho Slova všetkých, ku ktorým budú poslaní 
 • Budú apoštolmi posledných časov, ktorých Pán obdarí výrečnosťou i silou konať zázraky a dobiť slávne víťazstvo nad nepriateľmi 
 • Budú bez starostí medzi ľuďmi a medzi duchovnými 
 • Budú mať strieborné krídla holubice, aby mohli s čistým úmyslom na Božiu slávu a na spásu ľudí duší zalietať tam, kde ich Duch Svätý pošle
 • Na miestach, kde budú kázať, zanechajú iba lásku, ktorá je naplnením Zákona 
 • Budú pravými učeníkmi Ježiša Krista, budú kráčať po stopách Jeho chudoby, pokory, pohŕdania svetom a Jeho lásky 
 • Budú vyučovať úzku cestu, Božiu cestu podľa čistej pravdy 
 • Nebudú mať z nikoho strach, nebudú brať ohľad na osobu, nebudú sa báť nijakého smrteľníka 
 • V ústach budú mať dvojsečný meč Božieho Slova, na pleciach zakrvavenú štandardu kríža, v pravej ruke kríž a v ľavej ruke ruženec 

,,Hľa toto sú veľkí muži, ktorí prídu. Vyformuje ich Mária z príkazu najvyššieho. Aby rozšírili Jeho vládu i na bezbožníkov, modloslužobníkov, moslimov.“

,,Opravdivý mariánsky ctiteľ neslúži tejto vznešenej Kráľovnej z chamtivosti a z vypočítavosti, ani nie pre časné, či večné, telesné, či duchovné dobro. Slúži Jej jedine preto, lebo Ona si zasluhuje, aby Jej ako i Bohu v Nej slúžili. Nemiluje Máriu preto, že mu dáva nejaké dobro, ale jedine preto, že je milovania hodná.“

,Už teraz vidím zúrivosťou sa trasúce zvery, ktoré svojimi diabolskými zubami budú chcieť roztrhať toto dielo alebo ho aspoň pochovať v tmách a tichu truhlice“

(- úryvky z knihy a citácie od sv. Ľudovíta)

podporte nás sdzr

Vtedy, keď sa do niečoho rozhodneme ponoriť celý, tí zlí na nás vyceria ruby, ale nezľaknime sa, sú to len skúšky. Vtedy odpadne hmla a znova uvidíme realitu tohto sveta. Mária nás osvieti a pomôže nám, ale len vtedy, ak lipneme k zmene. Chce to zmenu života. Vtedy sa na nás Satan vrhne, ale Boh neustále pripomína: ,,Nebojte sa!“ Všetko, čo môžeme dať Bohu, dávame Mu rukami Márie. Otcovi Bohu sa klaniame, zasväcujeme vo všetkom, ale iba skrz Matku Máriu. A vtedy sme slobodní. Je to neopísateľný pocit, úžasný pocit. Presne toto nás uzdraví a už nebudeme musieť navštevovať psychológov, lebo si nevieme dať rady. Žiadne lieky nepomôžu. Pomôže jedine Mária. Potrebujeme Máriu. Potrebujeme Jej silu i pomoc. 

,,Keď sa postavíš pred letiace guľky, tak sa nečuduj, že ťa zasiahnu.“ – hovorí o. Glas v kontexte s tým, že ľuďom chýba ochrana. Ochrana Matky, Pomocnice. 

,,Táto nábožnosť je ľahkou, krátkou, dokonalou a spoľahlivou cestou.“ (sv. Ľudovít) Táto nábožnosť dáva veľkú vnútornú slobodu. Život bez strachu. A to neznamená robiť si, čo chceme, musíme byť poslušní svojim nadriadeným, najmä Bohu. 

FALOŠNÁ ÚCTA K BOŽEJ MATKE 

Žijeme v nej. Vnucujú nám ju. Ide o to, že sami žijeme v bubline. Pomodlili sme sa ruženec, zasvätili sme sa Jej, odovzdali sme sa Jej a aj napriek tomu sa nám nedarí. 

,,Ak teda ustanovujeme spoľahlivú pobožnosť k Presvätej Panne, robíme to len preto, aby sme čo najlepšie položili základy pobožnosti k Ježišovi Kristovi. Aby sme poskytli prirodzený a bezpečný prostriedok ako nájsť Pána Ježiša. Tu je to, čo vám dávam: prirodzený a bezpečný prostriedok. Ak by nás táto pobožnosť k Presvätej Panne odďaľovala od Ježiša Krista, museli by sme Ju odvrhnúť ako diablove mámenie.“ 

,,Či môže niekto úprimne povedať, že miluje a cti si svätú Pannu zatiaľ, čo svojimi hriechmi neľútostne bodá, preráža, križuje a uráža Jej Syna Ježiša? Takto zneužívať pobožnosť k Presvätej Panne je strašnou svätokrádežou.“sv. Ľudovít 

Sv. Hyacinta: ,,Koľko duší ide denne do pekla. Padajú do ohňa ako snehové vločky.“

Pobožnosť je nevyhnutná na to, aby sme dokonale našli Pána Ježiša. Aby sme ho mohli nežne milovať a verne mu slúžiť do konca svojho života. 

Sv. Ľudovít vymenúva znaky falošných ctiteľov: 

– Sú to ctitelia kritickí, škrupulózni, poverčiví, nestáli, pokryteckí, vypočítaví a egoistickí

 • Kritickí ctitelia – sú obyčajne pyšní učenci, vzdelaní teológovia. Nedôverčiví ľudia, ktorí síce vo svojom vnútri prechovávajú úctu k Panne Márii, ale kritizujú skoro všetky spôsoby tejto pobožnosti. Spochybňujú všetky zázraky a udalosti. Neznášajú pohľad na jednoduchých a pokorných ľudí, zbožne kľačiacich pred oltárom alebo pred obrazom Panny Márie. 
 • Škrupulózni ctitelia – sú tí, ktorí sa obávajú, že si uctievaním Matky zneuctia Syna. Nežiadajú si, aby sa často hovorilo o Presvätej Panne a aby sa často k Nej utiekalo. Robia komédiu z nášho náboženstva. Všetko, čo hovoria, používajú proti úcte k Márii. Je to nebezpečné, je to prefíkanou pascou Zlého pod zámienkou väčšieho dobra. 
 • Vonkajší ctitelia – sú tie osoby, ktorých všetka pobožnosť k Márii spočíva iba vo vonkajších spôsoboch. Vychutnávajú iba vonkajšiu stránku tejto pobožnosti. Vôbec nevedú vnútorný život. Rýchlo sa odmodlia množstvo ružencov, chodia na sv. omše, ale to všetko bez pozornosti. Robia všetko ,,dobré“ bez zmeny svojho života. 
 • Domýšľaví ctitelia – sú hriešnici oddávajúci sa svojim vášniam. Pod rúškom kresťanstva ukrývajú pýchu, lakomstvo, nečistotu či nespravodlivosť. Pokojne spia vo svojich zlozvykoch pod zámienkou, že sú mariánskymi ctiteľmi. Sľubujú si, že nezomrú bez spovede, a že nebudú zatratení. V ničom nemajú najmenšiu snahu. Toto nemá nič spoločné s odovzdaním sa Panne Márii. 
 • Nestáli ctitelia – raz sú rozpálení vykonať všetko v službe k Božej Matke a raz sa všetko začína odznova. Sú premenliví. 

,,Je lepšie nebrať na seba toľko pobožnosti, ale konať radšej menej s veľkou láskou a vernosťou proti vôli sveta, diabla i vlastného tela.“ 

 • Pokryteckí ctitelia – pokrytectvo je strašná duchovná nemoc. Zakrývajú svoje hriechy a hriešne zvyky plášťom vernej Panny Márie. Raz prisahajú pred Bohom a neskôr otvoria pornografické stránky. 
 • Vypočítaví ctitelia – utiekajú sa k svätej Panne iba preto, aby vyhrali nejaký spor, aby unikli nebezpečenstvu, aby sa uzdravili, kvôli problémom v rodine a množstvu ďalších vecí.
 • Samoľúbi ctitelia – tí, ktorí všetko robia iba pre seba. 

Prídu turbulencie, bude s nami hádzať, ale o.Piotr nám pripomína: ,,Nebojte sa. Ste v bezpečných rukách, nič sa vám nestane. Nič sa vám nestane, keď zostanete otrokmi Panny Márie. Nič sa nestane bez Jej vedomia.“ 

Musíme neustále konať, nemôžeme sa len tak prizerať, lebo všetko sa dostáva do záhuby. Urobme krok vpred, pretože už je najvyšší čas. Teraz je čas na pevný pokrm. Musíme duchovne vyrásť. Musíme potlačiť všetky zmysly a otvoriť srdcia. Bude to ťažké, bude to bolieť. Satan nás bude prenasledovať, ale Piotr Glas nás pozýva k Márii – k najvyššiemu miestu. Mária nás chce zdvihnúť na vyššiu úroveň, kde predtým mlčala, ale dnes už nemlčí. Dnes na nás kričí zo všetkých síl. 

,,Vráťťe sa k môjmu Synovi. Zmeňťe svoj život. Čiňťe pokánie. Oddajte sa úplne môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Potom vás nestiahne žiaden falošný oheň, žiadny falošný prorok. Budete mať dar, ktorým rozpoznáte zlo.“ 

,,Keď sa staneš otrokom Panny Márie, Ona ti dá svoju vieru.“ (sv. Ľudovít)

ONLINE RELÁCIU PIOTR GLAS – KONIEC ČASOV SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás