Kňazi Kuffa a Kramara o morálnosti vakcín. Kto má pravdu?

otec Kuffa

Kňaz Marián Kuffa najprv žiadal premiéra o eticky nezávadné vakcíny, neskôr vyhlásil, že ak nebudú dostupné, tak sa nedá zaočkovať. Martin Kramara zas vysvetľuje, že hovoriť o výhrade vo svedomí a odmietať vakcíny pre ich spojitosť s potratom je nemiestne. Kto má pravdu?

Na Slovensku sa v týchto dňoch (konečne) rozprúdila debata o morálnosti vakcín proti koronavírusu. Vo väčšej miere ju otvoril známy katolícky kňaz Marián Kuffa, na ktorého reagoval hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Musím priznať, že mi je potešením, že tentoraz môžem čitateľom Štandardu sprostredkovať slovenskú a nielen zahraničnú debatu.  

Výzvy Mariána Kuffu

Minulý týždeň v stredu sa na internete objavil list kňaza Mariána Kuffu, ktorý adresoval premiérovi Eduardovi Hegerovi. Kuffa v ňom premiéra prosí, aby zabezpečil to, že sa u nás bude dať zaočkovať morálne nezávadnou vakcínou. Teda takou, pri ktorej výrobe, vývoji, alebo testovaní neboli použité bunkové línie z potrateného dieťaťa.

Kuffa za takúto (podľa Charlotte Lozier Institutu správne) označuje čínsku vakcínu s názvom Sinopharm. Tá bola schválená aj Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a očkuje sa ňou napríklad v susednom Maďarsku. Ak by zabezpečenie takejto vakcíny nebolo možné, Kuffa Hegera žiada, aby štát povolil zaočkovať sa ňou v Maďarsku. Takýmto spôsobom by sa podľa neho odstránila prekážka vo svedomí, ktorú majú viacerí kresťania a jednoducho by sa tak dala zvýšiť zaočkovanosť populácie. 

V neposlednom rade, Kuffa v liste varuje pred povinným očkovaním a žiada premiéra, aby nedovolil, „aby sa niekto zneužitím hrubej sily čo i len pokúsil znásilniť telo, rozum, aj dušu“. Takéto konanie by podľa neho bolo začiatkom morálnej prehry pre každého, kto by sa naň odhodlal. Známy kňaz to vníma ako „úradné schválenie začiatku novej totality – tej liberálnej“.

Keďže Kuffa nedostal žiadnu odpoveď a Heger sa v médiách viackrát vyjadril, že podporuje povinné očkovanie, rozhodol sa napísať aj druhý list. Ten je už okrem premiéra adresovaný aj vláde, katolíckym biskupom a celému Slovensku. Kuffa v ňom oznamuje, že ak bude vyhlásené povinné očkovanie vakcínami, ktoré nie sú morálne nezávadné, tak ho odmietne. „Robím tak z dôvodov svojho svedomia. A som pripravený za to znášať aj akékoľvek sankcie a následky.“

Kuffa uvádza dva druhy dôvodov. Svedomie a Nótu Kongregácie Náuky viery o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19 uvádza ako náboženské dôvody. Nemožnosť legálne sa zaočkovať vakcínou Sinopharm v Maďarsku a nevyslyšanie jeho predchádzajúcej výzvy ako svetské dôvody.

„Ja nie som proti očkovaniu. Som proti očkovaniu, ktoré neberie ohľad na svedomie,“ zakončil svoj list Marián Kuffa.

Reakcia Martina Kramaru

Aj keď v texte to priamo nepriznáva, z kontextu sa zdá, že práve Kuffove listy primäli hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru napísať vlastné vyjadrenie k očkovaniu proti koronavírusu. Kramara si vo svojom texte kladie dve otázky: (1.) Možno si proti vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí? a (2.) Je primerané odmietať vakcíny kvôli ich spojeniu s abortom? Vo vyhlásení ponúka na obe otázky rovnakú odpoveď: Nie.

Čo sa týka výhrady vo svedomí, Kramara píše, že tú si nemôžeme uplatniť, pretože očkovanie podľa neho vo svojej podstate nie je zlé, a preto nemá prečo trápiť naše svedomie. Ako príklad uvádza pravidlá cestnej premávky, ktoré v sebe tiež nenesú žiadne zlo, a preto si nikto nemôže uplatniť výhradu vo svedomí na jazdenie autom na ľavej strane cesty.

V otázke odmietnutia vakcín je Kramarovým hlavným argumentom veľká vzdialenosť medzi potratom a vakcínou, pričom vysvetľuje, že mnoho produktov, ktoré denne používame, ako napríklad elektronika, oblečenie či podľa neho aj väčšina liekov, má tiež vzdialenú spojitosť so zlom, no ich požitie tiež nie je hriechom. „Ak by sme takisto prísne, ako niektorí posudzujú vakcíny proti COVID-19, posudzovali všetko ostatné, museli by sme nielen prestať užívať bežné lieky, ale v podstate aj opustiť spoločnosť a vrátiť sa k pestovaniu vlastných potravín, výrobe vlastného oblečenia, samozrejme, bez strojov, a tak ďalej,“ píše Kramara. Na záver ešte dodáva, že „je vecou Cirkvi, nie hocikoho, definovať mieru toho, čo je prijateľné a čo je neprijateľné pre túto spojitosť“.

Aj keď väčšinová spoločnosť pri Kuffovom vyjadrení pravdepodobne zdvihne obočie, zatiaľ čo pri Kramarovom uznanlivo pokýve hlavou, zdá sa mi, že hodnotenie by malo byť opačné.

Očkovanie ako morálne neutrálne konanie?

Vo vyjadrení Martina Kramaru sa totiž, na rozdiel od Kuffu, nachádza viacero vecí, s ktorými sa nedá súhlasiť. Začnem však s tými, s ktorými sa súhlasiť dá. Určite sa dá súhlasiť s tým, že človek sa má snažiť čo najlepšie formovať svoje svedomie a ak to nerobí, tak za to nesie vinu. Súhlasím tiež s tým, že ak sa niekto dá zaočkovať, nepácha tým hriech. Tiež je pravdou, že vakcíny nie sú vyrobené z buniek potratených detí a spojitosť so zlom je tam výrazne vzdialenejšia. A tiež je pravda, že mnoho produktov, ktoré denne používame má väčšiu či menšiu spojitosť so zlom a v mnohých prípadoch je takmer nemožné odstrániť ju.

A teraz k tým problematickejším častiam v Kramarovom texte. Určite sa nedá súhlasiť s tým, že na očkovanie súčasnými vakcínami sa nedá uplatniť výhrada vo svedomí. Takáto výhrada totiž existuje vo viacerých štátoch USA, ktoré akceptujú aj výhrady z náboženských dôvodov. Potvrdenie o uplatnení výhrady vo svedomí udeľujú viaceré diecézy a Národné katolícke bioetické centrum sídliace v USA na svojej internetovej stránke k tomu dokonca poskytuje aj vzorové tlačivo.

No čo je ešte dôležitejšie, ako hodnotovo neutrálne očkovanie proti koronavírusu nevidí ani samotná Kongregácia pre náuku viery, ktorá v už spomínanej Nóte o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19, konkrétne v 5. bode, píše: „Tí, ktorí popri tom všetkom z dôvodov svedomia odmietajú vakcíny vyprodukované s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratených plodov…“ Ak by bolo očkovanie súčasnými vakcínami skutočne morálne neutrálne a nedala by sa na ne použiť výhrada vo svedomí, ako to píše Kramara, prečo by potom Kongregácia pre náuku viery vo svojom stanovisku takúto možnosť pripúšťala? A prečo by na inom mieste v tom istom dokumente písala, že vakcinácia musí byť dobrovoľná?

Preto nesedí ani Kramarov príklad, v ktorom prirovnal vakcináciu s pravidlami v cestnej premávke. Vakcíny pre svoje síce vzdialené spojenie s potratom totiž nie sú morálne neutrálne. Navyše, vakcinácia aj pre možné vedľajšie účinky nielen môže, ale priam musí byť predmetom osobného zvažovania. Práve preto sa nemôže, na rozdiel od pravidiel cestnej premávky, uplatniť na všetkých rovnako.

Vzdialená spolupráca so zlom

Taktiež sa nedá súhlasiť s Kramarovým tvrdením, že odmietať vakcíny pre svoje spojenie s potratom je neprimerané. Už v predchádzajúcom odseku som ukázal, že možnosť odmietnuť vakcínu pre jej spojenie s potratom pripúšťa aj samotná Kongregácia pre náuku viery a mnohé iné cirkevné osobnosti a inštitúcie. Z toho jasne vyplýva, že primeranosť, respektíve neprimeranosť očkovania má, aj napriek vysokému odporúčaniu zaočkovať sa, vyhodnotiť každý človek sám. Zdá sa samozrejmé, že v úplne inej situácii je pri zvažovaní mladý, zdravý človek, ktorý má omnoho nižšie riziko, že by prípadná nákaza mala v jeho prípade vážne následky, ako sedemdesiatročný starec s pridruženými ochoreniami, ktorý sa nachádza v najrizikovejšej skupine. (Pre rozsah článku ponechajme bokom možný protiargument o spoločnom dobre).

Ešte problematickejší je však argument, z ktorého Kramara toto svoje tvrdenie odvodzuje. Kramara tvrdí, že spolupráca so zlom sa nedá úplne vylúčiť, čo ilustruje na viacerých príkladoch. Mnohé z nich však podľa mňa dokazujú opak toho, čo tvrdí, a jeden je, zdá sa, nepravdou. Tým sporným výrokom je, že „podobným spôsobom boli testované takmer všetky bežne používané lieky“. Tento argument je v debate okolo morálnosti vakcín pomerne bežný, no v skutočnosti sa zdá, že nie je pravdivý a dnešným jazykom by sme ho preto mohli označiť za hoax.

podporte nas - prispevky
podporte nas – prispevky

Asi najznámejším textom v katolíckom prostredí, ktorý tvrdí to čo Kramara, je článok od amerického kňaza Matthewa P. Schneidera s názvom If Any Drug Tested on HEK-293 Is Immoral, Goodbye Modern Medicine (Ak sú všetky lieky testované pomocou HEK-293 nemorálne, tak dovidenia moderná medicína) [HEK-293 je označenie bunkových línií pochádzajúcich z obličky potrateného dieťaťa, pozn. red.]. Jeho autor tvrdí, že hľadal spojitosť medzi HEK-293 a bežne užívanými liekmi a došiel k záveru, že až na jeden prípad majú všetky z dvadsiatky najpredávanejších liekov v USA spojitosť s bunkovou líniou z potratených detí (vrátane napríklad aspirínu či ivermektínu). O tom, že tento článok silne zarezonoval a mnohí prebrali jeho tvrdenia, svedčí aj prípad istej vojačky americkej armády, ktorej bolo na jeho základe dokonca odmietnuté využiť v otázke očkovania výhradu vo svedomí.

Schneiderovo tvrdenie však vo svojom článku vyvracia Paul Casey, lekár s teologickým vzdelaním, ktorý tvrdí, že po prečítaní Schneiderovho článku mu volalo viacero pacientov odmietajúcich vakcíny kvôli ich spojeniu s potratom a pýtali sa na lieky, ktoré dlhodobo užívajú. Keď sa na ne Casey bližšie pozrel, zistil, že na bunkových líniách HEK-293 bol zo všetkých, ktoré skúmal, testovaný len jeden, nedávno vyvinutý liek na cukrovku, ktorý však bolo ľahké nahradiť morálne nezávadnou alternatívou.

Aby som to skrátil, Casey vo svojom článku popisuje, že okrem použitia bunkových línií z potratených detí existuje mnoho iných spôsobov, ako testovať lieky, a preto je nepravdepodobné, že by všetci výrobcovia používali len tento jeden spôsob. Okrem toho ukazuje, že Schneider pri vyhľadávaní informácií nesprávne použil slovo testovanie, a preto sa do jeho tabuľky dostali aj lieky, ktoré boli na HEK-293 testované aj pri všelijakých iných pokusoch. Vďaka tomu Schneider vyhodnotil ako lieky, ktoré majú spojitosť s potratenými deťmi aj vtedy, ak sa na HEK-293 niekedy testovala len niektorá z hlavných zložiek lieku. Inak povedané, nemuselo ísť o testy, ktoré sa vykonávajú pri výrobe lieku, ale o hocaké iné testy, kde bola použitá niektorá z látok nachádzajúcich sa v ňom. Schneider tak napríklad zaradil na svoj zoznam aj liek s názvom TUMS, ktorého hlavná zložka uhličitan vápenatý bol dvakrát použitý pri laboratórnom teste, kde boli použité aj bunkové línie HEK-293. Netestoval sa však liek, ale ďalší potenciál použitia uhličitanu vápenatého v poľnohospodárstve.  

Vráťme sa však ku Kramarovej argumentácii. Ďalšie príklady, ktoré uvádza, ako napríklad elektronika či textil, no mohli by sme dodať aj kávu či čokoládu, ho usvedčujú z toho, že v spoločnosti je pomerne bežné odmietnuť hoc len vzdialenú spoluprácu so zlom. Inak povedané, ak je možné odmietať oblečenie, kávu či čokoládu, ktoré nie sú fair trade, prečo by malo byť nemožné odmietať aj vakcíny, ktoré sú zaťažené vzdialeným zlom potratu?

Napokon, o otázke vzdialenej spolupráci so zlom som už dávnejšie napísal článok, ktorý zhrnul debatu amerických akademikov o tejto veci. Z neho mi stále rezonuje výzva profesora Pakaluka, ktorý tvrdí, že ak je pravdou, že bunkové línie z potratených detí sa bežne používajú nielen v medicíne, ale aj v potravinárstve či drogérii (dokonca sa to propaguje ako humánnejšia metóda oproti používaniu buniek zo zvierat), tak to neznamená, že máme voči tomu rezignovať, ale naopak, že predchádzajúca rezignácia bola chybou.

CELÝ ČLÁNOK SI MÔŽETE PREČÍTAŤ TU: https://dennikstandard.sk/150229/kuffa-a-kramara-o-moralnosti-vakcin-kto-ma-pravdu/

Pripájame k článku všetky vyjadrenia súvisiace s touto témou. Otvorený list o. Mariána Kuffu, vyjadrenie Martina Kramaru, vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery a výňatok z Katechizmu Katolíckej cirkvi o svedomí. Názor nech si každý čitateľ spraví sám.

Otvorený list o. Mariána Kuffu premiérovi SR, vláde, biskupom i celému Slovensku

VEC

Vyhlásenie – proti povinnému očkovaniu – otvorený list

Vážený pán premiér SR, vláda SR, vážení biskupi, Slovensko…

Dňa 8.12.2021 som napísal návrh pánu premiérovi SR, ako by bolo možné na Slovensku legálnym spôsobom umožniť  tej skupine nezaočkovaných ľudí, ktorí majú výhradu vo svedomí, prístup aj k iným – eticky bezchybným  vakcínam. Nenásilným a čestným spôsobom by sa tak zvýšila zaočkovanosť, možno aj bez nákladov pre štát.  Do dnes na to nezareagoval. Naopak, verejne v týchto dňoch viacnásobne v médiách  povedal, že podporí povinné očkovanie. Len s doterajšími vakcínami?

Som hlavný „šéf“ všetkých našich zariadení. Umožnil som v nich každému dať sa zaočkovať, tak ako to požadoval štát, verejne niektorí biskupi, tak ako to pripúšťa – ale len za určitých okolností a podmienok – aj vatikánska „Nóta“ z 21.12.2020. Drvivá väčšina našich ľudí je zaočkovaná (viac, ako 90 %). Svoj názor na vec a postup svojho konania som nezverejňoval, aby som ľudí nedoplietol a nezneistil. Nikomu som svoj postoj však nevnucoval. Je to vec môjho svedomia. Úctivo preto prosím, aby neznásilňoval nikto ani mňa. 

Keďže sa to už utajiť nedá, a chcem predísť pohoršeniu, nuž vysvetľujem tu svoj postoj a konanie. Mojim cieľom nie je konflikt vyvolať. Naopak, navrhujem ako mu predísť. Je ešte stále čas sprístupniť ľuďom s výhradou svedomia aj vakcíny – eticky bezchybné. Kompetentných  týmto o to úctivo prosím. Čo ak sa tak nestane? 

 Nuž : 

Týmto listom Vám úctivo, ale s bolesťou v srdci vopred oznamujem, že ak úradne vyhlásite povinné zaočkovanie vakcínami – nie eticky bezchybnými, ja toto očkovanie odmietnem. Robím tak z dôvodov svojho svedomia. A som pripravený za to znášať aj akékoľvek sankcie a následky.

Dôverujem Bohu a verím, že mi v tom pomôže.

Zdôvodnenie:

  • náboženské: 

– Prikazuje mi tak moje svedomie.

– Dovoľuje mi to vatikánsky dokument z Kongregácie pre náuku viery  – zo dňa 21.12.2020. A naopak, tento dokument zakazuje komukoľvek mi to vnucovať.

  • svetské:

– Už niekoľko mesiacov sa bezvýsledne, legálne a úradným spôsobom snažím o zaočkovanie v Maďarsku, s vakcínami – eticky bezchybnými, schválenými WHO.

– Dňa 8.12.2021 som bezvýsledne aj o túto pomoc požiadal písomne premiéra SR.

Chcete, nech sa na to díva celý národ, ako sa mi vládna moc „v priamom prenose“ pokúsi znásilniť moje telo, rozum i dušu? Dôverujem Bohu. Verím, že mi dá tú silu odolať.

Kto toto znásilnenie na mne bude páchať, alebo ho podporí, možno len zbabelým mlčaním, práve morálne prehral. Pomôže takto úradným spôsobom odštartovať nástup novej totality – tej liberálnej. A na tom ja odmietam spolupracovať.

Ja nie som proti očkovaniu. Som proti očkovaniu, ktoré neberie ohľad na  svedomie.

S úctou

Marián Kuffa

správca farnosti Žakovce

Na vedomie: 

Rím.kat.biskupstvo, Sp. Podhradie – Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. je rímskokatolícky pomocný biskup a diecézny administrátor Spišskej diecézy

VYJADRENIE TKKBS – MARTINA KRAMARU V SÚVISLOSTI S VÝHRADOU SVEDOMIA A OČKOVANÍM

Aktuálne otázky kladené v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Bratislava 20. decembra (TK KBS) Keďže na Tlačovú kanceláriu KBS sa čitatelia obracajú s rozličnými otázkami, ktoré sa týkajú očkovania, pripravili sme niekoľko vysvetlení, ktoré budeme priebežne aktualizovať.

Možno si voči vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí?

Nie. Výhrada vo svedomí sa týka takého konania, ktoré je vo svojej podstate zlé. Preto ho niekto odmieta, hoci by ho k tomu nútili. Keď ide napríklad o vykonanie potratu alebo eutanázie, môžeme hovoriť o výhrade vo svedomí pre lekára či zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa na tom odmieta podieľať. Očkovanie ako také však vo svojej podstate zlé nie je. Ak ho niekto odmieta, nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí. Takisto v prípade, ak niekto odmieta prijímanie do rúk. Nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí. 

V tejto súvislosti treba dať správnu mieru aj skutočnosť, že vlastné svedomie nemožno klásť kedykoľvek a akokoľvek nad zákony a pravidlá, ktoré platia v spoločnosti. Lebo aj svedomie sa môže mýliť. Ak nie je správne formované, môže sa stať úzkostlivým či škrupulóznym alebo naopak, môže zostať zaslepené alebo umlčané. V takýchto prípadoch nevynáša správne úsudky. O svedomie sa treba starať a omyly svedomia nie sú vždy bez viny! Jedine nezavinená „nevedomosť hriech nečiní“. Ak človek nadobudnutie primeraného poznania pre svoje svedomie zanedbal, či už z lenivosti, tvrdohlavosti, ľahostajnosti (…), tak sa nerozhoduje a nekoná správne a je vinný aj pred Bohom, hoci sa rozhodoval a konal na základe svojho svedomia. Svedomie nemá principiálne morálne „absolutórium“. Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu, ale zároveň je každý človek povinný sa o svoje svedomie starať a formovať ho – katolík v súlade s učením Cirkvi!

Ak sa niekto rozhodne, že bude jazdiť vľavo v takej krajine, kde všetci jazdia vpravo, nemôže sa odvolávať na slobodu svedomia. Hoci o tom, na ktorej strane vozovky sa jazdí, nerozhoduje Sväté písmo ani katechizmus, ale je to vec spoločenskej dohody. Správne formované svedomie túto spoločenskú dohodu rešpektuje, a nepokúša sa nad ňu vyvyšovať. Ak by sme chceli parafrázovať Sväté písmo, v tomto prípade sa dáva „cisárovi, čo je cisárovo“. Štát určuje pravidlá, ktoré pokladá za nevyhnutné pre chod spoločnosti, a veriaci ich rešpektujú, ak sú morálne dobré alebo aspoň neutrálne. Môžu ich odmietnuť iba vtedy, ak sú principiálne nemorálne. 

Je primerané odmietať vakcíny kvôli ich spojeniu s abortom?

Nie. Mnohokrát bolo objasnené, že spojenie s abortom je natoľko vzdialené, že v danej situácii nikto, kto sa nechá zaočkovať, nepácha hriech. Aj táto skutočnosť súvisí so správnym formovaním svedomia. Lebo vo svete, v ktorom žijeme, žiaľ, nie je možné dosiahnuť absolútnu nespojitosť s hriechom pri všetkom, čo robíme. Ako kresťania sa usilujeme, aby táto spojitosť bola čo najmenšia. Zároveň v pokore chápeme, že ju nie sme schopní na 100 percent odstrániť. Lebo čokoľvek kupujeme, od nášho oblečenia, cez benzín do auta, cez telefóny a počítače, cez potraviny, nápoje, atď., môže mať, a neraz preukázateľne má určitú spojitosť s hriešnym konaním druhých ľudí, a to aj veľmi vážnym, s konaním bezohľadným voči ľudským životom alebo voči ľudskej dôstojnosti. Stačí si prečítať o kobaltových baniach, kde sa ťažia suroviny na výrobu súčiastok zariadení, prostredníctvom ktorých čítame články na internete… Alebo sa zamyslieť nad tým, ako dodnes profitujeme z práce otrokov – v minulosti i súčasnosti.

Vakcíny (ako napr. Pfizer alebo Moderna), ktoré sa u nás často používajú, nie sú vyrobené z buniek potrateného plodu. Pri ich testovaní boli využité látky veľmi vzdialeno súvisiace s bunkovou líniou vypestovanou z tkaniva odobratého pred desiatkami rokov z potrateného plodu. Podobným spôsobom však boli pri vývoji testované takmer všetky bežne používané lieky. 

Ak by sme takisto prísne ako niektorí posudzujú vakcíny proti covid19 posudzovali všetko ostatné, museli by sme nielen prestať užívať bežné lieky, ale v podstate aj opustiť spoločnosť a vrátiť sa k pestovaniu vlastných potravín, výrobe vlastného oblečenia, samozrejme bez strojov, atď. 

Potraty bude Cirkev vždy odmietať. A vždy bude žiadať, aby aj testovanie liečiv nemalo s nimi spojitosť. Zároveň je vecou Cirkvi, nie hocikoho, definovať mieru toho, čo je prijateľné a čo je neprijateľné pre túto spojitosť: lebo nulová spojitosť so zlom v našom živote, žiaľ, neexistuje. Snažíme sa ju minimalizovať, nevieme ju však na 100 percent odstrániť. 

_
Martin Kramara
hovorca KBS 

Zdroj: tkkbs

Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19

Otázka použitia vakcín je vo všeobecnosti často v centre nástojčivej výmeny názorov na fóre verejnej mienky. V ostatných mesiacoch prišli na túto Kongregáciu viaceré žiadosti o vyjadrenie mienky ohľadom použitia niektorých vakcín proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, vyvinutých s použitím v procese výskumu a výroby bunkových línií, ktoré pochádzajú z tkanív získaných z dvoch abortov, ktoré sa odohrali v minulom storočí. Zároveň boli v masmédiách rozličné vyjadrenia biskupov, katolíckych združení a expertov, ktoré sa medzi sebou líšili, a niekedy si aj protirečili, a vyvolali tak pochybnosti ohľadom morálnosti použitia týchto vakcín.

K tejto téme už jestvuje dôležité vyjadrenie Pápežskej akadémie pre život – pod názvom „Morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov“ (5. júna 2005). K danej matérii sa vyjadrila aj táto Kongregácia v inštrukcii Dignitas personae (8. septembra 2008) (por. č. 34 a 35). V roku 2017 sa Pápežská akadémia pre život vrátila k danej téme vydaním nóty. Tieto dokumenty už ponúkajú niektoré všeobecné usmerňujúce kritériá.

Keďže v rozličných krajinách sú už k dispozícii na distribúciu a následné podanie prvé vakcíny proti COVID-19, táto Kongregácia chce ponúknuť niekoľko indikácií na objasnenie tejto záležitosti. Nemieni vynášať súdy o bezpečnosti a účinnosti týchto vakcín – tieto sú síce eticky relevantné a nevyhnutné, avšak ich zhodnotenie je kompetenciou biomedicínskych výskumníkov a liekových agentúr –, ale len uvažovať o morálnom aspekte použitia tých vakcín proti COVID-19, ktoré boli vyvinuté z bunkových línií pochádzajúcich z tkanív získaných z dvoch plodov potratených nie spontánnym spôsobom.

1. Ako hovorí inštrukcia Dignitas personae, v prípadoch použitia buniek pochádzajúcich z umelo potratených plodov na vytvorenie bunkových línií pre použitie vo vedeckom výskume, „existujú diferencované zodpovednosti“[1] spolupráce na zle. Napríklad, „v podnikoch používajúcich bunkové zložky nedovoleného pôvodu nie je zodpovednosť tých, čo rozhodujú o zameraní produkcie rovnaká ako zodpovednosť tých, čo nemajú žiadnu rozhodujúcu moc“[2].

2. V tomto zmysle, keď nie sú k dispozícii eticky bezchybné vakcíny proti COVID-19 (napríklad v krajinách, kde nie sú dané k dispozícii lekárom a pacientom vakcíny bez etických problémov, alebo v ktorých je ich distribúcia sťažená kvôli osobitným podmienkam skladovania a prepravy, alebo keď sa v tej istej krajine distribuujú rozličné typy vakcíny, ale zo strany zdravotníckych autorít sa občanom nedovoľuje vybrať si vakcínu, s ktorou sa dajú zaočkovať), je morálne akceptovateľné použiť vakcíny proti COVID-19, u ktorých sa použili bunkové línie z umelo potratených plodov v ich výskumnom a výrobnom procese.

3. Základný dôvod na to, aby sa použitie týchto vakcín považovalo za morálne prípustné je, že typ spolupráce na zle (pasívna materiálna kooperácia) vykonaného abortu, z ktorého pochádzajú samotné bunkové línie, je zo strany toho, kto používa vakcíny, ktoré sú z nich odvodené, vzdialený. Morálna povinnosť vyhnúť sa takejto pasívnej materiálnej kooperácii nie je zaväzujúca, ak existuje vážne nebezpečenstvo, akým je inak nezadržateľné šírenie vážneho patogénneho činiteľa[3]: v tomto prípade pandemické šírenie vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19. Preto tu treba uvažovať tak, že v takomto prípade možno použiť všetky očkovania uznané ako klinicky bezpečné a účinné – s istým vedomím, že použitie takýchto vakcín neznamená formálnu spoluprácu na aborte, z ktorého pochádzajú bunky použité pri výrobe týchto vakcín. Treba však zdôrazniť, že morálne dovolené použitie týchto typov vakcín, na základe konkrétnych podmienok, ktoré ho takým robia, nemôže samo o sebe znamenať legitimizovanie, čo aj nepriame, praxe abortu, a predpokladá opozíciu voči tejto praxi zo strany tých, ktorí ich používajú.

4. Vskutku, dovolené použitie takýchto vakcín nezahŕňa a nesmie zahŕňať akýmkoľvek spôsobom morálne schvaľovanie používania bunkových línií pochádzajúcich z umelo potratených plodov[4]. Žiada sa teda – tak od farmaceutických spoločností, ako aj od vládnych zdravotníckych agentúr – aby sa produkovali, schvaľovali, distribuovali a ponúkali eticky prijateľné vakcíny, ktoré nebudú vytvárať problémy vo svedomí – tak pre zdravotníckych pracovníkov, ako ani pre tých, ktorí majú byť zaočkovaní.

5. Zároveň sa javí ako evidentné praktickému úsudku, že vakcinácia nie je, spravidla, morálnou povinnosťou, a preto musí byť dobrovoľná. V každom prípade, z etického hľadiska, morálnosť vakcinácie závisí nielen od povinnosti starať sa o vlastné zdravie, ale aj od povinnosti dbať o spoločné dobro. Pri absencii iných prostriedkov na zastavenie epidémie alebo aj len na jej predídenie, toto spoločné dobro môže odporúčať vakcináciu, predovšetkým na ochranu tých najslabších a najviac vystavených nebezpečenstvu. Tí, ktorí popri tom všetkom, z dôvodov svedomia, odmietajú vakcíny vyprodukované s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratených plodov, musia vynaložiť úsilie, aby inými ochrannými prostriedkami a vhodnými spôsobmi správania zabránili tomu, že sa stanú prenášačmi infekčného činiteľa. Osobitným spôsobom sa musia vyhnúť každému riziku pre zdravie tých, ktorí nemôžu byť zaočkovaní z klinických alebo iných dôvodov, a ktorí sú tými najzraniteľnejšími.

6. Napokon je tu aj morálny imperatív pre farmaceutický priemysel, pre vlády a pre medzinárodné organizácie, aby garantovali, že vakcíny, účinné a bezpečné zo zdravotného hľadiska, ako aj eticky prijateľné, budú dostupné aj pre najchudobnejšie krajiny, a to spôsobom, ktorý nie je pre ne príliš nákladný. Nedostatok prístupu k vakcínam by sa inak stal ďalšou príčinou diskriminácie a nespravodlivosti, ktorá odsudzuje chudobné krajiny k tomu, aby naďalej žili v zdravotníckej, ekonomickej a sociálnej núdzi.[5]

Najvyšší Veľkňaz František, pri audiencii udelenej 17. decembra 2020 podpísanému prefektovi Kongregácie pre náuku viery, preskúmal túto nótu a schválil jej zverejnenie.

Dané v Ríme, v sídle Kongregácie pre náuku viery 21. decembra 2020, na liturgickú spomienku sv. Petra Kanízia.

Luis F. kard. Ladaria SJ, prefekt

J. Ex. Mons. Giacomo Morandi, titulárny arcibiskup Cerveteri, sekretár

[1] Kongregácia pre náuku viery, Inštrukcia Dignitas personae (8. dec. 2008), č. 35; AAS (100), 884.

[2] Tamtiež, 885.

[3] Porov. Pápežská akadémia pre život, Morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek získaných z umelo potratených ľudských plodov, 5. júna 2005.

[4] Kongregácia pre náuku viery, Inštrukcia Dignitas personae, č. 35: „Ak nedovolené konanie pripúšťajú zákony regulujúce zdravotnícky a vedecký systém, treba zaujať odstup od neblahých aspektov takéhoto systému, aby nevznikol dojem istej tichej tolerancie či akceptovania závažne nemorálneho konania. Vedie to totiž k zväčšovaniu ľahostajnosti, ba až k súhlasu, s ktorým sa na takéto konanie hľadí v niektorých lekárskych a politických kruhoch.“

[5] Porov. František, Príhovor dobrovoľníkom a priateľom Farmaceutickej banky, 19. sept. 2020.

Zdroj: tkkbs

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI O SVEDOMÍ

1778 Morálne svedomie je úsudok rozumu (iudicium rationis), ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, (1749) ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. Človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridŕžať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Človek vníma a poznáva príkazy Božieho zákona úsudkom svojho svedomia:

„Svedomie je zákon nášho ducha, ale presahuje ducha; dáva nám príkazy a znamená zodpovednosť a povinnosť, strach a nádej,… Je poslom toho, ktorý nám hovorí akoby cez závoj vo svete prírody, ako aj vo svete milosti, ktorý nás poučuje a riadi. Svedomie je prvým zo všetkých Kristových zástupcov.“

1782 Človek má právo konať podľa svedomia a slobodne, aby mohol osobne urobiť morálne rozhodnutia. „Preto nie je dovolené nútiť [človeka], aby konal proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolené mu prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, (2106) najmä v náboženskej oblasti.“

1787 Človek sa niekedy nachádza v situáciách, ktoré spôsobujú, že morálny úsudok je menej istý a rozhodovanie je ťažké. Musí však vždy hľadať to, čo je správne a dobré, a rozoznávať Božiu vôľu (1955) vyjadrenú v Božom zákone.

1788 Aby to človek dosiahol, snaží sa vysvetľovať fakty skúsenosti a znamenia čias pomocou čnosti rozvážnosti, (1806) rady rozvážnych ľudí a s pomocou Ducha Svätého a jeho darov.

1789 Niektoré pravidlá platia vo všetkých prípadoch:

— Nikdy nie je dovolené robiť zlo, (1756) aby z toho vzniklo dobro.

— „Zlaté pravidlo“: (1970) „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12) .

— Láska sa vždy prejavuje úctou k blížnemu (1827) a rešpektovaním jeho svedomia: (1971) „Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi“ (1Kor 8,12) . „Dobré je… [nerobiť] nič, čo pohoršuje tvojho brata“ (Rim 14,21) .

Zdroj: Katechizmus Katolíckej cirkvi

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás