Kardinál Sarah vystúpi na Mladifeste v Medžugori

Tohtoročný 32. festival mládeže v Medžugorí sa bude konať od 1. do 6. augusta pod heslom „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19:16)

Program tohtoročného Mladifestu, ​​na rozdiel od toho minuloročného, ​​bude pozostávať z dopoludňajšieho a popoludňajšieho programu (modlitba, pieseň s medzinárodným orchestrom a zborom, katechéza, svedectvá) a večerného programu (ruženec, Eucharistia, adorácia, modlitba pri sviečkach, modlitba pred krížom, celovečerný film komunity Cenacolo …).

Kardinál Sarah vystúpi na Mladifeste v Medžugori 1

Veľký počet cirkevných hodnostárov sa očakáva aj tento rok, čo nám potvrdil medžugorský farár P. Marinko Šakota.

Omše budú celebrovať: kardinál Robert Sarah, apoštolský nuncius arcibiskupa Bosny a Hercegoviny Luigi Pezzuto, arcibiskup Tadeusz Wojda, biskup Guido Gallese a provinciál františkánskej provincie Bosny a Hercegoviny P. Miljenko Šteko.

„Príchod kardinála Saraha, arcibiskupa Luigiho Pezzuta a Tadeusza Wojdu ako aj biskupa Gallesa spolu s provinciálom P. Štekom na Mladifest je veľká udalosť a veľká radosť pre nás všetkých. Mladí ľudia sú šťastní, keď vidia, že sú s nimi pastieri, a pastieri sú šťastní, keď vidia toľko mladých ľudí, ako sa modlia a chvália Pána“, uviedol P. Marinko Šakota, ktorý nemá očakávania ohľadom počtu mladých na tohtoročnom Mladifeste. Uviedol, že „toľko, koľko mladých príde, toľko je vítaných“.

Medžugorský farár, P. Marinko Šakota, opäť priblížil mladým ľuďom to, čo je na Mladifeste najdôležitejšie.

„Mladifest v Medžugorí je skutočne zvláštnym a skutočne zázračným zážitkom viery a modlitby. Všetko, čo sa na tomto modlitebnom stretnutí stane – počnúc predstavením národov, modlitbou ruženca na Podbrde, rannými modlitbami, katechézou, svedectvami, speváckym zborom a orchestrom, dobrovoľníkmi, večerným modlitebným programom, ružencom, Eucharistiou, adoráciou, modlitbami pri sviečkach, procesiami so sochou Panny Márie, vystúpeniami komunity Cenacolo, adoráciou na Križevaci o piatej hodine ráno – všetky tieto udalosti majú taký charakter, že povznášajú a rozmaznávajú dušu, kŕmia ju zdravým duchovným jedlom, naplnia ju zvláštnym pokojom a zvláštnou radosťou a povzbudzujú, aby sme pokračovali v živej viere a modlitbe a kráčali s Pannou Máriou a s Ježišom v každodennom živote.

Kardinál Sarah vystúpi na Mladifeste v Medžugori 2

Preložené a spracované podľa: https://radio-medjugorje.com/vijesti/medjugorje/fra-marinko-sakota-o-mladifestu-mise-ce-slaviti-kardinal-sarah-nadbiskupi-wojda-i-pezzuto-biskup-gallese/?fbclid=IwAR3i83lQmJpBvXDvyZt8mSD4XiO7pI_q8nQR4VQTbmgMh5oXtrRMhRH9o1A

Kardinál Sarah vystúpi na Mladifeste v Medžugori 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás