Jozef Maretta – Duchovný boj, znaky a znamenia, 2. časť Grzegorz Bliźniak – fatimské posolstvá, výzva na modlitbu a pokánie

o. Maretta, Blizniak

Hostia: Jozef Maretta, Grzegorz Bliźniak

Téma: Duchovný boj, znaky a znamenia, fatimské posolstvá, výzva na modlitbu a pokánie.

o. Jozef Maretta:

V knihe Genezis sa píše, že znak chráni hriešnika. Kain, ktorý zabil svojho brata, dostal od Boha na čelo znamenie, aby ho ochránil.

Po potope sveta sa medzi zemou a nebom objavila dúha ako znamenie Božej dobroty a láskavosti. 

Keď padli Izraeliti do zajatia v Egypte, Boh sprevádzal ich vyslobodenie opäť znakmi a znameniami desiatich rán.

Prechod cez Červené more symbolizoval prechod od smrti do života. Izraeliti potom obnovili znak, ktorý nosili na svojom tele. Mužovia na znak zmluvy boli obrezaní. Sám Ježiš prijal na ôsmy deň svojho pozemského života tento znak.

Cez Ježišovo zmŕtvychvstanie už niet muža a ženy, niet slobodného a ženatého, všetci sme jedno v Kristovi Ježišovi. My máme obriezku srdca. Máme byť znakom pre tento svet. Ďalšími krásnymi znakmi sú sväteniny, napr. obrúčka na prste, snubný prsteň, ruženec alebo posvätený krížik na hrudi. Nosme sväteniny so sebou, majme ich vo svojej blízkosti na stenách našich príbytkov, pri našom vchode v nádobke so svätenou  vodou. Chránia nás pred útokmi zlého.

Božie slovo nám hovorí, Mk 13, 22-23: „Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.“ My sme vyvolení, blízki Bohu, Bohom milovaní. Nebuďme tí, ktorí súhlasíme s falošnými znameniami.

Prijmime a obklopme sa znakmi, ktoré sú blízke Božej dobrote.

Otázka: Aký je váš názor na uzdravenie rodových koreňov v slúžení sv. omše za rodinu a zomrelých príbuzných?

 – Je dobré sláviť sv. omšu za zosnulých, ktorí sú v očistci a taktiež sláviť sv. omšu s úmyslom preťať zlý vplyv predkov. To, čo ide k nám od predkov nezaslúžene. Ale nie uzdravenie nejakého koreňa. Tu by sme šli do niečoho, čo je mimo náuky Cirkvi.

Otázka: Čo je alternatívna hudba a aký máte na to názor?

– Hudba môže byť tipu new age, ktorá deformuje podvedomie a potom metalová alebo tvrdá hudba, ktorá cez texty a spôsob melódie nás taktiež otvára k zlému.

Otázka: Prečo sa tak málo hovorí o prítomnosti a pôsobení satana?

– O čom je Cirkev? O tom, aby chválila a slávila Boha! Toto je dôležité! Rozprávať o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel, vstal zmŕtvych a je oslávený! Áno, treba aj spomenúť, že je tu protivník, ktorý prehral a ktorý do druhého slávneho príchodu bude šarapatiť. Ale to nemá byť niečo, čo je najdôležitejšie. On je porazený. 

Otázka: Aký máte názor na satanistické ružence? Treba ich zneškodniť?

– Neexistujú satanistické ružence, existuje len pomôcka na modlenie ruženca, ktorá môže obsahovať znaky, ktoré sú blízke satanizmu. Čo s takouto matériou? Démon sa chce nejakým spôsobom dostať ku nám, aby zviedol vyvolených. Takže nezahadzujte ružence do koša, najmä ak boli niekedy použité na modlitbu. Ale zároveň, ak máte to poznanie, tak tú matériu spáľte.

Otázka: Je pravda, že človek, ktorý má sexuálnu skúsenosť pred svadbou, je prekliaty?

– Každé sexuálne zjednotenie mimo manželstva – teda nielen pred svadbou – vovádza do prekliatia. Božie slovo nám o tom rozpráva.

Otázka: Môžu sa kupovať symboly napr. kríže aj v obchodoch akým je New Yorker?

– Samotný kríž nie je svätenina. Matéria nie je nositeľom duchovna. Matéria sa stáva sväteninou po posvätení, skrze modlitbu Cirkvi.

Otázka: Moja mama si všimla, že sused má čudné spôsoby, v záhradke má sochu čiernej opice, ráno vychádza pred záhradku a spieva mantru. Máme podozrenie, že sa zaoberá čiernou mágiou. Inak chodí do kostola, aj na sv. prijímanie.

– Mnohokrát, žiaľ, sú ľudia, ktorí prichádzajú do chrámu a ich život mimo chrám nie je v zhode s kresťanstvom. Určite ak niekto spieva mantru a klania sa nejakej opici alebo niečomu podobnému nie je v zhode s Cirkvou. Môže seba i nás voviesť do neistoty. Ako sa brániť? Tým, čo urobil Pán Ježiš na kríži. Odpúšťať a žehnať. Žehnať tým, ktorí nejakým spôsobom by nám mohli ubližovať a žehnať tomu, čo koná. A určite nebyť sympatizantmi takýchto skutočností.

Otázka: Ako si mám vysvetliť, keď sa v noci nemôžem pohnúť, že ma niečo dusí, škrtí… Hovoria, že je to nočná mora. Je to strašné.

– Ľudovo povedané – uľahnutie – ak niekto zažíva takéto veci, povzbudzujem nenechať to tak. Dohodnite si stretnutie s autoritou Cirkvi.

Otázka: Keď sa nám stane urieknutie, pritom použijeme svätenú vodu, modlitbu, ale urieknutie je také silné, že nám svätená voda nepomôže. Čo máme robiť?

– Mám skúsenosť, že pomáha svätená voda, ale ak by pretrvávali tie problémy, znovu stretnúť sa s kňazom, prediskutovať všetko. Tá svätená voda je svätenina. Exorcismus exorcismov je svätá spoveď. Takže sviatostná komunikácia, posilniť seba samého cez sviatosti, ktoré nám Boh dáva v Cirkvi.

Otázka: Čo má robiť manželka, ktorá chodí každý deň do kostola a žije s manželom alkoholikom, ktorý je neveriaci a tým ničí celú rodinu?

– Má milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Keď je to veriaca osoba a manžel je v otroctve hriechu a ničí. Teda má mu dávať čo najviac lásky, sprostredkovať pokoj domova.

Otázka: Veríte na „z očí“? Ako sa má človek brániť pred neprajníkmi?

– Ľudový pojem „z očí“, Cirkev nazýva ovplyvnenie cez pohľad.  Ak máte takúto skúsenosť, tak som rozprával už a zopakujem. Nerobiť si žiadne uhlíkové vody alebo niečo podobné, nenosiť červený náramok, ale radšej nosiť so sebou svätenú vodu a po takejto skúsenosti pridať modlitbu: „V mene Ježiša Krista odpúšťam a žehnám tým, ktorí mi vedome, či nevedome ublížili.“

o. Grzegorz Bliźniak:

13. júla 1917 Panna Mária predpovedala strašné vojny, VOSR, prenasledovanie Cirkvi, svätého Otca a povedala, že keď sa ľudstvo neobráti, príde požiadať o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Sv. otec Benedikt XVI., keď ešte nebol pápežom, ale kardinálom, dostal otázku, čo môže viac povedať o zjaveniach Panny Márie vo Fatime. Odpovedal veľmi zaujímavo: „Choďte do Akity, tie zjavenia vám vysvetlia všetko.“ V zjaveniach Panna Mária hovorí o III. svetovej vojne, ktorá bude tak strašná, že jedna tretina ľudstva prestane úplne existovať. Tieto zjavenia sú uznané Cirkvou. V nich sa ďalej hovorí aj o veľkej kríze v Cirkvi. Kňazi budú útočiť proti kňazom, kardináli proti kardinálom a práve týchto časov sme sa my dnes dožili. Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedeje, lebo je to najväčšia kríza od počiatku Cirkvi. Chýba živá viera. Kríza je kvôli heréze, ktorá vošla do Cirkvi. Veľa kňazov a biskupov hovorí: „Nie je podstatné, v čo veríš, je len jeden Boh. Nezáleží, či si budhista, hinduista, katolík, či protestant. Najpodstatnejšie je, aby si bol dobrým a tolerantným človekom.“ Čiže toleruj všetko, hriechy, ktoré sú vo svete, nikoho nenapomínaj, nikoho nesúď a daj iným žiť.  

Keby stačilo byť len dobrým človekom, aby sme sa dostali do neba, tak narodenie Pána Ježiša, jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, by boli úplne zbytočné. Načo by bol Kristov kríž, jeho umučenie, keby stačilo byť dobrým človekom?

Práve dnes je veľmi moderné na západe Európy hovoriť, že my, katolíci a moslimovia máme jedného Boha. Je to najväčšia hlúposť, aká môže existovať, pretože my, kresťania, veríme v Boha, ktorý je Bohom Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, ktorý sa v určitej etape histórie zjavil vo telení Božieho Syna, ktorý pre naše vykúpenie si vzal telo z Panny Márie a stal sa človekom. Spolu s Otcom poslal Ducha Svätého. My veríme vo Svätú Trojicu. Náš Boh je v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý.

Boh moslimov je vymyslený človekom.

Ale máme takých veľkých teológov na západe, ktorí sa nám snažia povedať, že to je ten istý Boh. Niekoľko mesiacov bežala v televízii jedna ukážka, dali do nej aj nášho pápeža Františka, kde vystupoval on, spolu s predstaveným moslimov, s predstaveným hinduistov, aj židov, že veríme v toho istého Boha, že máme byť k sebe dobrí, všetci sme si navzájom bratmi, ale o Ježišovi a o jeho krvi, ktorou nás vykúpil, nepadlo ani jedno jediné slovo.

To je tá heréza! To je ten nedostatok viery, ktorý ničí Cirkev z vnútra.

Vo Fatime prichádza anjel a prináša Eucharistiu! Telo a Krv Pána Ježiša. Padá na tvár a ukazuje nám, že nemáme bez Eucharistie pravú vieru. Boh je živý, pravdivý a úplne prítomný iba v katolíckej Cirkvi.

V druhom fatimskom tajomstve nás Panna Mária prosila o modlitbu ruženca a o pokánie. Žiadala o 5 prvých sobôt a o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Rusko doposiaľ nebolo zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ján Pavol II. mal tento zámer. On veľmi chcel, ale tak ho odhovárali a vystrašili, že nedokončil toto zasvätenie.

Bolo niekoľko pokusov zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Dva pokusy mal Pius XII., Pavol VI., Ján Pavol II. 3 krát. Ale žiaden pápež sa priamo neodvážil zasvätiť Rusko. Najďalej zašiel Ján Pavol II. Keď zasväcoval svet na námestí sv. Petra, 25. marca 1984 pred originálnou sochou Panny Márie, ktorá bola privezená z Fatimy, povedal tieto slová: „Zasväcujem ti celý svet, všetky krajiny a všetky národy, o ktorých zasvätenie si prosila…“ Či mohol spraviť viac? Veľmi ťažko povedať. Pápež v danom momente však spravil všetko, čo mohol. 

Panna Mária nám dáva prostriedky na záchranu sveta:

1.) Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

2.) Modlitba svätého ruženca.

3.) Päť prvých sobôt, ako vynáhrada urážok voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Keď pozeráme na to, čo sa deje vo svete, vo vnútri Cirkvi, v rodinách, tak v perspektíve fatimského jubilea, ktoré sa pomaly končí, by niekto mal hovoril o pokání a obrátení. Svet, v ktorom žijeme, sa ženie do záhuby. Žijeme pred najväčšou skúškou. Nikto o nej nehovorí. 

Pápež Ján Pavol II. povedal, že fatimské posolstvo je dnes viac aktuálne ako pred 100 rokmi. Dnes sú na svete také formy urážania Boha a vojen proti Bohu, o ktorých pred 100 rokmi ľudia nemali ani poňatia. Celá mašinéria proti Bohu, proti človeku, proti viere, je oveľa viac zorganizovaná ako práve pred 100 rokmi. My si to ani neuvedomujeme. Diabol pred 100 rokmi tiež pôsobil v Cirkvi, ale ako Pavol VI. povedal, vtedy bolo cítiť pach diabla v Cirkvi. No dnes diabol sedí na významných miestach v Cirkvi. Sedí a riadi. Toto je pravda, musíme si to povedať otvorene. 

Sv. Ján Bosco, zakladateľ saleziánov povedal, že peklo je plné kardinálov.

Niekto mi vyčítal, že hlásam náuky, ktoré sú proti Vatikánu. Pýtam sa, ktoré náuky sú proti Vatikánu? To, že Panna Mária prišla vo Fatime a zjavila svoje tajomstvá, sú proti Vatikánu? Nie je podstatné, kto nás počúva a čo si o nás myslí, dôležité je hovoriť pravdu. Dnes je čas veľmi krátky, to už je posledná možnosť pre svet.

Videl som sochu Panny Márie v Trevignano Romano. V rukách biskupa táto socha zaplakala. Biskup tiež zaplakal nad touto sochou a povedal: „Mama, až teraz som uveril.“ Panna Mária musí dnes dávať až také silné znamenia, aby ľudia vôbec uverili. 

Pre dnešný svet existuje ešte záchrana. Je to dodržiavanie 5. prvých sobôt, neustála modlitba sv. ruženca a pokánie.

Celé prednášky je možné si pozrieť v tomto videu!!!

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás