Chmielewski, Stolárik: Požehnajme svoje rodiny

Mons. Stanislav Stolárik-vianoce-pozehnanie

o. Dominik Chmielewski – výzva Nazaret je mojim domovom, viac vo videu:

Vytvorme „Nazaretský dom“, pozvanie k spoločnej 40-dňovej ( začiatok 25. decembra 2020 až do 2. februára 2021) modlitbovej pobožnosti za naše rodiny a domovy.

Prikladáme aj pozvanie o. b. Mons. Stanislava Stolárika, ktorý túto pobožnosť podporuje a krásne opisuje. Boh nech žehná našich otcov biskupov, ktorí sa aj v týchto časoch vedia s nami zjednotiť v modlitbách. Začiatok 25. decembra 2020 až do 2. februára 2021

O.b. Mons. Stolárik: VYTVORME „NAZARETSKÝ DOM“

(25.decembra 2020 až do 2. februára 2021)

každý štvrtok: adorovať Ježiša pred Eucharistiou. Keď to nebude možné v kostole, využite možnosť adorácie prostredníctvom médii.
každý piatok: na záver spoločnej modlitby povzbudzujem uctiť si kríž a učiť tomu aj deti v rodine, dospelí môžu meditovať o utrpení Pána Ježiša, ktorým nás všetkých vykúpil.
každý deň:

  • Modlitba k svätému Jozefovi

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.      Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.  
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

  • Žalm 51 – ako odprosenie za hriechy členov rodiny

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som,
čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože,
ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;
potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

  • Desiatok ruženca s prosbou za konkrétne potreby rodiny, za víťazstvo Panny Márie v našich srdciach
  • Litánie k sv. Jozefovi

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ustanovil ho za pána svojho domu. A za správcu všetkého svojho majetku.

  • Žalm 121 o Božej starostlivosti a ochrane nášho domu

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela.
Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.
Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Modlime sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha Preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

o. b. Mons. Stanislava Stolárika,
Chmielewski, Stolárik: Požehnajme svoje rodiny 1
Chmielewski, Stolárik: Požehnajme svoje rodiny 2
podporte-nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás