Božské srdce Ježišovo – 8 úžasných faktov

1. Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu obsahuje dvanásť prisľúbení Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.  Nastolím pokoj v ich rodinách. Poskytnem im útechu vo všetkých protivenstvách. Budem ich útočiskom v živote, ale osobitne v hodine smrti. Požehnám ich vo všetkom, čo podniknú. Hriešnici nájdu v Božskom Srdci žriedlo a nekonečné more milosrdenstva. Vzbudím horlivosť vlažným … Čítať ďalej Božské srdce Ježišovo – 8 úžasných faktov