Apoštoli posledných čias

kríž a biblia sdzr

Ale akí budú títo služobníci, otroci a deti Márie? Budú ohnivým plameňom, Pánovými sluhami, ktorí všade zapália oheň božskej lásky. (…) – ako ostré šípy v ruke mocnej Panny na prebodnutie jej nepriateľov. Budú ako Léviho synovia. dôkladne očistení v ohni veľkých skúšok a pevne spojení s Pánom. Ponesú zlato lásky vo svojich srdciach, kadidlo modlitby vo svojich dušiach a myrhu umŕtvovania vo svojich telách. Budú všade Kristovou ľúbeznou vôňou pre malých a prostých, zatiaľ čo budú vôňou smrti pre veľkých, bohatých a pyšných tohto sveta. Budú ako hrmiace a poletujúce oblaky v jemnom vanutí Ducha Svätého.

Apoštoli posledných čias 1

Nebudú viazaní na nič ani ničím prekvapení. Nebudú sa trápiť pre nič, ale budú rozlievať dážď Božieho slova a večného života. Zahrmia proti hriechu a zadunia proti svetu. Zasiahnu diabla i jeho privŕžencov. Skrz – naskrz prebodnú dvojsečným mečom Božieho slova – či pre život a či pre smrť – všetkých, ku ktorým budú poslaní Najvyšším. Budú apoštolmi posledných časov, ktorých Pán mocností obdarí výnimočnosťou i silou konať zázraky, a dobyjú slávne víťazstvá nad svojimi nepriateľmi. Budú spávať bez zlata i striebra, ba čo viac bez starostí (…) uprostred ostatných kňazov duchovenstva a kléru. No i tak budú mať strieborné krídla holubice, aby mohli s čistým úmyslom na Božiu slávu a na spásu ľudí zaletieť ta, kam ich Duch Svätý pošle. A na miestach, kde budú kázať, zanechajú iba zlato lásky, ktorá je naplnením zákona. Napokon vieme, že oni budú pravými učeníkmi Ježiša Krista. Budú kráčať po stopách jeho chudoby, pokory, pohŕdania svetom a jeho lásky. Budú vyučovať úzku Božiu cestu podľa čistej pravdy evanjelia, nie podľa svetských zásad. Nebudú mať z nikoho strach, nebudú brať ohľad na osobu. Nikoho neušetria, nebudú počúvať ani sa báť nijakého smrteľníka, hocako mocného. V ústach budú mať dvojsečný meč Božieho slova, na pleciach zakrvavenú štandardu kríža, v pravej ruke kríž a v ľavej ruženec, v srdciach sväté mená Ježiš a Mária a v celom svojom správaní skromnosť a umŕtvovanie Ježiša Krista. Hľa toto sú veľkí muži, čo prídu. Vyformuje ich Mária z príkazu Najvyššieho aby rozšírili jeho vládu i na bezbožníkov, modloslužobníkov a mohamedánov.

Ale kedy a ako sa to stane? …Iba Boh to vie: na nás je, aby sme zmĺkli, prosili, vzdychali a čakali…

Tento úryvok je z knižnej novinky o. Piotra Glasa – Posledné Máriino volanie, ktorú si môžete zakúpiť TU.

Piotr Glas: Posledné Máriino volanie

Apoštoli posledných čias 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás