Terka Gažiová: 5 kameňov Medžugoria

terka sdzr

Panna Mária sa v Medžugorí začala zjavovať 24. júna 1981 šiestim deťom. Každému z nich prisľúbila postupne odkryť 10 tajomstiev. Keď dostanú všetci šiesti po desať zjavení, prestanú sa im denné zjavenia. Potom sa začínajú tieto tajomstvá zo zjavení uskutočňovať. Traja z týchto šiestich (teraz už dospelí ľudia okolo 50 rokov), dostali už všetkých 10 tajomstiev, takže denné zjavenia sa im skončili. Ostatní traja dostali doposiaľ 9 tajomstiev, a im sa ešte Panna Mária zjavuje každý večer o 18:40 (20 minút pred večernou svätou omšou). 

ZÁKLADNÉ POJMY

TAJOMSTVO – Je ich 10. Ak ich všetci dostanú, tieto tajomstvá sa začnú uskutočňovať. 

ZJAVENIE – Znamená príchod Panny Márie k týchto šiestim. Zjavenia majú ešte traja vizionári každý večer. 

POSOLSTVÁ – Správy i krátke materinské rady ako máme prežívať čas na zemi. Posolstvá dáva Panna Mária od začiatku zjavení. 

ČO SA ODOHRÁVA POČAS ZJAVENÍ? 

Vizionári opisujú, že krásu stretnutia je veľmi ťažké opísať ľudskými slovami. Nemožno slovami opísať kúsok raja, ktorý Panna Mária prináša vždy so sebou. Vizionári stále opakujú, že Panna Mária je veľmi krásna. Keď títo vizionári boli ešte deťmi, báli sa jej opýtať – Ako je možné, že si taká krásna? Časom nabrali odvahu a s detskou úprimnosťou sa jej na to opýtali. Ona sa nad otázkou pousmiala a odvetila: ,,Drahé deti, som krásna, lebo veľa milujem.“ 

Pri zjaveniach prichádza v sivých šatách, má biely závoj, čierne vlasy, modré oči. Vždy sa vznáša na oblaku. Prichádza plná lásky a radosti. Ona nám odovzdáva to, s čím ju posiela Nebeský Otec. Je to predovšetkým skúsenosť Božej lásky. Neustále prichádza radostná, šťastná, pretože jej ešte Nebeský Otec dovoľuje prichádzať medzi nás a prihovárať sa za nás.

ODOVZDÁVANIE POSOLSTIEV 

Posolstvá dávala Panna Mária od začiatku zjavení, vtedy ešte malým vizionárom. Takto ich vyučovala, vychovávala. Neskôr dávala Mária posolstvá pre farnosť v Medžugorí. O tejto farnosti sa hovorí, že si ju vybrala preto, lebo tam našla pevnú vieru. Aby ľudia vydávali svedectvo o svojej viere. 

Keď sa vizionári pýtali Panny Márie, prečo si vybrala práve ich, odpovedala: ,,Vybrala som si vás takých, akí ste. Potrebujem vás takých, akí ste. Nevyberám si vždy tých najlepších.“ 

Od roku 1987 začala Panna Mária dávať posolstvá pre celý svet. Dáva ich dodnes, každého 25. v mesiaci. Dáva ich pre všetkých, ktorí chcú kráčať spolu s ňou cestou svätosti. Aj my sme v jej pláne. Všetci, ktorí odpovedajú na jej volanie a snažia sa žiť jej posolstvami, sú v jej pláne. 

Slavko Barbarić – kňaz, ktorý pôsobil v Medžugorí od začiatku zjavení, zomrel v roku 2000 na kopci Križevac, raz povedal jednej z vizionárov, aby vybrala podľa seba najkrajšie posolstvo od Panny Márie. Vizionárka bez váhania odvetila: ,,Keď Panna Mária povie: ,Milujem vás´. Tú lásku, ktorou vyjadrí tie slová, ty cítiš v každej čiastočke svojho bytia. Panna Mária, pri každom slove, ktoré vysvetľuje, je preniknutá takou láskou, nežnosťou, teplom, že sa ti hneď chce žiť to, čo ona hovorí.“ Potom sa tejto vizionárky páter Slavko opýtal, aké je podľa nej najťažšie posolstvo. Ona odvetila: ,,Určite, keď Panna Mária povie: ,Odovzdávajte moju lásku druhým. Milujte sa navzájom mojou láskou – teda Božou láskou.´“ 

podporte nás sdzr

ŠKOLA PANNY MÁRIE 

Medžugorí môžeme povedať, že je školou Panny Márie. Je školou pokoja, školou lásky. Všetci sme pozvaní do tejto školy. Všetci sme ,,spolužiaci“. Máme za úlohu žiť Božou láskou. Táto úloha bude splnená, až keď vydržíme žiť touto láskou do posledného výdychu. Máme najlepšiu Učiteľku, ktorá nám bude pomáhať žiť cestu dokonalosti i svätosti. Mária nás neustále pozýva k modlitbe za úmysel spoznania Božej lásky, za skúsenosť Božej lásky. Ak ju zažijeme, otvoríme si srdce pre Božiu lásku. 

5 HLAVNÝCH POSOLSTIEV – 5 KAMEŇOV MEDŽUGORIA 

Panna Mária sa v posolstvách často opakuje. Nie preto, žeby nemala, čo nové povedať, ale preto, že je MAMA. Deťom nestačí povedať raz. Má s nami ale veľmi veľkú trpezlivosť. Ona nám verí a za každým posolstvom povie: ,,Ďakujem, že ste prijali moje posolstvo.“ Napriek tomu, že Mária vidí našu slabosť i každé dobro, ktoré sme urobili, neustále vkladá do nás novú nádej. 

 1. MODLITBA 

,,Nech bude modlitba ako vzduch, ktorý dýchate.“ Panna Mária 

V posolstvách nás Mária neustále pozýva k modlitbe (najmä sv. ruženec). Pozýva nás modliť sa srdcom. Modlitba srdcom znamená modliť sa z lásky pre lásku. Modliť sa s láskou, mať vzťah s Bohom. Nemáme sa modliť mechanicky, alebo keď niečo potrebujeme. Nemáme robiť výmenný obchod – niečo za niečo. Mária hovorí o priateľstve s Ježišom: ,,Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s Ježišom, žiadna búrka vami neotrasie. Budete pevní v Bohu.“ 

Mária nás tiež učí, aby sme si v našich domoch – rodinách, vytvorili miesto na modlitbu. Kútik alebo oltár, skrátka viditeľné miesto, kde sa stretáme s Bohom. Na viditeľné miesto postaviť kríž – aby bol centrom našich rodín. Pod kríž dať obraz Panny Márie. Mária nás učí, aby sme si pod kríž postavili otvorené Slovo Božie – Písmo Sväté. Položiť tam ruženec (,,Ja budem chrániť vaše rodiny, ak sa spoločne budete modliť ruženec.“ Panna Mária), zapáliť sviečku, svätenú vodu. Ďalej nás Panna Mária pozýva, aby sme každú sobotu kropili naše domácnosti svätenou vodou a pri tom sa modlili modlitbu Verím v Boha. 

My sa často vyhovárame, že nemáme čas na modlitbu. Panna Mária na toto hovorí: ,,Problém nie je čas, problém je láska. Ak niekoho miluješ, máš čas.“ 

,,Modlite sa pod krížom. Z kríža na vás zostupujú veľké milosti.“ (,,A ja, až budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Jn 12, 32)

,,Dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi. Keď ste unavení, chorí, slabí, nevidíte zmysel života, zoberte do rúk ruženec, a uvidíte zázraky. Ruženec je moja najmilovanejšia modlitba. V modlitbe ruženca mi otvorte srdce, a môžem vám pomôcť. Modlitbou svätého ruženca zvíťazíte nad všetkým zlom, ktoré Satan vnáša do katolíckej Cirkvi. Noste ruženec stále so sebou, ako znak, že mi patríte, a Satan vám nemôže ublížiť.“ Panna Mária

 1. SVÄTÉ PÍSMO 

,,Iba jedna jediná pravda je na tomto svete, a to sú slová môjho Syna. Keď nebudete každý deň čítať Písmo Sväté, stratíte zdravý rozum. Vaša viera je slabá, lebo nepoznáte Ježiša. Spoznáte ho len každodenným čítaním Svätého Písma.“ Panna Mária 

Každý deň rozjímať Božie Slovo. Mária nás učí, že každý deň máme začínať Božím Slovom. Aby sme prijali Božie Svetlo, Božiu milosť na smerovanie konkrétneho dňa. Každý deň čítať evanjelium na daný deň. Pred čítaním vzývať Ducha Svätého, aby viedol náš rozum a pomáhal nám prijať a pochopiť, čo od nás Pán chce. Počas dňa sa nanovo vracať k slovám z evanjelia. Premýšľať o týchto slovách a zachovávať ich. Máriina túžba je začínať deň Božím Slovom a končiť deň Božím Slovom – slovami pokoja. Božie Slovo neskončilo pred 2000 rokmi, ono je stále živé, a nanovo sa rodí.  

 1. PÔST 

,,Modlite sa a postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy. Postite sa, zriekajte sa toho, čo je pre vás najmilšie. Pôst žite srdcom.“ Panna Mária 

Pôst je ťažký, no Matka sa ho od nás nebojí žiadať, lebo vie, že ho potrebujeme. Od začiatku zjavení nás pozýva k prísnemu pôstu, v stredu a piatok o chlebe a vode. 

Pôst má niekoľko aspektov, prečo je dobrý: 

 • Je to jednoduchá, silná a veľmi účinná zbraň
 • Posilňuje našu vôľu, pretože nás núti odoprieť si niečo
 • Pôst udržuje duchovnú kondičku, aby sme obstáli v ťažkých skúškach 
 • Pôst nás robí citlivými na Božieho ducha a Božie vedenie – máme viac otvorené oči
 • Pôst otvára srdce, aby sme mohli prijať milosť sviatku, ktorý sa približuje, otvára srdce pre Ježiša 
 • Pôst pomáha uvidieť seba samého v pravde
 1. EUCHARISTIA 

,,Pozývam vás, aby ste sa zaľúbili do Ježišovej Eucharistie.“ Panna Mária 

Panna Mária nás pozýva postaviť Eucharistiu do centra nášho života. Mária chce, aby bol náš život vždy spojený s Ježišom v Eucharistii. Učí nás, aby sme Ježiša vyhľadávali a často prijímali v Eucharistii – ak sa dá, tak každý deň. Taktiež nás naša Matka pozýva, aby sme sa pred sv. omšou modlili k Duchu Svätému, aby otvoril naše srdcia pre Ježiša v Eucharistii. Príprava na sv. omšu je veľmi dôležitá a potrebná. Najlepšie sa na svätú omšu môžeme pripraviť modlitbou ruženca. Tiež po svätej omši nás Mária vyzýva chvíľu zotrvať v pokoji. Zostať v modlitbe na kolenách, adorovať, byť v blízkosti Boha. V Eucharistii prichádza Ježiš do našich sŕdc, preto si to musíme uvedomovať celým bytím. 

 1. SVÄTÁ SPOVEĎ 

,,Pracujte na svojom srdci tak, ako sa pracuje na poli.“ Panna Mária 

Medžugorie je spovedeľnicou sveta. V Matkinej prítomnosti sa nebojíme otvoriť srdcia a vyznať všetko zlo. Mária nás pozýva k pokoju srdca, k odpusteniu (Modliť sa za dar lásky odpustiť tomu, komu mi je ťažké odpustiť). Nemožno mať pokoj v srdci, ak je tam hriech. Keď spáchame ťažký hriech, čo najskôr sa musíme vyspovedať. Pri sv. spovedi nám Boh skrze kňaza dáva stále novú šancu na nápravu, na lepší život v blízkosti Boha i Márie. Pokoj v srdci máme pri troch podmienkach – zmierenie s Bohom, s každým človekom a sám so sebou. Po každej spovedi si dať pevné predsavzatie. 

,,Nebojte sa, ja som stále s vami! Pritúľte sa k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ Panna Mária 

Spracovala: Dominika Knapová

ONLINE RELÁCIU S TERKOU GAŽIOVOU 5 KAMEŇOV MEDŽUGORIA NÁJDETE TU:

PÁTER LEON: 5 KAMEŇOV MEDŽUGORIA:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás