13.4. FATIMSKÝ DEŇ 24 hodinový ruženec za Slovensko z Gaboltova !!POZÝVAME!!


Slovenský Dohovor Za Rodinu Vás pozýva na FATIMSKÝ DEŇ – 24 hodinový ruženec za Slovensko z Gaboltova. Počas celého dňa môžete prichádzať a modliť sa spolu s nami v kostole sv. Vojtecha (starý kostol).

Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy, a je známe veriacim katolíkom na celom Slovensku. Už v roku 1706 jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačuje toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej.

Pred príchodom pátrov redemptoristov tu veľmi požehnane účinkovali diecézni kňazi, ale pre množstvo pútnikov (len na hlavnú púť Panny Márie Škapuliarskej okolo 30000 ľudí), otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč dňa 1. júla 2001 pozval pátrov redemptoristov, aby toto pútnické miesto spravovali. Zveľadiť toto pútnické miesto znamená, nadviazať na všetko, čo tam už bolo vybudované, a nájsť spôsob, ako dané miesto ďalej rozvíjať. Prejavom tohto zveľadenia je aj púť mužov, ktorá sa koná každý rok v polovici augusta (po púti Rómov). Gaboltov je totiž jediné pútnické miesto na Slovensku, kde je možné vidieť mužov, ako sa spolu modlia a chvália Pána, ako spolu prežívajú sv. omšu, ako sa navzájom povzbudzujú vo viere, ako sa v ich srdci zapaľuje láska ku Kristovi.

Všetkých pútnikov srdečne pozývame na púte do Gaboltova, ktoré sú darom i pozvaním láskavého Boha, aby sme vstúpili do jeho prítomnosti a v nej aj zotrvávali. Zároveň veríme a o to sa aj modlíme, aby každý pútnik, ktorý príde do Gaboltova mohol vo svojom živote zrealizovať to známe – per Mariam ad Jesum (skrze Máriu k Ježišovi). Lebo poslaním Panny Márie v dejinách spásy je dať svetu Vykupiteľa a nás k nemu privádzať.

LIVE prenos TU:


Program:

0.00 – SDZR

1.00 – Rytieri Nepoškvrnenej

2.00 – Rodina Panny Márie

3.00 – o.Matúš Marcin

4.00 – Františkáni  páter Ján Kapistrán

5.00 – Pútnické miesto Hájiček

6.00 – Portál Som Katolík

7.00 – o. Peter Petrek Lúčky

8.00 – Sestry sv. Bazila – kláštor Prešov

9.00 – Portál Milión ružencov

10.00 – Litmanová

11.00 – o. Ján Pavlík farnosť Orlov

12.00 – o. Matúš Marcin

13.00 –  Večeradlo Mariánske kňazské hnutie z chrámu bl. Petra Pavla Gojdiča

14.00 – Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce

15.00 – Sestry kongregácie Matky Božieho milosrdenstva

16.00 – Rehoľa kapucínov  Abeland

17.00 – Medžugorie

18.00 – Sestry Congregatio Jesu Jarovnice

19.00 – Ružencové bratstvo Gaboltov

20.00 – Večeradlo Spoločenstva rodín Bardejov

21.00 – Farnosť Lúčky

22.00 – Večerný ruženec so SDZR

23.00 – Rehoľa Redemptoristov Gaboltov


Sledovať a modliť sa naživo môžete na sociálnych sieťach:

Youtube: Slovenský dohovor za rodinu Som Katolík
Facabooku: Slovenský dohovor za rodinu Som Katolík
a sledujte www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Pridajte sa k nám ❤️

vysielanie TU:

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

▶️▶️ Podujatie „24 hod. Ruženec za Slovensko je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás


▶▶▶▶ Úmysly modlitieb – celý 24 hodinový ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na úmysly Panny Márie, za obrátenie hriešnikov a za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

  • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

▶️▶️ Naša práca je závislá od milodarov, ďakujeme za každú podporu, alebo modlitbu: Podporte nás

Nezabúdajme na obrovskú silu modlitby!!! klikni TU: Sila modlitby

❤️❤️Ďakujeme, že nás sledujete!! ZDIEĽAJ+LIKE+pošli ďalej❤️✔️ pomôžte nám ZDIEĽANÍM nech sa nás modlí čo najviac

Ďakujeme ❤ všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 200 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám▶ https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

ruženec

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Platby

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Živé vysielanie 24 hodinového ruženca klikni dolu :⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Živý-prenos v tomto okne:⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
Komentáre DOLU?????????

Vysielanie “24 hodinového ruženca za Slovensko” na Vašej facebook stránke farnosti. Nič jednoduchšie!! Všetko urobíme za Vás!
Chcete sprostredkovať 24 hodinový ruženec za Slovensko s modlitbami biskupov, kňazov, rehoľníkov, katolíckych spoločenstiev,.. vo svojej farnosti????
Oslovte svojho kňaza – správcu farnosti a po jeho súhlase nás môže správca facebook stránky kontaktovať na: sdzr2017@dihattigmail.com

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás