PRÍSĽUBY PANNY MÁRIE PRE TÝCH, ČO SA BUDÚ MODLIŤ RUŽENEC

Sledovatelia Slovenského dohovoru za rodinu veľmi dobre vedia, že organizujeme rôzne modlitebné akcie zamerané na modlitbu svätého ruženca. Viete prečo je táto modlitba po svätej omši tou najlepšou a najúčinnejšou modlitbou? Viete, ako to celé s touto modlitbou vlastne začalo?

Svätý Dominik dostáva z neba mocnú zbraň – ruženec

Benediktíni mali ísť kázať privŕžencom sekty albigéncov aby sa obrátili a vstúpili do pravej Cirkvi, no neboli úspešní, čo Dominika veľmi trápilo. Keď si už nevedel rady, jediné čo mu ostávalo, bola modlitba. Keď sv. Dominik videl, že zločiny ľudí boli prekážkou obráteniu albigéncov, vošiel do lesa pri Toulouse a tam strávil tri dni a tri noci v neustálej modlitbe a pokání. Neprestával žalostiť, plakať a ranami trýzniť svoje telo, dokedy neupokojil Boží hnev až tak, že padol polomŕtvy.

Zjavila sa mu svätá Panna sprevádzaná troma nebeskými kniežatami a povedala mu: „Vieš ty, môj drahý Dominik, akými zbraňami si poslúžila Svätá Trojica k obnove sveta? Ó Pani, Ty to vieš lepšie ako ja, pretože po svojom Synovi Ježišovi Kristovi si ty bola hlavným nástrojom našej spásy. Ona dodala: Vedz, že hlavnou zbraňou bol Anjelský žaltár, ktorý je základom Nového zákona. Preto ak chceš získať pre Boha tie zatvrdlivé srdcia káž môj žaltár (sv. ruženec).“ Svätec sa zodvihol celkom potešený a žiariaci horlivosťou za spásu týchto ľudí a vstúpil do katedrály. Zvučiace zvony zneli prispením anjelov zhromaždiť obyvateľov. Na začiatku kázne sa strhla strašná búrka. Zem sa chvela, slnko sa zatmelo, všetci poslucháči zbledli a rozochveli sa od hromov a bleskov. Ich hrôza vzrástla, keď uvideli ako svätá Panna na obraze vystavenom na čelnom mieste zdvihla ruky trikrát k nebu aby žiadala pomstu Boha proti tým, ktorí sa neobrátia a nebudú sa utiekať k posvätnej ochrane Božej Matky. Nebo chcelo týmito divmi zväčšiť novú úctu svätého ruženca a učiniť ju známejšou. Búrka napokon na modlitby svätého Dominika prestala. Pokračoval vo svojej reči a vysvetľoval jedinečnosť svätého ruženca s takou vrúcnosťou a silou, že obyvatelia Toulouse si ju takmer všetci zamilovali. I zriekli sa svojich omylov a zakrátko došlo v živote mesta k veľkej zmene mravov a života.

Toto zázračné zavedenie svätého ruženca, ktoré má akýsi vzťah k spôsobu, ktorým Boh dal svoj Zákon ľuďom na hore Sinaj, jasne ukazuje vzácnosť tejto Božskej praktiky. Svätý Dominik inšpirovaný Duchom Svätým, poučený svätou Pannou i vlastnou skúsenosťou, zvyšok svojho života kázal svätý ruženec príkladom i živým slovom. V mestách, dedinách, pred veľkými i malými, pred vzdelanými i neučenými, pred katolíkmi i bludármi. Svätý ruženec, ktorý sa denne modlil bol pred kázňou jeho prípravou a po kázni jeho zaľúbenou schôdzkou.

Svätému Dominikovi sa neskôr zjavil sám Pán Ježiš Kristus a povedal mu: „Dominik, som rád, že sa neopieraš o vlastnú múdrosť, ale v pokore sa usiluješ o spásu duší viac, než zaľúbiť sa márnym ľuďom. Mnoho kazateľov brojilo proti ťažkým hriechom, no neuvedomovalo si, že než sa podá ťažko znesiteľný liek, treba urobiť prípravu, aby bol liek osožný a účinný. Preto najprv treba ľudí viesť k zbožnej modlitbe a osobitne k môjmu Anjelskemu žaltáru (sv. ružencu). Až keď sa ho všetci začnú modliť, niet pochýb, že tým, ktorí vytrvajú bude Božská dobrotivosť naklonená. Káž teda môj žaltár.“

Keď kazatelia podľa príkladu svätého Dominika šírili pobožnosť svätého ruženca, v rehoľných rádoch, čo ju praktizovali a v kresťanskom svete kvitla zbožnosť a horlivosť. Avšak keď bol tento dar z neba zanedbávaný zavládli len hriechy a neporiadky.“ (Spracované z knihy sv. Ľudovíta Mária Grigniona: Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca)

podporte nás sdzr

Neskôr dala Panna Mária dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť ruženec:

1️⃣ Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2️⃣ Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3️⃣ Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4️⃣ Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5️⃣ Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6️⃣ Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7️⃣ Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8️⃣ Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9️⃣ Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

? Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi

1️⃣1️⃣ Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

1️⃣2️⃣ Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

1️⃣3️⃣ Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

1️⃣4️⃣ Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

1️⃣5️⃣ Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Ešte stále pochybujete, či sa dnes pomodliť ruženec? ?

Želáme Vám, aby ste zažili veľa milostí prostredníctvom tejto výnimočnej modlitby a taktiež, aby ste sa prostredníctvom rozjímania nad jednotlivými tajomstvami ešte viac priblížili k Bohu.

Pozývame Vás pridať sa v modlitbe k nám! Počas celého mesiaca október sa modlíme nepretržitú reťaz svätého ruženca naživo! Modliť spoločne s nami sa môžete na našej stránke alebo youtube kanáli Slovenský dohovor za rodinu.


Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás