Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – 6. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

6. deň – Odovzdávam Bohu môj duchovný rozvoj

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – video:

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Nech ma vedie tvoj duch, Bože, k hlbokému poznaniu teba, Pane, a k hlbokému poznaniu
seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Natoľko pohŕdam sebou, nakoľko
poznám svoju úbohosť. Viem, že ty, Pane, mi neodmietneš svoju pomoc. […] Odovzdávam sa
celá pôsobeniu tvojej milosti, nech sa vo mne celkom splní tvoja vôľa, Pane (Den. 1326).

Z Knihy proroka Jeremiáša

Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi: „Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam ti oznámim svoj rozkaz.“ Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Ak sa skazila nádoba, ktorú práve formoval, ako to býva s hlinou v hrnčiarových rukách, urobil z nej zas inú nádobu, akú uznal za dobré urobiť. A Pán prehovoril ku mne takto: „Či ja nemôžem, dom Izraela, naložiť s vami tak ako hrnčiar? – hovorí Pán. Áno, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela“ (Jer 18, 1-6).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Deň jasný a krásny, v ktorom sa splnia všetky moje želania, deň vytúžený, ktorý budeš posledný v mojom živote. Teším sa na tento posledný ťah môjho božského Umelca, ktorý urobí na mojej duši. Dodá mojej duši zvláštnu krásu, ktorá ma odlíši od krásy iných duší. Veľký deň, v ktorom sa vo mne utvrdí božská láska! V ten deň po prvý raz zaspievam pred nebom a zemou pieseň nepreniknuteľného Pánovho milosrdenstva. Je to moje dielo a poslanie, ktoré mi Pán predurčil od stvorenia sveta. Aby spev mojej duše bol milý Najsvätejšej Trojici, veď a sám priprav moju dušu, Duch Boží. Vyzbrojujem sa trpezlivosťou a čakám na tvoj príchod, milosrdný Bože. Strašné bolesti a strach z umierania – v takých okamihoch viac ako inokedy dôverujem v priepasť tvojho milosrdenstva a pripomínam ti, milosrdný Ježišu, sladký Spasiteľ, všetky tvoje prisľúbenia, ktoré si mi dal (Den. 825).

Modlitba zasvätenia

Mária, milovaná dcéra Otca, odovzdávam sa ti, aby si ma obetovala Bohu Otcovi. Túžim, aby môj Stvoriteľ, božský Umelec, pôsobil vo mne a ustavične formoval v mojej duši svoje božské črty. Chcem, aby ma čoraz väčšmi pretváral na najkrajšieho z ľudských synov, tvojho syna a môjho brata, Ježiša Krista. Dnes sa chcem zveriť Otcovmu milosrdenstvu, ako ty Mária, aby stvárňovalo celý môj život a urobilo ho krásnym a milým Bohu.


Zo Žalmu 119

Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku. Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť, že veľmi dôverujem tvojim slovám (Ž 119, 73-74).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

– ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok - 6. deň 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás