Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – 4. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

4. deň – Odovzdávam Bohu moje záväzky a sľuby

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – video:

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Nech ma vedie tvoj duch, Bože, k hlbokému poznaniu teba, Pane, a k hlbokému poznaniu
seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Natoľko pohŕdam sebou, nakoľko
poznám svoju úbohosť. Viem, že ty, Pane, mi neodmietneš svoju pomoc. […] Odovzdávam sa
celá pôsobeniu tvojej milosti, nech sa vo mne celkom splní tvoja vôľa, Pane (Den. 1326).
Z Prvého Petrovho listu
Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú
dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam,
ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo
všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ A keď ako Otca
vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v
čase svojho pobytu na zemi (1 Pt 1, 13-17).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

„Nesmierne mi je milé tvoje pevné predsavzatie stať sa svätou. Požehnávam tvoje úsilie a
dávam ti príležitosť posvätiť sa. Buď obozretná, aby ti neušla žiadna príležitosť, ktorú ti podá
moja prozreteľnosť na posvätenie. Ak sa ti danú príležitosť nepodarí využiť, nestrácaj pokoj,
ale hlboko sa predo mnou ponižuj a s veľkou dôverou sa celá ponáraj do môjho
milosrdenstva. Takto získaš viac, ako si stratila, lebo pokornej duši sa hojnejšie dáva, viac ako
ona sama prosí“ (Den. 1361).
Bože, v Najsvätejšej Trojici jediný! Túžim ťa tak milovať, ako ťa ešte žiadna ľudská duša
nemilovala. Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti
tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím,
ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci
by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti
je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu (Den. 283).

Modlitba zasvätenia

Mária, milovaná dcéra Otca, prostredníctvom teba zverujem dnes Bohu Otcovi moje krstné
sľuby a záväzky, ktoré som mu dal v mojom živote. Túžim ich obnoviť a plnšie ich prežívať,
a týmto spôsobom na lásku odpovedať láskou. Túžim celým srdcom chváliť jeho milosrdenstvo, ktoré je verné, neprestajne ma udržiava a dáva mi silu byť mu verný. Najvernejšia Mária, nauč ma žiť pre Boha a zostať mu navždy verný.


Zo Žalmu 56

Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; obety chvály ti prinesiem, lebo ty si mi
život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle
žijúcich (Ž 56, 13-14).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

– ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok - 4. deň 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás