Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu – 5. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

5. deň – Odovzdám Bohu každý hriech a zriekam sa všetkého, čo k nemu vedie

Aj tento článok bol napísaný vďaka Vašim príspevkom ?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme ? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Nech ma vedie tvoj duch, Bože, k hlbokému poznaniu teba, Pane, a k hlbokému poznaniu
seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Natoľko pohŕdam sebou, nakoľko
poznám svoju úbohosť. Viem, že ty, Pane, mi neodmietneš svoju pomoc. […] Odovzdávam sa
celá pôsobeniu tvojej milosti, nech sa vo mne celkom splní tvoja vôľa, Pane (Den. 1326).


Z Evanjelia podľa Jána

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna (Jn 3, 16-18).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Ja prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná povzniesť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca, porozprávaj sa so svojím Bohom milosrdenstva, ktorý ti chce sám povedať slová odpustenia a zahrnúť ťa svojimi milosťami. Ó, aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca (Den. 1485).
Premohol si, Pane, moje kamenné srdce svojou dobrotou. Hľa, s dôverou a pokorou sa približujem k tribunálu tvojho milosrdenstva, rozhreš ma sám rukou svojho zástupcu. Pane, cítim, ako milosť a pokoj naplnili moju úbohú dušu. Cítim, že ma skrz-naskrz preniklo tvoje milosrdenstvo, Pane. Odpustil si mi viac, než som sa odvážila očakávať alebo bola schopná pomyslieť. Tvoja dobrota prevýšila všetky moje túžby. A teraz ťa pozývam do svojho srdca, preniknutá vďačnosťou za toľké milosti. Blúdila som ako márnotratné dieťa po nesprávnych cestách a ty si neprestal byť mojím Otcom. Rozmnožuj vo mne svoje milosrdenstvo, lebo vidíš, aká som slabá (Den. 1485).

Modlitba zasvätenia

Mária, milovaná dcéra Otca, prostredníctvom teba túžim odovzdať milosrdnému Otcovi všetky hriechy, ktoré som spáchal vo svojom živote a ktoré spôsobili bolesť Božiemu Srdcu. Posilnený tvojím príhovorom sa zriekam každého hriechu a všetkého, čo k nemu vedie. Chcem dôverovať Božiemu milosrdenstvu a veriť, že Boh je vždy pripravený mi odpustiť. Mária, pomôž mi ľutovať moje hriechy kvôli zranenej Božej láske a vstávať z každého pádu.


Zo Žalmu 32

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu (Ž 32, 5).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

– ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu - 5. deň 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás